tiistai 13. joulukuuta 2011

Kokouskooste piirihallituksen kokouksesta 12.12.

Piirihallitus kokoontui tämän vuoden viimeiseen kokoukseen Huittisiin. Kokous sujui haikeissakin tunnelmissa, sillä neljä piirihallituksen jäsentä vaihtuu vuoden vaihteessa uusiin ja eittämättä ihan yhtä ihaniin. Silti haikeutta oli ilmassa, paljon tämän porukan kanssa on tehty ja säädetty, paljon koettu ja paljon opittu.

Kokouksessa nimettiin Paraatin 2012 komentaja, komentajana toimii viestintäministeri Maija- Liisa, "Maikki" Laukkanen.
Paraatiin tuli joitakin kehitysideoita, joiden toteutumismahdollisuuksia selvitellään yhdessä paraatitoimikunnan kanssa. Ja niistä informoidaan sitten kyllä tarpeeksi hyvissä ajoin :)

Piirihallitus hyväksyi ja julkaisee vapaaehtoistoiminnan vuonna vielä Aktiivinen partiojohtaja ja Toimiva nuori lippukunnanjohtaja- tunnustukset.
Tunnuksista tulee juttu nettisivuille, Repolaiseen, jne. Lisäksi säännöt julkaistaan kokonaisuudessaan piirin nettisivuilla.
Tunnustukset luovutetaan ensimmäisen kerran Partioparaatissa 2012.

Piirihallitus käsitteli myös ehdotusta, Lounais-Suomen Partiosäätiölle jätettävästä ehdotuksesta liittyen Matti Koivurinnan tekemään lahjoitukseen Partiosäätiölle ja hänen toiveestaan käyttää lahjoitus partiojohtajakoulutukseen. Sätiön hallituksen kokouksen jälkeen lippukuntia tiedotetaan ensi tilassa asiasta.
SP:n kuulumisia käytiin tiiviisti läpi, neuvoston kuulumisia ja FiSScin ja SP:n tilannetta. Todettiin L-SP:n allekirjoittaneen kirjelmä, jossa otettiin kantaa FiSScin omaan valtionavun jättämiseen. Ja toisaalta saatiin tietoon se, että SP:n ja FiSScin neuvottelut uudesta/päivitetystä sopimuksesta etenevät hyvässä hengessä.
Piirihallitus pohti mahdollisia nimiä aluevaliokunnan puheenjohtajaksi. Näitä nimiä saa edelleen ehdotella, vaikka suoraan SP:n vaalitoimikunnalle. Vinkkejä voi toimittaa vaikka osoitteeseen vaalitoimikunta@partio.fi :)

Lisäksi: Piirihallitus vahvisti ansiomerkkitoimikunnan ansiomerkkipäätökset ja hyväksyi uusia partiojohtajia, anoi KO-valtuuksia tai niiden jatkamisia. Sai talouskatsauksen, hyväksyi uudeksi jäseneksi Loimaan Saviset ry:n ja kuuli kuulumisia ns. Tammileirin tiimoilta.

Toiminnanalojen kuulumisissa
kuulimme mm. seuraavaa
- Järjestelyvuorolistaa on päivitetty vuoteen 2020 asti
- Järjestäville LPK:lle tulossa lisätukea
- KV- ja Seikkailijajaostoilla ei ole toistaiseksi puheenjohtajia
- Woomalin yhteyshenkilöksi ilmoitettu Ohjelmasihteeri Riikka Hosiosto
- ensi vuonna Repolaisia ilmestyy seitsemän kappaletta.
- Repolaisen ulkoasua pyritään uudistamaan
- ILMO-työryhmä kokoontuu 26.1.
- Maaliskuussa Turun toimistolla on SP:n kasvuaiheinen piirivierailu
- Kunnallisvaalien huomioimista piirissä pohdittiin ja kuultiin, että TVK on jo pyytänyt viestintäsuunnittelijalta pikaista ideointia siitä, miten kunnallisvaali-teemaa voisi piirissä pitää esillä.
- Ohjelma ja alue yhdessä miettineet "iskuja" alueille
- Piirin ohjaajien tapaaminen toteutetaan 24.-25.3.
- "Muukalaiskirjeet" lähtevät piirin alueelle muuttaville henkilöille, joiden kotipiiri/LPK on jossain muussa piirissä.
- muistamis- ja kiittämiskäytänteitä kehitetään
-adventtikalentereita on myyty noin 46 000, VAU ja KIITOS kaikki aktiiviset LPK:t!

Piirihallitus harjoitteli vielä illan päätteeksi Luottisten Joulunol(l)auksen esitystään. Kantsii olla piirin luottis, jotta sen näkee perjantaina ;) Jos haluat vielä mukaan, niin ilmianna äkkiä itsesi johonkin pestiin piirissä :)

Lopuksi kiitettiin päättäviä piirihallituksen jäseniä ja luovutettiin heille Ketut, joilla on ministerin salkku.MUOKS. Unohtui. Kasvujohtajaa ei ole löytynyt vielä, mutta piirihallituksessakin käytiin nimiä läpi ja Timo Sirén lupasi olla vinkattuihin nimiin yhteydessä asap.

sunnuntai 11. joulukuuta 2011

Piirihallituksen 12/11 esityslista

Olemme saaneet toiveen, että piirihallituksen esityslistat julkistettaisiin kokonaisuudessaan ennen kokouksia.
Tässä vastaus toiveeseen :)

Toivottavasti keksitään joku keino ladata suora tiedosto jotenkin jatkossa tänne/jonnekin muualle. Tää on meinaan nyt "pötkötekstiä", vaikka sitä jo hiukan muotoilinkin.

------------------------------------------------------------------------------------


HALLITUKSEN KOKOUS 12 / 2011 ESITYSLISTA
02.12.2011
Aika 12.12.2011 klo 18.00 ->
Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen
Läsnä Aleksi Heikkilä puheenjohtaja
Mari Kousa varapuheenjohtaja
Marikki Impivaara luottisryhmä
Susanna Jussila alueryhmä
Maija-Liisa Laukkanen viestintäryhmä
Terhi Lehtinen koulutusryhmä
Ida Michelsson ohjelmaryhmä
Timo Sirén projektitoiminta
Milka Vahtoranta talousryhmä
Nils Grönberg toiminnanjohtaja, sihteeri
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Asia Hyväksytään hallituksen 16.11.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
Pöytäkirja on toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostitse 24.11.2011 ja julkaistu piirin wwwsivuilla.
Päätösesitys Hyväksytään pöytäkirja.
4. Työjärjestys
Puheenjohtaja esittelee kokouksen ohjelman ja esityslistan.
Päätösesitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Saapunut posti
Käsitellään esityslistan liitteenä ollut saapunut posti.
Liite kokouksessa
Päätösesitys Päätetään merkitä saapunut posti esityslistan liitteen mukaan tiedoksi.
6. Tapahtuneet
Käsitellään esityslistan liitteenä ollut tapahtuneet -luettelo.
Liite kokouksessa
Päätösesitys Päätetään merkitä tapahtuneet -luettelo esityslistan liitteen mukaan tiedoksi.
7. SP:n kuulumiset
Partioneuvoston 26.-27.11.2011 pidetyn kokouksen asiat..
Kuullaan piirinjohtaja Aleksi Heikkilän ja varajohtaja Mari Kousan raportti kokouksesta.
Päätösesitys
8. Piirin toiminnanalojen kuulumiset
Todetaan piirin kokoontuneiden ryhmien muistiot.
Liitteet
Päätösesitys Todetaan liitteet ja päätetään merkitä liitteiden mukaan tiedoksi.
9. Piirin projektit
Asia 1 Kuullaan projektien valmistelutilanteista
Projektitoiminnasta vastaava Timo Sirén esittelee.
Päätösesitys
Asia 2 Kuullaan Kasvu – hankkeen kasvujohtajan rekrytoinnista ja valitaan piirin kasvujohtaja
Projektitoiminnasta vastaava Timo Sirén esittelee.
Päätösesitys
10. Talousasiat
Käsitellään talouskatsaus ajalta tammi-lokakuu 2011.
Talousryhmän puheenjohtaja Milka Vahtoranta esittelee.
Päätösesitys
11. Yhdistyksen jäsenet
Asia 1 Loimaalla toimiva Loimaan Saviset ry niminen lippukunta on rekisteröitynyt 14.09.2011 numerolla 206.374.
Lippukunta anoo piirin jäsenyyttä.
Toiminnanjohtaja Nils Grönberg esittelee.
Päätösesitys Hyväksytään lippukunta yhdistyksen jäseneksi anomuksen mukaan ja päätetään lisätä lippukunta piirin jäsenluetteloon sekä toimittaa kopiot rekisteröitymisasiakirjoista SP:lle.
Asia 2 Piirin jäsen yhdistys, Loimaalla toimiva Loimaan Savisten Tuki ry, ilmoitta eroavansa piirin jäsenyydestä.
Toiminnanjohtaja Nils Grönberg esittelee.
Päätösesitys Hyväksytään Loimaan Savisten Tuki ry eroilmoitus ja päätetään poistaa lippukunta piirin jäsenluettelosta.
12. Ansiomerkkiasiat
Vahvistetaan ansiomerkkitoimikunnan tekemät ansiomerkkipäätökset
Toiminnanjohtaja Nils Grönberg esittelee asian.
Päätösesitys Päätetään vahvistaa ansiomerkkitoimikuntien tekemät päätökset.
13. Uudet partiojohtajat
Vahvistetaan piirinjohtajan myöntämät partiojohtajavaltakirjat.
Liite kokouksessa
Päätösesitys Päätetään vahvistaa piirinjohtajan myöntämät partiojohtajavaltakirjat.
14. Piirihallitukselle tiedoksi
Asia 1. Lounais-Suomen Partiosäätiö on tukenut piiriä vuonna 2011 yhteensä 60.000 € (01.12.2011)
2. Lounais-Suomen Partiosäätiö on hankkinut Terhi 440 merkkiset soutuveneet Lahjasaareen ja Heinänokan partiovenesatamaan.
3. Partiotoimiston jouluglögit järjestetään Turussa ja Porissa 13.12. klo 15-18
4. Partioaseman jouluglögit järjestetään Helsingissä 14.12. klo 14-19
5. Partiotoimisto on suljettu 05.12.2011
6. Järjestösihteeri Leena Hongell on poissa töistä 01.-14.12.2011.
7. Piirin tiedote lippukunnille ns. Tammileiristä on toimitettu 1.12.2011
Päätösesitys Päätetään merkitä tiedoksi.
15. Muut mahdolliset asiat
Asia 1 Paraati 2012
Päätetään paraatin komentaja ja keskustellaan sekä päätetään juhlapuhujasta.
Hallitus päätti viime kokouksessa palata asiaan tässä kokouksessa.
Päätösesitys
Asia 2 Tapahtumatarjotin
Hallitus päätti viime kokouksessa, että työvaliokunta laatii asiassa toimeksiannon ja että alue-, koulutus- ja ohjelmaohjaajat valmistelevat sen pohjalta asiaa.
Asia 3 Aktiivinen partiojohtaja ja Toimiva nuori lippukunnanjohtaja
Päätösesitys
Asia 4 Piirihallituksen esitys Lounais-Suomen Partiosäätiölle Matti Koivurinnan partiojohtajakoulutusrahojen käyttämiseksi
Päätösesitys Tvk, esittää jokaiselle lippukunnalle annetaan vuonna 2012 100 € käytettäväksi piirin järjestämiin koulutuksiin.
Asia 5 Joulunol(l)aus 16.12.
Hallitus päätti viime kokouksessa palata asiaan tässä kokouksessa.
Päätösesitys
16. Seuraavan kokouksen aiheita
Asia - järjestäytymiskokouksen asiat
17. Kokouksen päättäminen
– vuorossa Aleksi Heikkilä

sunnuntai 4. joulukuuta 2011

Piiri lähemmäs lippukuntia

Heti alkuun totean, että otsikko on mielestäni edelleen itsestään selvä, enkä nyt ota kantaa spekulointeihin tulevaisuudesta, jossa ei olisi piirejä laisinkaan.
Tämän kirjoituksen on tarkoitus tuoda esille tärkeä nykytilanteeseen sopiva parannuskohta.

L-SP on ollut toimiva partiopiiri tammikuusta 2009.
Kolmas toimintakausi on siis päättymäisillään. Rakenteita on jouduttu muokkaamaan ja kehittämään ehkä enemmän, kuin on ajateltu, mutta mielettömän paljon upeita asioita on myös tehty.
Kursseja, tapahtumia, koulutuksia, tempauksia, leirejä jne. PALJON loistavia juttuja, paljon uusia partiotuttavuuksia ja kokemuksia on varmasti kertynyt meistä monelle.

Nyt on kuitenkin mielestäni aika kääntää katseet taas hiukan eteenpäin.
Toiminnansuunnittelu 2013-2014 starttaa jo heti alkuvuodesta ;)

Miksi piiri on olemassa ja mitä L-SP:ssä voitaisiin tehdä paremmin? (joo, varmasti kehitystyö on ikuista, ei siis kaikkea kerralla ;) )
Mutta...
Tässä "villiä visiota", ei sovi vielä ottaa kirjaimellisesti, ei tulkita yli tai muuta. Käytän tätä blogia monilta osin omien ajatusteni "avaamiseen" itsellenikin ;) ja keskustelun herättelyyn, sitä muuten saa tehdä täällä blogissa enemmänkin, kuin tällä hetkellä tapahtuu!

Voitaisiinko piirissä lanseerata niin sanottu tapahtumatarjotin?
Selvittää, mitä tapahtumia/koulutuksia piirissä voitaisiin ja olisi järkevää vielä lähemmäs lippukuntia, lippukuntiin tai alueille? Mitkä tapahtumat silloin keräisivät osallistujia enemmän?
Uskon vakaasti, että meidän piirimme maantieteellinen koko rajoittaa osallistumisinnokkuutta kovin menossa tilanteessa. Matkojen aikaa vievän "ongelman" lisäksi matkakulut saattavat olla joskus este osallistumiselle.

Mitä tästä sitten saataisiin konkreettisesti?
Lippukuntien ja alueiden toiveet ja tarpeet keskiöön, aidosti. Nytkin tiedän, että piirin luottikset vilpittömästi haluavat toimia lippukuntien edut huomioiden, oikeasti! Maantieteelliset haasteemme ovat vaan melkoisia.

Alueet/lippukunnat sitoutuisivat paremmin osallistumaan tapahtumiin, hinnat olisivat ehkä matalammat, sillä alue/lippukunta pystyisi usein järjestämään tilan jopa ilmaiseksi ja ruuat voisi hoitaa aktiiviset äidit?
Kouluttajaresurssejakin säästettäisiin. Kouluttaja lähtisi kouluttamaan/tarjoamaan apua "täydelle salilliselle"
Piirin näkökulmasta uskaltaisin väittää, että esimerkiksi ohjelma käytännössä -koulutuksen mahdollisimman laaja kouluttaminen ja asioiden sisäistäminen veisi meitä merkittävästi lähemmäs laatukriteereitämme ja sitä kautta Kasvua!

Toki pitäisi tarkoin miettiä, mitä tapahtumia/koulutuksia nyt ensin alueille vietäisiin ja kunkin toiminnanalan tyypit ovat oikeita niitä arvioimaan!

Korostan edelleen, että tämä on nyt villiä pohdintaa, jota viedään eteenpäin ja kehitetään..

torstai 24. marraskuuta 2011

Valitsijan vastuusta ja pähkäilyä SPH:n ehdokastilanteesta

Jatkan asiaa, josta jo edellisessä blogikirjoituksessani kirjoitin.

SP:n hallitusvaalit käydään tulevana sunnuntaina, vaalitentti on lauantaina.
Tällä hetkellä ainakin yhdeltä valiokunnalta uupuu edelleen ehdokas ja ainakin minä kovasti kannan huolta siitä, millainen tyyppi/millaisia tyyppejä hallitukseen valitaan. Monelta kantilta asioita pitäisi viedä eteenpäin yhdessä, se vaatii ehdottomasti toimintakykyisen hallituksen, motivoituneet tekijät, valiokunnan tehtävän hallitsemisen ja ennen kaikkea oman näkemykseni mukaan henkilön, joka osaa johtaa, niin valiokuntaansa, kuin koko järjestöä osana hallitusta, hallituksen kanssa.
Tällaisen henkilön on sitouduttava järjestön strategiaan ja peruskirjaan(tämä mielestäni sisältää tarpeeksi arvopohjaa, enkä siksi korosta sitä erikseen), vaihtoehtoja ei mielestäni ole.
Nyt meillä on tilanne, jossa vielä torstaina meillä ei ole ehdokasta kaikkiin hallituspesteihin.
Täytyy myöntää, että tilanne on ristiriitainen.. toisaalta toivon vastuunkantajien astuvan esiin… mutta!
Toisaalta koen myös, että oikeasti piirien pitää tietää, millainen henkilö, millä motiiveilla ja millaisella agendalla on hallitukseen menossa.
Totta on sekin, että jo pestin aika- ja osaamisvaatimukset ovat hillittömän suuria, mutta mielestäni piirien (tai piirien valitsemien neuvoksien) tulee kantaa vastuuta ja huolta siitä, että linja pitää, strategiaa toteutetaan ja asiat menevät eteenpäin.

Kärjistäen siis toteaisin, että nyt tilanteessa jossa ehdokasta/ehdokkaita johonkin pestiin ei ole, voimme olla tilanteessa, jossa valitsemme pestiin henkilön, jolla ei ole jotain yllä esittämistäni ”vaatimuksista”.
Ja joo, täydellistä ehdokasta ei ole, eikä tarvitsekaan olla, partiossa pitää saada kehittyä ja kasvaa.
Mutta mielestäni nyt oikeasti pitää asettaa muut kriteerit tärkeämmiksi, kuin esim. piiritausta tai sukupuoli. Toivottavasti olemme jo näiden ”kriteerien” yli päässeet ja pystymme miettimään, millaisia sellaisia kriteerejä ehdokkailla tulee olla, että pääsemme järjestönä eteenpäin.
Ehdotus on ehkä hyvin villi, eikä ehkä ollenkaan edes laillinen, en ole, todellakaan, lakiasioissa asiantuntija, mutta jotenkin minä haluaisin piirinvarajohtajana nähdä tilanteen, jossa neuvosto kävisi keskustelua siitä, mitä oltaisiin voitu tehdä paremmin, jotta ehdokkaita olisi ollut enemmän ja he olisivat asettuneet ehdolle aiemmin, jotta olisimme oikeasti päässeet keskustelemaan asioiden eri puolista ja tenttaamaankin niitä tyyppejä, jotka oikeasti järjestöämme johtavat.
Nopeita ideoita mulla tähän on, palataan niihin tarkemmin, mutta ehkä vaalitoimikunnan pitäisi olla ”laajemmalta” saralta, eli siis kolmen neuvoksen ja hallituksen edustajan lisäksi siellä voisi olla ihan ”tavallisia” aktiivisia ja tehokkaita partionjohtajia. No joo, tämä on tosiaan osin eri asiaa, mutta mielestäni nyt pitäisi miettiä, mitä olisi voitu tehdä toisin, ottaa aikalisä ja kieltäytyä tässä kohtaa enää viime hetken ehdokkaita hyväksymättä. Rajua, eikö totta? Sitä se on, mutta ainakin minä koen, että Suomen suurimman piirin hallituksen olisi syytä saada ehdokkaista ja ehdokkaiden kanssa halutessaan keskustella ja piirinjohtajaamme, partioneuvostamme ohjata vaalitilanteessa. Näin saadaan sitoutumista SP:n hallitukseen, tuetaan sitä selvemmin, kun on koettu, että voidaan vaikuttaa jne.

Jännityksellä odottelen, mitä tästä kehkeytyy.
Ja te kaikki, jotka tuskastuitte ”hallintomärehdinnästä”, niin ei huolta, oon koko aamun jo pohtinut lippukuntalähtöisempää piiriä, eli lippukunnat oikeasti on keskiössä tässäkin! Jos meillä on sama suunta ja näkemys partiosta SP:n ja piirien kesken, niin lippukunnatkin saavat enemmän!

Mutta siis, kommentteja/näkemyksiä kaivataan :)

tiistai 22. marraskuuta 2011

Vastuunkantajaehdokkaat esiin!

L-SP:n piirihallitus vaalit käytiin juuri pari viikkoa sitten.
Ehdokkaita ilmaantui kokousviikolla niin, että vaalejakin päästiin käymään, mutta harva lippukunta ehkä ehti huomaamaan, että vaalit on tulossa.
Samaan aikaan, kun iloitsen valinnan mahdollisuudesta mulla on ikävä olo siitä, että jotkut, jotka olivat valmiita vastuuta kantamaan, ja rehkimään paremman tulevaisuuden eteen, eivät sitä pääsekään tekemään hallituksessa, muualla tosin ihan varmasti!!
Niin ristiriitaista :/

Ensi viikonloppuna vuorossa on SP:n hallitusvalinnat. Toistaiseksi julkisia ehdokkaita on kolme, paikkoja auki on viisi.
Hämmentävää.
Samaan aikaan hiukan jo "jurppii" se, että ehdokkaita todennäköisesti tänä vuonnakin "viime tipassa" ilmaantuu. Toisaalta, nythän niitä todella tarvitaan, mutta miksi ihmeessä me ei saada ihmisiä asettumaan ehdolle sen verran ajoissa, että saataisiin aitoa keskustelua linjoihin sitoutumisesta, näkemyksistä, tavoitteista jne?
Mitä me tehdään väärin, tai mitä me ei tehdä oikein?

Itse kun tavallaan en usko siihen, että kukaan ihan viimeisinä päivinä yhtäkkiä mieltään ehdokkuudesta muuttaisi ja ehdolle asettuisi. Nämä pestit ovat niin suuria, että kyllä niitä täytyy pähkiä, löytyykö aikaa jne...
Ja hei, te jotka asiaa nyt pähkäilette, älkää loukkaantuko tästä, teitä todella tarvitaan!!.
Haluaisin vaan, että piireillä olisi aito mahdollisuus keskustella ehdokkaista ja ehdokkaiden kanssa. Jotta tästä päästään eteenpäin tarvitaan keskustelua yhteisen hyvän eteen.
Ja ainakin minä koen, että SP:n hallituksessa jokainen tyyppi on niin tärkeä ja tarpeellinen toteuttaja, suunnittelija, kehittäjä ja vastuunkantaja, että olisi upeaa voida tietää, että "Hei, me tuetaan sua täysillä tärkeässä hommassasi, me ollaan sut siihen valittu!"
Mutta hiukan se voi olla hankalaa, jos piiritkään eivät saa mitään mahdollisuutta keskustella ehdokkaista ja kysellä asioita heiltä, vaikka sitten vastaehdokkaita ei olisikaan...
Niin no, saahan partioneuvostossa olevat kysellä, mutta hienoa olisi keskustella myös piirihallituksessa, sillä piirihallitusten ministerit saattavat olla joopa enemmän valiokuntien puheenjohtajien kanssa tekemisissä, kuin pijot. Ja silloin heidän näkemyksensä olisi todella tärkeää!!

Toivon todella, että vastuunkantajia löytyy, niitä jotka sydämestään haluavat viedä eteenpäin Strategiaamme. Iloitsen aidosti kaikista heistä/teistä, jotka olette valmiita laittamaan itsenne likoon, KIITOS siitä.
Mutta jotenkin meidän kaikkien pitää katsoa peiliin ja miettiä, miksi useampi tyyppi ei hallitukseen halua, eikä ainakaan halua ilmoittaa ehdokkuudestaan ajoissa. Isot tsempit Saara, Muppe ja Ruma, kun olette jo ehdolle asettuneet!
Ja te, jotka asiaa vielä pähkitte, niin pliis, tulkaa esiin, jotta saadaan ees hiukan laajempaa keskustelua :)

torstai 17. marraskuuta 2011

Se tunne, kun kaikki tuntuu mahdolliselta

Tiedättekö sellaisen tunteen kun kaikki tuntuu mahdolliselta?
Kun tuntuu siltä, et "Ei tässä mitään, kääritään hiat ja ryhdytään hommiin. Yhdessä,porukalla, mikä vaan on mahdollista".

Mulla on viime aikoina ollut monta kertaa sellainen olo ja olen kovasti halunnut tartuttaa sitä muihinkin.
Olen havainnut (ikäväksenikin), että toisinaan se on hankalaa.
Erilaisista syistä.
Osa on niin väsynyttä siihen "ainaiseen" puurtamiseen, siihen, että vaikka tekee kaikkensa ei tuloksia synny. Joku on "ikuinen pessimisti", osa pitää mua idealistina tai yli-ihmisenä. Osa on jo luovuttanut. Osa kokee, että "aina ennenkin tää nykyinen tapa tehdä" on toiminut. Osa edelleen haluaa vajota "muutosvastarintaan" tai siihen, että on tehty väärin ja väärään aikaan.

Miksi mä sit yritän tartuttaa tätä "me pystytään mihin vaan"-asennetta?
Öö, koska uskon vahvasti siihen, että yhdessä me partiolaiset pystymme mihin vaan, siis MIHIN VAAN! Ja koska mennyt on mennyttä, jotain on ehkä tehty huonosti. Opitaan siitä, mut ei jäädä märehtimään siihen. Katsotaan yhteiseen suuntaan, eteenpäin kohti yhteistä päämäärää, sitä, että meillä on partiolaisia vielä vuonna 2030 ja sitä, että partiotoiminta on laadukasta kaikkialla (Lounais-)Suomessa.
(Ja annetaan toisillemme mahdollisuuksia tehdä erilaisia juttuja partiossa!)

Tästä ehkä päästään siihen, että kuka määrittää sen yhteisen suunnan. Näin suuren määrän partiolaisia ei ole mahdollista ole olla samaa mieltä kaikesta, eikä se ehkä ole edes tavoite. Erilaisuus ja erilaiset mielipiteet ovat eittämättä rikkaus, se auttaa kehittymään ja tarkastelemaan asioita eri tavoin. Mutta se, miten asioita tuodaan esille ja edistetään on meidän kaikkien pohdittavissa. Ehkä himpun verran korrektimmin ja reilummin voisimme toisiamme kohdella, maailmassa kun ei ole vain yhtä oikeaa tapaa toimia. Eikä vain yhtä oikeaa reittiä.
Unohdetaan siis sisäiset kiistät ja keskitytään (viimein) siihen, että päästään yhteiseen, yhdessä päätettyyn ja sovittuun päämäärään!

Mielestäni jokaisen lippukunnan laadukas toiminta on tietyllä tapaa SE juttu, johon pitää pyrkiä, se sisältää Kasvun, lisää johtajia, lisää lapsia. Se sisältää sen, että laadukas ja monipuolinen ohjelma houkuttelee lisää partiolaisia, partio tunnetaan ja yhteiskunnallisesti vaikutus mahdollisuutemme kasvaa.

Sitten päästään kysymykseen, kuinka tuohon lopputulokseen päästään?
Päästäänkö sinne järjestössä, jossa ei ole piirejä (niin kuin nyt jo on väläytelty ensi vuoden SP:n pj vaalilupauksissa) keskusjärjestön ja lippukuntien "välissä", järjestössä, jossa neuvokset valitaan jollain muulla tavalla, niitä ei ole lainkaan tai niitä on tuplaten enemmän (niin kuin pohditaan parhaillaan monessakin piirissä, meilläkin :) ) vai kenties järjestössä, jossa piirit tarkentavat rooliaan todenteolla siihen, että piirien tehtävä on tukea lippukuntia laadukkaan ja "oikean" partio-ohjelman toteuttamisessa. Nyt oikeasti Uusia Piirejä ja niiden toimintakulttuureita on rakennettu sen aikaa, että on aika suunnata katseet todenteolla rakenteista ja toimintamalleista siihen olennaisimpaan, eli lippukuntiin! Vain lippukuntien takia piiri(e)n tulisi olla olemassa, kärjistäen; millään muulla ei ole väliä. Jos lippukuntamme voivat hyvin, koko järjestö voi hyvin.
Mulle henkilökohtaisesti on "aivan sama", millaisella rakenteella (niiden pitäisi olla vain keinoja mahdollistaa toiminta) tätä tehdään, kunhan ymmärretään, mitä halutaan ja kunhan asioita tehdään yhdessä sovituin tavoin. Ja kunhan kukin tiedostaa, MIKSI TÄTÄ tehdään. Ei omien valtapyrkimysten takia, ei oman egon pönkittämisen takia, ei siksi, että haluaisi hankaloittaa jotain, ei siksi, että kaipaisimme kaiken aikaa vastavoimaa.
Ja ymmärrän siis toki, että rakenteitakin voi ja pitääkin muokata, mutta se ei saisi viedä meiltä toimintaresursseja niistä meen "pääpointeista".

Musta pitää myös hyväksyä se tosiasia, että partio saa olla myös kivaa, väkisin tästä ei tarvitse tehdä ikävää. Ja joo, joskus se on sitä väkisinkin, en kiellä.
Joskus pitäisi olla armollisempi itseään ja toisiaan kohtaan, antaa anteeksi pienet unohdukset, kämmäykset, mokat ja harha-askeleet.

Ehkä juuri silloin, kun partio tuntuu raskaimmalta pitäisi kaivaa ne hyvät partioystävät koolle, istua iltaa ja muistella, miksi me oikeastaan vieläkin ollaan tässä? Miksi me halutaan rakentaa yhteiskuntaa, jossa lasten ja nuorten on hyvä olla, jossa heistä tulee niitä tulevaisuuden vaikuttajia, mahdollistajia ja rakentajia.
Niimpä, itsekkäistä(kin) syistä me tätä tehdään, mekin nautitaan partioinnista, sen antamista haasteista ja sen tuomista kokemuksista, onnistumisista, muistoista. Ja meillä jokaisella on oikeus siihen!

Pysähdy hetkeksi ja mieti, miksi sinä olet partiolainen?
Mitä sinä olet saanut partiosta?
Ja mitä haluat partioinnin olevan Suomessa 2030?

Sitten vaan hommiin, hiat ylös ja menoks!

torstai 10. marraskuuta 2011

Varapijo kämmäilee

Heh, olen kirjoittanut blogitekstin maanantaina ja nyt kun tulin kirjoittamaan uutta tekstiä hoksasin, etten koskaan ole koskaan julkaissut tekstiä, vaan täällä se kököttää.
Tehdäänpä siis niin, että julkaistaan nämä kirjoitukset eka ja jatketaan huomenna pohdintaa aiheesta.

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUKSEN KOOSTETTA
Piirihallitus kokousti viime torstaina keskustellen ja työstäen asioita.
Agendalla olivat:
Viestintästrategian "lähetekeskustelu/-työstö", jossa mietittiin sitä, mitä piirin viestinnältä kokonaisvaltaisesti halutaan ja miksi viestitään, mitkä on viestinnän tavoitteet jne.
Rekrytoinnin haasteet ja mahdollisuudet olivat myös yhtenä aiheena. Sovittiin, että selvitetään tarkka rekrytointi tarve ministerien toimesta ja ryhdytään välittömästi rekrytoimaan tyyppejä. Piirin luottisten pesteistä pitää saada houkuttavia, innostavia, motivoivia ja kannustavia.
Tavoitteena voisi olla vaikka se, että jokainen piiriluottis viihtyisi pestissään ja haluaisi edetä pestipolullaan :) Kurssitarjotin 2013-2014, selvitellään mahdollisuutta tarjota alueille vuosiksi 2013-2014 kurssitarjotinta, josta saisi valita tapahtumia/koulutuksia, jotka toteutettaisiin lähellä lippukuntaa, piiri tulisi lähemmäs lippukuntia ja palvelisi lippukuntia näin ehkä paremmin.
Hallinnon kehittäminen,
kukin piirihallituksen jäsen oli lisäksi etukäteistyöstönä kirjannut
*viisi asiaa, jotka olet kokenut haastaviksi omassa pestissäsi/pestisi hoitamisessa ja
*viisi asiaa, jotka piirihallitustyöskentelyssä olisi kehitettävää, joko omassa panoksessasi, ryhmän panoksena, roolina, kokousvalmisteluina yms. yms.
Näistä käytiin todella hyvää ja kehittävää keskustelua ja työstettiin ratkaisuehdotuksia.
Nyt kun näistä(kin) on opittu, ja opiksi otettu, saamme suunnattua kaiken piirihallituksen(kin) panoksen vuonna 2013 lippukuntiin.
Sillä jokaisen meidän tulisi aina muistaa, että kaikki toiminta, joka ei edesauta lippukuntiamme on tietyllä tasolla turhaa.
Piirin tehtävä kun on tukea alueensa lippukuntia, mahdollistaa ja helpottaa heidän toimintaansa.
Totta kai uuden piirin toimintatapojen luominen on ottanut aikaansa, mutta juuri nyt täytyy kaikki resurssit suunnata vielä tiukemmin lippukuntien ja kasvun suuntaan.


SYYSKOKOUS

Viime sunnuntaina oli piirin syyskokous Huittisissa. Kokouksen äänivaltaisia osallistujia olisi saliin mahtunut huomattavasti enemmän ja vaikka piirihallitus pyrki tekemään "kaikkensa" saadakseen osallistuja aktiivisuuden suuremmaksi, ei se onnistunut.
Mitä piirihallitus asian eteen teki?
1)Toimitti kokousmateriaalit lippukuntiin kuukautta ennen kokousta
2) Tarjosi bussikuljetusta kokoukseen
3) Lähetti muistutustekstiviestit kaikille lippukunnanjohtajille
4)Huolehti siitä, että syyskokouksesta oli ennakkojuttu Repolaisessa
5) Piti tapahtumaa esillä sosiaalisessa mediassa
No nuo keinot eivät riittäneet.
Jotain muuta ja ehkä radikaalimpaa siis pitää kehittää, jotta lippukunnat kokevat oman ohjauksensa piirin suuntaan tarpeeksi suurena ja merkittävänä, asiasta on käyty blogissa ennenkin keskustelua ja eräs ihana partiojohtaja on tässä asiassa hallituksen suuntaan sparrannutkin, kiitos siitä!

Itselleni viime sunnuntai oli tietynlainen "kasvunpaikka", ensimmäistä kertaa MONEEN vuoteen en osallistunut kokoukseen, sillä olin Ko-Gi seminaarissa kehittämässä itseäni. Niin hassulta, kuin se kuulostaakin, viikonloppuna haastavinta oli ymmärtää, että kokous ei tarvitse minua ollenkaan niin paljoa, kuin minä tunnuin kaipaavan sinne ;)
Säälittävääkö, ehkäpä.

Kokouksen aikana ja sen jälkeen sain kyllä informaatiota kokouksen kulusta, vaaleista ja muusta ajankohtaisesta.
Haluan näin "julkisesti" vielä kertaalleen kiittää KAIKKIA ehdolle asettuneita, uskon joka päivä vahvemmin siihen, että asiat menevät eteenpäin, kun "uusia", mahtavia tyyppejä löytyy ehdokkaiksi. Mielestäni aina on upeaa, kun on vaihtoehtoja, mutta silti... vaaleissa on myös se ikävä puoli. Kaikki eivät pääse pestiin, johon halusivat.
En tiedä, lohduttaako se yhtään henkilöä, jota ei ole valittu, mutta kaikille tässä järjestössä on tehtävää ja se meidän päämäärä on innostava, motivoiva ja kannustava. Jokaista tarvitaan ja minä ainakin toivon näkeväni teistä jokaisen jatkossa(kin) piirin toiminnassa! Teidän avullanne tästä kaikesta tehdään parempaa!

keskiviikko 2. marraskuuta 2011

L-SP on jättänyt kaksi piirialoitetta

Tämä on ehkä "tylsä ja mälsä" teksti, mutta koska olemme piirin kokouksen valitsema hallitus on meidän tehtävämme ajaa L-SP:n etua myös SP:n suunnassa, kuitenkin kaikkien yhteisen edun huomioiden.
L-SP on jättänyt SP:n hallitukselle kaksi piirialoitetta, toinen liittyy KASVUun ja toinen HALLINTOon.

Pyrimme näin edistämään meille tärkeitä asioita ja ajamaan yhteistä etua.
Olemme aktiivisesti yhteydessä muihin piireihin asioiden tiimoilta ja haluamme jälleen tuoda esille sen, että yhdessä tekemällä asiat lähtevät varmasti oikeaan suuntaan.
Mitä mieltä olette?

Jos sinua kiinnostaa, niin piirialoitteet ovat tässä:

KASVUN KOORDINOIMISESTA JA RESURSSEISTA KASVUN TOTEUTTAMISEKSI 2012 ALKAEN KESKUSJÄRJESTÖSSÄ


Suomen Partiolaisten jäsenkokous hyväksyi Tampereella marraskuussa 2010 Strategian 2020, jonka yksi osatavoite on saada jäsenmäärä kasvuun.

Useat piirit ovat käynnistäneet tai käynnistämässä omia Kasvu-hankkeitaan, sen vuoksi olisi tärkeää, että keskusjärjestö aloittaisi hankkeiden koordinoinnin ja tukemisen yhteisen edun saavuttamiseksi.
Kasvu luo pohjan tulevaisuudellemme!
Olemme valmistautuneet siihen uudistamalla partio-ohjelmamme kasvatustavoitteineen, koulutusjärjestelmämme ja piiriorganisaatiot. Meidän on otettava hyöty irti tekemistämme uudistuksista toteuttamalla strategiaa ja luomalla uusia mahdollisuuksia strategian toteutumiseen. Hyviä käytänteitä on jo suunniteltu ja asiaa on tosissaan ryhdytty edistämään, nyt on kuitenkin aika ottaa seuraava askel.

Kasvu on niin tärkeä osa keskusjärjestön toimintaa tulevina vuosina, ettei siitä vastaaminen voi kuulua pelkästään yhdelle toiminnanalalle. Kasvu ei ole pelkästään aluetoiminnanalan asia, vaan Kasvu koskettaa kaikkia toiminnanaloja. Jokaisen toiminnanalan tulisi edistää Kasvua ja työskennellä kasvun aikaansaamiseksi. Muuten emme saa Kasvusta mahdollisimman suurta hyötyä irti. Tämän lisäksi Kasvun jääminen vain aluetoiminnan huoleksi vaikeuttaa aluetoiminnanalan keskittymistä omaan perustehtäväänsä.

Keskusjärjestön tulee valmistautua Kasvun edistämiseen seuraavasti:
1. Kasvulle tulee luoda keskusjärjestöön Kasvujohtajan pesti ja kasvuryhmä joka koordinoi valtakunnallista kasvuhanketta ja yhteistyötä piirien kasvuhankkeitten kanssa.

2. Kasvulle pitää taata taloudelliset resurssit eli vuoden 2012 talousarviossa kasvu tulee huomioida merkittävänä keskusjärjestön hankkeena.

3. Koska Kasvu on koko järjestön yhteinen asia, piirien Kasvujohtajat voisivat kokoontua ainakin laajennettujen yhteydessä. Tällöin hyvät käytännöt ja Kasvujohtajien asiantuntemus saataisiin kaikkien hyödynnettäväksi ja päästäisiin ratkaisemaan Kasvun haasteita. Tapaamiset eivät kuitenkaan saisi jäädä pelkiksi keskustelutilaisuuksiksi, vaan niillä tulee olla selkeä agenda.

Piirialoitteen tekijä:

Lounais-Suomen Partiopiiri ry.

Kannattaa:
Hämeen Partiopiiri ry.

Pohjanmaan Partiolaiset ry.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.
KESKUSJÄRJESTÖN PÄÄTÖKSENTEKOELINTEN TEHTÄVIEN KIRKASTAMINEN

Partioneuvosto II/2009 perusti Organisaatio- ja sääntötyöryhmän (Orkesteri) tarkastelemaan keskusjärjestön päätöksenteko-organisaatiota, sääntöjä ja menettelytapasääntöä. Työryhmän esittämien päätöksenteko-organisaatiomallivaihtoehtojen pohjalta tehtiin päätös Partioneuvostossa I/2010. Orkesterin työskentelyn pohjalta Partioneuvosto IV/2010 korjasi ja tarkensi menettelytapasääntöä, hallituksen esityksestä varsin pintapuolisesti.

Orkesterin työskentelyn pohjaksi käydystä lähetekeskustelusta on kirjattu Partioneuvoston kokouksen II/2009 pöytäkirjaan mm. seuraava: ”- neuvoston koko ei ole ratkaiseva, rooli ja tehtävät ovat tärkeämmät; tehtävänjakoa tulee selvittää eri tahojen välillä.”

Menettelytapasäännön tarkistaminen ja tehtäväjaon sekä tehtävien kirkastaminen on edelleen erittäin ajankohtainen asia.

Kehitysministerin tehtävänä on tarkastella mm. valiokuntien ja laajennettujen valiokuntien tehtäviä, toimintaa ja rooleja. Samanaikaisesti on hyödyllistä kirkastaa myös ylimpien päätöksentekoelinten tehtävät ja näissä toimivien henkilöiden tehtävät ja roolit.

Ehdotus:

Perustetaan työryhmä jonka tehtävänä on selventää keskusjärjestön päätöksentekoelinten tehtävät ja näissä toimivien henkilöiden tehtävät ja roolit.

Työryhmä esittelee selvityksenä tulokset sekä johtopäätökset Partioneuvostossa I/2012. Työryhmä laatii tarvittavat muutosesitykset ja tuo esityksensä Partioneuvostoon II/2012. Partioneuvoston II/2012 käsittelyn jälkeen työryhmä laatii päätöksentekoon tarvittavat muutokset asiakirjoihin ja Partioneuvosto III/2012 tekee päätökset.

Työryhmään kuuluu kehitysministeri hallituksen edustajana, yksi edustaja Partioneuvostosta sekä kaksi ulkopuolista asiantuntijaa.


Piirialoitteen tekijä:

Lounais-Suomen Partiopiiri ry.

Kannattaa:

Hämeen Partiopiiri ry.

Pohjanmaan Partiolaiset ry.

maanantai 17. lokakuuta 2011

Kasvua,piirialoitetta, piirileirin toimeksiantoa ja paljon muuta!

Piirihallitus tosiaan kokousti viime torstaina Partiotalolla ja linjasi, keskusteli, pähkäili, suunnitteli, nauroi, pelleili, ajatteli ja päätti asioita :)
Naurun määrän perusteella piirihallituksessa on varsin hauskaa!!


NAPAKETUNLOPPURAPORTTI

Leirin varajohtaja Jaana, Lulu, Eronen kertoi omin sanoin leirin tekemisestä ja leirillä olemisesta. Lisäksi leirin loppuraportti hyväksyttiin.


LAHJOITUS LOUNAIS-SUOMEN PARTIOSÄÄTIÖLLE

Matti Koivurinnan 80-vuotis muistamiset (yli 15 000€) on lahjoitettu säätiölle.
Lämmin kiitos Matille myös piirin puolesta!

SUURJUHLA 2014
15.10. asti oli aikaa hakea Suurjuhla 2014 järjestelyvuoroa.
Piirihallitus päätti, ettei L-SP järjestelyvastuuta hae, vaan keskittyy täysillä oman piirileirin tekemiseen, joka on samana vuonna.

VAALIT
Keskusteltiin niin piirin, kuin keskusjärjestön vaaleista.
Piirihallituksesta Terhi (koulutus), Milka(talous), Timo (projekti) ja Ida(ohjelma) ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä jatkokaudelle. Susanna (alue) harkitsee asiaa ja Nana (luottis) on pyytänyt hallitukselta eroa jo aiemmin.
Käytiin vielä erityisesti SP:n vaaleihin läpi mahdollisia nimiä.
L-SP haluaa marraskuun SP:n hallitusvaaleissa valita ehdokkaakseen jokaiseen pestiin parhaan mahdollisen ja ainakin hallitus käy debattia ehdokkaista etukäteen.

HuHuLLE UUSI VIETSINTÄPÄÄLLIKKÖ

Piirihallitus vahvisti HuHulle uuden viestintäpäällikön, Juha Vainion (JoPo). Onnea pestiin!DEMOKRATIAPALKINTO

Koimme, että on tärkeää, että L-SP:n nimissäkin tehdään ehdotus, sillä edustamme joka viidettä suomalaista partiolaista. Säännöt ja ohjeet löydät halutessasi täältä: http://www.tuntitili.fi/fi/demokratiapalkinto/saannot/
Piirihallitus päätti hakea palkintoa kaikille piirin samoajille.
Tosi moni muukin taho tai ikäkausi tuon eittämättä ansaitsisi, nyt päädyimme Samoaja ikäkauteen, joka on todella tärkeä tulevaisuutemme kannalta, heillä on suuri rooli mm. tarpojavartionjohtajina, erityisesti pienemmillä paikkakunnilla, joista lähdetään opiskelemaan muualle. Heitä nuoremmat katsovat ihaillen ja samaistuen heihin. He ovat siis eittämättä esikuvia ja roolimalleja monille.

PIIRILEIRI 2014
Piirihallitus työskenteli leirin tavoitteiden kanssa ja laati alustavaa toimeksiantoa projektille. Leirinjohtajan rekrytointi julkistetaan syksyn aikana.
Leirin nimeämisasiaa pohtiessaan hallitus päätti aloittaa Facebookissa kyselyn, jossa kysytään, millä perusteella piirileiri tulisi nimetä,
1) Leiritoimikunnan puolesta
2) Nimessä pitää olla jotain kettumaista
3) Leirin teemojen mukaan
4) Leiripaikan mukaan

KASVU
Piirihallitus päätti jättää piirialoitteen Kasvun koordinoimisesta keskusjärjestössä ja piireissä.
Mari ja Aleksi laativat aloitteen ja hankkivat sille kannatusta muista piireistä.

KASVU L-SP:ssä.
L-SP:n kasvuryhmä on tehnyt paljon hyviä juttuja ja hallitus kiittää heitä projektiministerin kautta. Yhteistyössä on päätetty lyödä silmään seuraava vaihe, joka on nyt helppoa, kun pohjatyötä on tehtynä reilusti. Uusi toimeksianto KASVUlle L-SP:ssä hyväksyttiin.
Toimeksianto kokonaisuudessaan:
Tämä toimeksianto korvaa vuonna 2010 tehdyn KASVU-toimeksiannon.

KASVU-hanke 2012-2014

Projektin kuvaus
Suomen Partiolaiset ry lanseerasi vuonna 2009 Toiminta kasvuksi -hankkeen, jonka valtakunnallisena tavoitteena on, että jokaisessa asutuskeskuksessa on vähintään yksi elinvoimainen lippukunta tuhatta nuorta kohden, ja että partion tulee tavoittaa vähintään 9% kaikista 7 - 17-vuotiaista nuorista.

L-SP:n hallitus on linjannut piirin tavoitteeksi 12% osuuden kaikista 7 – 22-vuotiasta nuorista strategiakauden päättymiseen vuoteen 2020 mennessä. Projektin ensimmäisen välitavoitteena on vuonna 2014 saavutettu 9% osuus 7-22 -vuotiaista nuorista partiopiirin toiminta-alueella.

Syksyllä 2009 asetettiin työryhmä valmistelemaan KASVU-hanketta L-SP:ssä ja laatimaan toteuttamissuunnitelman hankkeen viemiseksi piirin toimintaan ja lippukuntiin. Erittäin kattava suunnitelma toimenpide-ehdotuksineen valmistui vuoden 2010 alussa. Ensimmäinen Kasvu-ryhmä työsti hanketta vuosina 2010-2011. Tämä toimeksianto on päivitetty ja täydennetty versio ensimmäisen Kasvu -tyhmän toimeksiannosta.

Partion jäsenmäärä on koko 1990- ja 2000-luvun laskenut voimakkaasti. Kasvun kaltainen jäsenmäärää kasvattava hanke on elintärkeä Suomen Partiolaisten ja partiopiirin tulevaisuuden kannalta.

Projektin kesto
KASVU-hankkeen kesto L-SP:ssä ovat vuodet 2012-2014, jonka jälkeen päätetään jatkosta. Projektiryhmä voi itse laatia tarkemman aikataulun työllensä.
Projektin tavoite
Tavoitteena on toteuttaa KASVU-hanke piirissä innostaen ja rohkaisten lippukuntia ja piiriorganisaatiota kasvu-ajatteluun sekä tehdä yhteistyötä Suomen Partiolaisten ja muiden piirien Kasvu -projektien kanssa.

Projektiryhmä voi laatia tarkemmat tavoitteet ja niihin mittarit.

Projektin kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat kaikki piirin alueet, lippukunnat ja koko piiriorganisaatio.

Projektiorganisaatio

Projekti kuuluu osaksi projektitoiminnanalaa ja Kasvujohtaja raportoi piirihallituksen projektivastaavalle. Projekti tekee yhteistyötä piirin muun organisaation, erityisesti alueryhmän kanssa.

Ryhmään kuuluvat:

• Kasvujohtaja. KASVU-hankeen toteuttaminen piirissä edellyttää innostunutta kasvujohtajaksi nimettyä projektipäällikköä vetämään kokoamaansa 4-5 henkilön projektiryhmää. Jokaisella projektin tekijällä on vastuullaan KASVUn osaprojekti. Kasvujohtajan tehtävänä on ryhmän toiminnan visiointi, suunnittelu ja johtaminen sekä yhteistyö Suomen Partiolaisten ja muiden piirien kasvuprojektien kanssa.

Kasvun osaprojekteja voivat esimerkiksi olla (nimitykset ovat ehdotuksia ja pestin sisältökuvaukset viitteellisiä):

• Kenttävastaava
vastaa lippukuntien kasvupotentiaalin tukemisesta, kuten lippukuntakartan analysoinnista, uusien lippukuntien tarvekartoituksesta, hiipuvien lippukuntien kehitystyöstä ja yhteydenpidosta taimilippukuntiin

• Aikuisrekryvastaava
vastaa uusien aikuisrekrytointihankkeiden suunnittelemisesta ja käynnistämisestä, perhepartioidean kehittämisestä ja johtajaresurssivastaavien kouluttamisesta lippukunnissa

• Kasvumarkkinointivastaava
vastaa Kasvun osalta partion brändin kirkastamisesta, markkinointitapahtumien järjestämisestä. kasvusaarnaajien kierrosta piirin lippukunnissa ja alueilla sekä KASVUnetin rakentamisesta sekä ylläpidosta

• Piirilinkki
vastaa piirin ryhmien kasvuvastaavien rekrytoinnista ja yhteydenpidosta, kiertää piirin jaostoissa/ryhmissä sekä koulutus ym. tapahtumissa kouluttamassa Kasvua

Projektin talous
KASVU-hankkeelle on laadittu talousarvio vuodelle 2012. Piiri panostaa taloudellisesti hankkeen toteuttamiseen.
Projektin raportointi
Piirihallitus haluaa kuulla säännöllisesti KASVU-hankkeen edistymisestä ja saada projektin loppuraportin hankkeen päättyessä.

Piirihallituksen ja toimistojen tuki
Piirihallitus tukee Kasvujohtajaa ja projektiryhmää. Yhteyshenkilönä toimii piirihallituksen projektiministeri, joka vastaa kasvujohtajan pestauksesta ja ryhmän ohjaamisesta. Tarvittaessa ryhmälle voidaan asettaa ohjausryhmä.

Projektiryhmä voi tarvittaessa pyytää tukea piirin ryhmiltä ja jaostoilta. Partiotoimisto antaa hankkeen käyttöön toimihenkilöresursseja siten, että hankkeella on oma vastuutyöntekijä.

keskiviikko 12. lokakuuta 2011

Mistä on ministerien salkut huomenna tehty?

Kasvusta ja kuulumisista, Napaketun loppuraportista ja jäsentiedoista, luottisten joulunollauksesta ja syyskokousasioista, vaalipohdinnoista (niin piirin, kuin SP:n) sekä tulevaisuuden maalailusta niistä on ministerien salkut huomenna tehty.

Piirihallitus kokoontuu huomenna vuoden yhdeksänteen kokoukseensa.
Asioita on taas tapetilla sen verran, että piirihallitus on päättänyt kokoontua jo suunniteltujen kokousten lisäksi yhteen kokoukseen, jossa linjataan vain tulevaisuutta :)

Huomenna puhutaan paljon Kasvusta ja jatkojalostetaan työryhmän pohdintaa siitä, mitä pitää tehdä, jotta L-SP:ssä on vuonna 2014 ja 2020 mahdollisimman paljon partiolaisia. Laadusta se kaikki lähtee tietty, mutta jotain muutakin ehkä tarvitaan :)

Huomenna keskustellaan myös:
* Siitä, haluaako L-SP hakea 2014 joko Suurjuhlan tai Jäsenkokouksen järjestelyvastuuta
* Pohditaan, miten Demokratia palkinto-ehdotuksena voisimme huomioida Partion ja L-SP:läiset partiolaiset
* Kuullaan vaalitoimikunnan tilannetta ehdokastilanteen suhteen.

Olethan sinä käynyt vastaamassa L-SP:n piirihallituksen FB-profiilin kyselyyn "Oletko harkinnut piirihallituspestiä?"
Käyhän tsekkaamassa, PIAN!

sunnuntai 9. lokakuuta 2011

Miten ja mistä löytää tyyppejä piirihallitukseen?

Syyskokous vaalit lähenevät, mutta ilmeisesti PH-ehdokkaita ei jonoksi asti ole, tulkitsen näin, koskei vaalitoimikunta ainakaan vielä ole supertiukkoja vaalikysymyksiä missään julkaissut :)

Mistä ehdokkaita tehdään, pitäisikö partiossakin siirtyä jonkinlaiseen palkkiosysteemiin, joka on ehkä tosi epäpartiomaista, vai onko?
Vai onko PH-pestit liian mystisiä, vai missä mättää?
Ihan ihmisen kokoisia kun nämä ovat, ja jokainen siitä saa omanlaisensa muokattua, uskokaa pois :)

Tässä kohtaa huomasin, että PäPan varapijo on blogissaan kirjoittanut täysin samasta aiheesta :)
Kertokaahan siis kahden piirin epätoivoisille(?) varapijoille, mistä ja miten aletaan haalia hallituspesteihin (ja toki muihinkin) tyyppejä.

keskiviikko 5. lokakuuta 2011

Mahtavaa (piiri)partioinnissa?

Niitä on tietty monia, se, että toiminnan tarkoituksena on lippukuntien tukeminen ja se, että lippukunnissa kasvatetaan lapsista ja nuorista laadukkaan ohjelman puitteissa täyspäisiä yhteiskunnan jäseniä. Annetaan onnistumisen ja oppimisen kokemuksia myös aikuisille, tehdään juttuja yhdessä, uskotaan yhteisiin juttuihin, nähdään ne innokkaat lapset ja nuoret partioimassa jne..

Mutta tänään mun täytyy sanoa, että just nyt mahtavaa on ne huiput tyypit, joiden kanssa tätä partiota saa tehdä ja jotka saa kökönkin päivän piristettyä ihan vaan läsnäolollaan, jotka on niin fiksuja, että sitä itsekin viisastuu ja jotka uskovat silloinkin, kun itsellä meinaa usko loppua asioiden edistymiseen.

Vitsit, kyllä vaan kantsii olla tän piirin luottis!!
KIITOS :)

Mikä just susta on mahtavaa partiossa?

maanantai 3. lokakuuta 2011

kuka, mihin, miksi?

kuka, mihin, miksi?
Piirihallitus on alkusyksystä käyttänyt reilusti aikaa niin toimintasuunnitelman, kuin talousarvionkin läpikäyntiin.
Tänä vuonna on luvassa ainoastaan päivitysvuosi, mutta kyllä päivityskin aikaa ottaa. Allekirjoittanut voi vilpittömästi sanoa, että on todella tyytyväinen ryhmien ja jaostojen näkemyksiin ja suunnitelmiin vuodelle 2012.
Jotenkin tuntuu vahvasti siltä, että viime vuodelle laaditut strategia 2020:n pohjalta laaditut suunnitelmat vuosille 2011-2012 todella ovat kirkastuneet ja selkiytyneet entisestään. Paljon on toki tehtävääkin, ja toteuttajia kaivataan kovasti. Kuten kaikki tiedämme, itsekseen suunnitelmat eivät toteudu.

Siitä pääsen tän blogitekstin "ytimeen".
Syyskokouksessa on avoinna monta hallituspestiä.
Ohjelma-, koulutus-, alue-, ja projektiministerit vuosille 2012-2013, ja luottisministeri vuodelle 2012 ovat nyt hakusessa ja vaalitoimikunta tekee eittämättä kovasti töitä löytääkseen mahdollisimman paljon ehdokkaita.
Ja tiedän, että tässä kohtaa joku saattaa jo hypätä kattoon ja ajatella, että piirinvarajohtajana en saa ottaa mitään kantaa siihen, kuka on ehdolla ja mihin ja onko ylipäänsäkään. Ja ei, en aiokaan ottaa kantaa siihen, mutta aion hiukan "herätellä keskustelua ja pohdintaa" ja kannustaa pohtimaan, voisitko ehkä juuri sinä olla ehdolla??

Me oikeasti tarvitaan suunnitelmien toteuttajia, niin hallitustasolla, kuin toki ryhmä ja jaostotasollakin. Kaikki mahdolliset innostuneet ja motivoituneet tarvitaan mukaan, ihan tosissaan. Samalla kannan huolta kahdesta asiasta

1) Mistä tekijät löytyvät?
Niitä vaan ei tunnu olevan, ja syitä tähän oon jo aikaisemmin pohtinut teksteissäni ja ainakin piirinä pyrimme poistamaan näitä esteitä.
Tekijöitä ei synny muualta, kuin lippukunnista. Ei niitä valitettavasti löydy syyssadon mukana puiden oksilta. Lippukunnilta ei haluta viedä resursseja lippukunnan toiminnan ehdoilla, mutta kannustan kaikkia miettimään, olisiko teidän lippukunnallanne mahdollisuuksia kannustaa jäseniänne/jäsentänne myös piirin toimintaan. Usein se antaa lippukunnalle enemmän, kuin vie, uskokaa pois :)

2) Tiedetäänkö me mihin ihmisiä tarvitaan?
Otan esimerkiksi nyt vaikka ne ajankohtaiset hallituspestit.
tarvitsemme tyyppejä ehdolle. Suunnitelmat, jotka kaipaavat toteuttajaa hyväksytään jo ennen kuin henkilö, jonka pitäis suunnitelmia toteuttaa. Strategia on tehty vuoteen 2020 ja siihen on jo valmisteluvaiheessa osallistutettu iso joukko erilaisia toimijoita, lippukuntatoimijoita, piiriluottiksia jne.
Sen siis pitäisi olla piirin suunta, suunta johon yhdessä pyritään, jonka eteen tehdään yhdessä töitä.
Silti monet vaalitentti kysymykset vuosien saatossa ovat liittyneet siihen, miten henkilö muuttaisi suuntaa. Ja kyllä, joskus sitä suunnan muuttajaakin kaivataan, mutta itse koen, että entistä enemmän tarvitaan niitä, jotka uskaltavat pysähtyä hetkeksi ja kerätä sadon ennen uuden istutusta. Niin paljon on viime aikoina kehitetty ja muutettu.
Haastan jokaisen meistä pohtimaan, millaisia ihmisiä tarvitsemme ja mistä heitä teemme. Tääkin asia on meidän yhteinen, jokaisen lippukunnan ja jokaisen luottiksen asia. Toki kukin kantaa vastuuta sen verran, kuin missäkin tilanteessa pystyy.

Olemme sivunneet piirihallituksessakin mm. sitä, millaisille asioille L-SP aikoo antaa arvoa esim. SP:n syksyn hallitusvaaleissa ja ajatuksena on kysyä mm. sitä, miten ehdokas aikoo sitoutua SP:N (ja näin vahvasti myös piirimme) strategiaan 2020 ja miten hän aikoo omalla toiminnanalallaan viedä loppuun keskeneräiset asiat, kehittäminen kehittämisen vuoksi ei ehkä ole nyt se olennaisin asia, vaan asioiden loppuun saattaminen ja yhteisten asioiden eteenpäin vieminen yhdessä sovittujen suuntaviivojen mukaan, yhdessä. Nyt tarvitaan tiimipelureita, kaikkialla.
Uskoisin, että myös piirissä olisi tärkeää, että ihmisille kerrottaisiin missä mennään nyt ja mihin ollaan yhdessä päätetty mennä. Väitän, että niin olisi helpompikin löytää ihmisiä. Ehkä :) Tai ainakin saataisiin heräteltyä monipuolisempaa keskustelua.

Jos hei tiedät jonkun loistavan tiimipelurin, innostuneen, kiinnostuneen, huipun, makeen, loistavan, hyvän, tekijän, visioijan, oudon, kummallisen tai muuten vaan nastan tyypin joka täyttää ees yhden edellä mainituista kriteereistä, ilmianna hänet vaalitoimikunnalle.
Vaalitoimikunnan pj:na toimii Marikki Impivaara ja jäseninä Ulla Värre ja Mika Kuusisto sekä hallituksen edustajana Aleksi Heikkilä.

Odotan kovasti, millaisen hallituksen saamme ensi vuodeksi.
Minä ainakin haluan oikeasti innostaa, kannustaa ja tukea jokaista, joka ehdolle päättää asettua ja jonka piirimme jäsenet (lippukunnat) valitsevat hallitukseemme.
Tehkäähän kaikki muut samoin!


-Mari,
joka tietää (edelleen),miltä sudari haisee ja on nukkunut just hetki sit teltassa, vaikkei ehdolla tänä vuonna mihinkään pestiin ookkaan :)ja vaikkei noi ehkä kumminkaan oo niitä ihan kaikista olennaisinpia tietoja/taitoja tämän pestini toteuttamisen kannalta ;)

maanantai 26. syyskuuta 2011

STOP jääräpäisyys ja täysillä kohti yhteistä suuntaa

Ihan ensin alkuun tässä tekstissä korostan, että tämä(kin) teksti on allekirjoittaneen näkemys, eikä edusta L-SP:n virallista kannanottoa, ettei tule sekaannuksia :)

Olen tässä viime viikkoina törmännyt joihinkin törmäyskursseihin partiossa (lähinnä ehkä tässä tilanteessa keskusjärjestössä ja piireissä, mutta tämä sopii myös lippukuntien suuntaa).
Törmäykset ovat olleet eritasoisia, johtuneet eri asioista ja herättäneet erilaisia tunteita.
Mielestäni yhteistä niille on ollut ainakin joku tai jotkut seuraavista seikoista
1) osittain kyseessä on ollut väärinkäsitykset. Ainakin jossain vaiheessa törmäystä tai siihen joutumista.
2) tilanteessa ei ole jaksettu/huomattu nähdä ainakin kahta eri näkökulmaa asiaan, koska asioita on tehty suurella sydämellä ja tunteen palolla
3) joskus on koettu, että tarkoitus pyhittää keinot
4) on unohdettu, että joskus kannattaa ensin koittaa silittää ja vasta sitten haukkua/purra, haukkuva koira ei pure, mutta tyytyväisestä koirasta saa kaverin :)
5) ei olla suoraan ja rehellisesti kerrottu, mikä mättää. Tai ei ainakaan niille, jotka vois toimintaa palautteen pohjalta muuttaa.

Oon miettinyt, mikä saa meidät, siis minut mukaan lukien, toimimaan näin hooposti.
Niinku oikeesti.
Meillä on yhteinen päämäärä. Onhan?
Meillä on yhteinen arvopohja. Onhan?
Ja keinotkin kaiketi aika samanlaisia. onhan?
Ja mikä tärkeintä, me kaikki ollaan vaan ihmisiä, erehtyviä ja tavallisia ihmisiä (okei, sopivasti hulluja partiolaisia) tunteinemme ja raivoinemme. Voitaisko me koittaa katsoa asioita asioina ja ihmisiä ihmisinä? Ja pitää nämä myös erillään?


Ehkä siksi, että elämme niin täysin tälle harrastukselle ja tässä harrastuksessa emme aina näe, millaisia mittakaavoja asiat saavat. Tunteista vahvimmat ei aina ole järkevimpiä, kuten me kaikki hyvin tiedämme, liiankin hyvin joskus.

Musta tuntuu hyvin vahvasti siltä, että pienten asioiden (ja suurten tunteiden) vuoksi jäämme junnaamaan paikallamme samaan aikaan, kun meen pitäis nostaa kissat pöydälle ja alkaa tosissamme piirtämään kartalle rastipaikkoja. Ottaa se yhteinen suunta kompasseihimme ja lähteä rasti kerrallaan ratkomaan asioita.
Me, jos jotkut onnistutaan siinä!
Ihan varmasti.

Nyt vaan se me-henki esiin, stopit tälläiselle jästipää-touhulle ja kukin meistä kehittämään itseään ja tapaansa toimia, mä lupaan olla ensimmäinen peiliin katsoja! Meillä on monta peiliä, tuleeko joku messiin niin, että päästään jatkamaan täysillä eteenpäin ja keräämään hyvät "pisteet".Loppuun vielä viisaus, jonka alkuperäistä esittäjää valitettavasti en tiedä.
"Tule sellaiseksi kuin haluaisit olla olemalla toisille sellainen kuin toivoisit heidän olevan sinua kohtaan."

tiistai 20. syyskuuta 2011

No(l)lausta ja muuta kivaa tulossa

Piirihallitus kokousti reilun neljä tuntia WeBexissä tänään käsitellen jo aiemmassa blogitekstissä olleita asioita.

Muutamia uusiakin asioita tuli päätettyä/sovittua.
Tässä olennaisimpia paloja illalta.

Luottisten pikkujoulut
Kyllä vaan kantsii olla L-SP:n piiriluottis, oikeesti. On meinaan tulossa vuosituhannen parhaat Luottisten joulunol(l)aukset perjantaina 16.12.2011 klo 19.00 alkaen Turussa. Merkitse nyt kalenteriin! Ja hei, pääsysi nollaukseen voit varmistaa vielä sillä, että pikapikaa liityt piirin luottikseksi!! (ihan oikeasti kaikki, ihan kaikki ovat tervetulleita ja tärkeitä!!)
Lisätietoa luvassa, kerrottakoon kuitenkin, että piirinjohtajan asukokonaisuus tulee olemaan huimaava!

Palautetta Lippukuntapäivästä
Lippukuntapäivässä syyskuun alussa kerättiin palautetta kaikesta mahdollisesta.
Kiitos palautteesta, niiden avulla saamme piiriä eteenpäin!! Piirihallitus paneutuu palautteisiin hyvin tarkasti ylimääräisessä kokouksessaan marraskuun alussa.

Yksi selkeä ja usein toistunut palaute, johon tartuimme heti toiminnansuunnittelussa vuodelle 2012 oli se, että lippukuntapäivän koettiin olevan hankalaan aikaan, heti toimintakauden alussa. Niinpä ensi vuoden lippukuntapäivä siirretään myöhäisemmäksi ja kokeillaan sunnuntaipäivää. Eli piirihallitus esittää syyskokoukselle laadittuun tapahtumakalenteriin, että Lippukuntapäivä vuonna 2012 olisi 30.9.

Piirihallituksen fb-yhteisö

Piirihallitus päätti luoda oman yhteisön facebookkiin parantaakseen, tehostaakseen ja monipuolistaakseen viestintäänsä. Tulkaa kaikki tykkäämään, kommentoimaan ja keskustelemaan! :)

Näihin kuviin ja tunnelmiin tältä "illalta".

Piirihallitus kokoontuu tänään

Piirihallitus kokoontuu tänään Webex -kokoukseen.
Listalla on paljon tärkeitä asioita, muun muassa:

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelman suuntalinjaukset on hyväksytty jo syyskokouksessa 2010, nyt on siis tehty tarkennuksia ja jokainen piirin jaosto, ryhmä ja toimikunta ovat suunnitelmiaan tarkistelleet.
Strategiamme ohjaa toimintaa yhä edelleen!

Talousarvio
Toimintasuunnitelman ehdoilla on tarkoituksena laatia piirille mahdollisimman realistinen talousarvio ja huomioida mahdolliset tulevat haasteet myös, esim. valtionavun suuruuden kehitys, jäsenmääräkehitys jne.

Ketunkolo ja viestintä piirissä

Piirihallituksen pohdintojen pohjalta käydään keskustelua, jonka viestintäryhmä saa evästykseksi. Piirihallitus on pohtinut mm. viestinnän tavoitteita, viestinnän haasteita, viestinnän keinoja jne...

Kasvu
Piirin strategiassa Kasvu on yhtenä pääpainopisteenä ja piirihallitus käy keskustelua myös Kasvun tämän hetken konkreettisista tavoitteista piirissä. Olemme saaneet SP:ltä uusia tilastotietoja, joita myös partioneuvostossa käsiteltiin, ja niiden pohjalta meidän pitäisi ennen marraskuuta päättää myös piirin virallinen kasvutavoite vuoteen 2014 ja 2020.
Ja jotta näihin päästään, pitää totta kai käydä realistista keskustelua siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei.

Adventtikalenterikampanja
Piirihallitus vahvistaa myös talousryhmän ehdottoman adventtikalenterikampanjan.

Lippispäivän palaute
piirihallitus myös käy läpi lippukuntapäivän palautteita ja pyrkii huomioimaan nämä palautteet seuraavan Lippispäivän suunnitelmissa.

Luottisministerin eropyyntö
Piirihallitus käsittelee luottisministerin eropyynnön tehtävästään.
Samalla käydään keskustelua siitä, miten loppuvuoden ja ensi vuodenalun tapahtumien suunnittelu-/toteutusvastuut jaetaan.

maanantai 19. syyskuuta 2011

Vaikuta, millaiset monimuotoisuuslinjaukset SP:lle tulee!

Tiesittekö, että L-SP:ssä toimii joka viides suomalainen partiolainen.
Niinpä meidän roolimme siinä, millaiseksi tätä partiotoimintaa viedään on merkittävää, käyttäkäähän siis "ääntänne" ja vaikuttakaa, tähänkin asiaan!
Suomen Partiolaisten monimuotoisuuslinjaukset on tarkoitus saada valmiiksi tämän syksyn aikana. Linjaukset hyväksytään Partioneuvostossa marraskuun lopulla.

Monimuotoisuuslinjausehdotus on nyt nähtävänä ja kommentoitavana osoitteessa:
www.partio.fi/monimuotoisuus

Sivun alareunassa on palautelaatikko, jonne ehdotuksia, lisäyksiä ja kommentteja – miksei myös kehujakin - voi kirjoittaa.

sunnuntai 18. syyskuuta 2011

Vaikuttamisesta

Piirin syyskokous lähestyy ja samalla piirihallitus yrittää kuumeisesti miettiä, miten saada lippukunnat aktivoitumaan tosissaan päätöksentekoon.

Keinoiksi on mietitty ainakin:
- ennakkojuttu Repolaiseen
- kokouspostit aiemmin lippukuntiin ja samalla nettiin
- kokouskutsu julkaistaan Repolaisessa, luodaan tapahtuma fb:iin, ja tottakai kutsu julkaistaan myös piirin nettisivuilla
Tuleeko muuta ideaa mieleen? Pliis, kertokaa :)

Toivon todella, että lippukunnat haluavat käyttää rooliaan piirin omistajina ja ohjata hallitusta toimimaan entistä tehokkaammin Strategiamme mukaan.
Lippukuntia varten tämä piiri on olemassa, millään muulla ei pitäisi olla väliä, noin kärjistäen sanottuna.

Syyskokous on tänä(kin) vuonna erityisen tärkeä, monta piirihallitus pestiä on auki ja kaikkiin tarvitaan tekijöitä, aktiivisia, innostuneita, motivoituneita tyyppejä, joilla ehkä ennen kaikkea tulee olla halua toimia. Kaikki muu on opittavissa, oikeesti. Juuri SINÄ voit olla ensi vuoden hallituksessamme, pohdi, mieti ja lähde mukaan! (Ilmianna itsesi piirin vaalitoimikunnalle tai käräytä kaverisi)
Ja lippukunnat, tulkaa mm. valitsemaan meille hallituksen jäseniä vuosiksi 2012-2013.

Yleensäkin olen pohtinut vaikuttamista partiossa,lippukunnissa, piireissä ja keskusjärjestössä viime aikoina paljonkin.
Itse tykkään vaikuttaa (joskus ehkä liiaksikin).
Toki olen aina oikeasti pyrkinyt olemaan rakentava, herättämään keskustelua ja kuuntelemaan erilaisia näkökulmia ja ennenkaikkea arvostamaan eri näkökulmia.
Mutta koskaan en ole suostunut olemaan sanomatta mielipidettäni foorumilla, jolla olen voinut vaikuttaa, mielestäni se on jopa jokaisen velvollisuus, vaikuttaa, jos siihen on mahdollisuuksia ja voimavaroja. Kannustan lämpimästi kaikkia muitakin vaikuttamiseen, askel kerrallaan asiat voivat muuttua parempaan.

Uskoisin, että itselleni valaiseva kokemus vaikuttamisessa on ollut se, kun olen hoksannut,että ennenkaikkea kannattaa vaikuttaa juuri siellä, jossa päätöksiä tehdään, lippukunnanjohtajistossa, jaoston kokouksissa, piirihallituksessa, piirin kokouksessa, laajennetuissa valiokunnissa, partioneuvostossa.
Valitettevasti(?) ei edelleenkään ole tehokkainta, että huudellaan "piilossa", turuilla ja toreilla ;)
Ja joo, tiedän,että etukäteis- ja jälkipelejä voidaan joissain tilanteissa pelata etukäteen, mutta trust me, käyttämällä puheenvuoroja, kertomalla mielipiteesi oikeassa paikassa saat taatusti ihmiset pohtimaan asioita. Oikeesti.
Ainakin minulla on tästä vahva fiilis.

En ole aina lippukunnassani, piirissäni tai keskusjärjestössä saanut mielipidettäni läpi, onneksi. Mutta väitän, että monesti olen saanut heräteltyä keskustelua asioista, jotka ovat olennaisia, jotka ovat tärkeitä. Ja joihin olen halunnut mielipiteeni ilmaista. Ja asiat ovat edistyneet.

Haluan oikeasti kannustaa ja innostaa kaikkia tekemään samoin, kertokaa avoimesti, mikä mättää, mikä ei toimi, kertokaa se suoraan ihmisille jotka voivat vaikuttaa, tai kertokaa se itse paikoissa, joissa päätöksiä tehdään. Uskon sen edelleen olevan paras ja rehellisin paikka. Ja kuten olemme luvanneet, aina saa soittaa, ihan aina! Ilkeyttämme emme tee mitään päätöntä, vaanm joko hölmöyttämme, huomaamattomuuttamme tai ajattelemattomuutta. Ohjatkaa meitä, joohan.
Me ollaan lippukuntien valitsemia ja mielellämme otetaan sieltä palautetta, kaikenlaista! Ja yhteinen päämäärä meillä kaikilla partiolaisilla ihan varmasti on!

Syyskokoukseen siis, ihan joka iikka, sieltä saa ruokaakin ;)

torstai 15. syyskuuta 2011

Miten me oikeasti tehdäänkään tätä partiota?

Vietin viime lauantaina upean päivän ihan mahtavien L-SP:n lippukunta- ja piiritoimijoiden kanssa piirimme Lippispäivässä.
Meitä oli paikalla noin 160 henkeä, saimme nauttia hyvistä ja monipuolisita koulutuksista, keskusteluista ja piirimessuista :)Vitsit, se fiilis, se into ja halu tehdä partiota joka näillä tyypeillä oli!

Vaikka itse olen kokoajan toiminut lippukunnassani aktiivisena, paria vuotta lukuunottamatta, myös viikottaisessa toiminnassa (silloinkin olin tosi lpkj)en aina kaiken tämän hetkisen hallinnollisen "väännön" keskellä muista, kuinka mielettömän innokkaita, motivoituneita ja innostuneita tyyppejä meillä on lippukunnissa ja piirissä. Tyyppejä, jotka antavat kaikkensa ja enemmänkin.
Miten jo heidän läsnäolonsa saa minut luottamaan täysillä tähän liikkeeseen, sen menetelmän keinoihin ja päämäärään. Oikeesti, olin aivan täpinöissäni vielä sunnuntai-illallakin, täynnä tuoretta intoa ja tarmoa.

Lippispäivässä saimme Aleksin (piirinjohtajamme)ja Timon (projektiministerimme) kanssa osallistua mahtavien tyyppien kanssa ensin "partiomurheiden kaatopaikka"-tuokioon, jossa hämmästelin, aidosti hämmästelin, kuinka kypsästi ja asialliseti murheita tuotiin esille, kuinka yhdessä niitä pyrittiin ratkaisemaan. Ongelmat koettiin lippukunnasta tai lippukunnan kotikunnasta riippumatta tärkeiksi ja eri puolilta piiriä tulevat tyypit yrittivät aidosti opastaa, neuvoa ja herätellä näkemään vaihtoehtja, WAU!
Iltapäivällä pääsimme "piirinjohdon kyselytunti"-tuokioon, jossa hämmästyin uudestaan. Kukaan ei edes ajatellut teilaavansa meitä. Ei vaikka se ehkä oli jopa hiukan ajatus, ajattelin, että osa tulisi mentaliteetillä: "tule ja heitä piirinjohtoa tikalla", "kerro, mikä ei toimi", "avaudu", meuhaa, mitä vain".

Mutta sainkin kokea hyvän keskustelun lisäksi arvostusta ja huomiointia. Uskomatonta!
Ihmiset, jotka tekevät kaikkensa jo kasvattaakseen lapsia ja nuoria meidän arvoihimme jaksavat vielä innostaa, kannustaa ja motivoida meitä. Meitä, joiden pitäisi olla innostajia ja kannustajia. Meitä, joita voisi myös sättiä, joita voisi syyttää kaikesta "pahasta".
Mutta heillä oli mielestäni toisenlaiset tavat toimia, rakentavuus, kannustaminen ja mielipiteidemme arvostaminen (tai ehkä en vaan huomannut niitä nastoja tuolissani aamun mahtavien fiilsiten takia ;)).
Kotona kerroin tästä ja mulle todettiin, että eikös se partio toimi noin, eikös partion idea niinku oo tehdä yhdessä, arvostaa ja suvaita.

AIVAN!
Niinhän se tosiaan toimii, toimiihan... kaikkialla?

Ei voi muuta sanoa, kuin että kyllä tälläisen piirin johdossa kelpaa olla!
Piirin, jossa tärkeää ja raskastakin työtä tekevät lippukuntatoimijat jaksavat vielä innostaa ja kannustaa piirin johtoa.
Olen kiitollinen ja onnellinen.
Enkä nyt tarkoita, etteikö mulle saisi antaa myös negatiivista palautetta, tottakai saa, pitääkin antaa. En ilkeyttäni tai tahallani tee asioita huonosti tai typerästi, eli siis jatkossakin vaan antamaan palautetta ja soittamaan/laittamaan mailia ihan koska vaan.
Mutta tahdoin kertoa tämän siksi, että mulle tämä oli tosi innostavaa ja nyt jaksan sitten niitä ikäviäkin asioita paremmin!

Taas mietein, miten mahtavaa partio on ja ennen kaikkea, kuinka juuri tälläistä sen pitää olla. Toistensa tukemista (vaikeissakin) paikoissa, toistensa innostamista ja kannustamista, yhteistyötä kaikilla saroilla.

perjantai 9. syyskuuta 2011

Strategiaa ja kasvua vai strategista kasvua vai sata tragediaa ;)

Pimeät, liian pimeät, kylmät ja synkät syysillat ovat tuoneet tullessaan jotain hyvääkin, nimittäin partioinnostuksen. Sellaisen fiiliksen, et nytkö oikeasti kääritään hihat ja aletaan toimimaan, tosissaan.

Oon hahmotellut päässäni (välillä tuntuu, että lähes päissäni, niin paljon univelkaa aika-ajoin on taas kertynyt, ihanaa tää lapsiperhe-arki, en aina suosittele!) vaikka mitä ja jotain jopa saanut paperille ja ehkä jopa sparrattua joitakin asioita joidenkin tyyppien kanssa.

Päällimmäisenä on ehkä käväissyt mielessäni piirin toimintasuunnitelmaa kootessani piirimme Strategia 2020. Toiminnan laatu, Kasvu, Brändi, Yhteiskunta ja Piiri, siinä on ne viisi juttua (joiden alla toki on monia tarkentavia otsikoita), joihin meidän pitäisi panostaa ja joiden pitäisi olla meidän suuntaviivoja. Ja joihin piirin ryhmät, jaostot ja toimikunnat ovat upeasti sitoutuneet suunnitelmissaan!!

Jos haluat, voit tsekata strategian kokomaisuudessaan vielä täältä:http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/system/files/Sivu/181/lsp_toimintasuunnitelma_2011e_pdf_4d8c44fc79.pdf. Olemme piirin kokouksessa strategian hyväksyneet ja sen pohjana on toiminut keskusjärjestön strategia, jota olemme olleet aktiivisesti kommentoimassa.
Viime päivinä olen miettinyt erityisen paljon tuota osaa, Kasvu.
Ja ehkä nimenomaan L-SP:n näkökulmasta, okei ihan pikkuisen sivuten myös koko SP:n kenttää ;)

Viime kasvu-kirjoitukseni kirvoitti runsasta keskustelua mm. siitä, havitellaanko kasvua siksi, että piirihallitus saisi mässäillä tuloilla tai hehkuttaa suuruuttaan, silloin jo vakuutin, ettei tästä ole kyse, ja nyt uskalsin taas "sohaista" aihetta.
Enää ei taida riittää kauniit puheet kasvun tarpeesta, ei ajatukset siitä, että "uusi" ohjelma lisää partiossaoloaikaa, ei luotto koulutettujen johtajien osaamiseen. Miksi?
Miksi samaan aikaan, kun ns. tuotteemme pitäisi olla kunnossa jäsenmäärämme lasku ei taitu?
Missä on vika? Mitä me teemme väärin?
Ihan tosi, kertokaa mulle!

Itse olen pähkäillyt seuraavia, aika kliseisiäkin syitä
1) Partio ei ole mediaseksikäs, oman lippukuntani tarpojatyttö sanoi, että hänen kaverinsa kysyivät häneltä "hä, vieläkö sä niinku oot partios, eiks se oo vähä sudari touhuu?"
2) Emme osaa myydä tuotettamme, partio on niin monimutkainen, upea ja hieno juttu! Mutat silti minä en ainakaan osannut uusien lasten vanhemmilel tyhjentävästi kertoa, MITÄ se partio sit oikein on. Joo, mä tiedän meidän tavoitteet, tiedän, MIKSI, mutta miten kiteytän, MITÄ?
3) Meillä ei ole aitoa tavoitetta kasvaa(?). Piirit odottaa "ihmettä" SP:ltä, LPK:t piiriltä ja kukaan ei oikeasti uskalla tarttua hommaan.
4) Ei ole resursseja. Ne LPK:t jotka eniten tarvitsisivat kasvua ovat juuri niitä, joilla ei ole siihen resursseja. Ensin tarvitaan aikuisia, sitten lapsia ja se kaikki vaatii töitä, erityisesti LPK:ssa, jossa jo viikkotoiminnan ja hallinnon pyörittäminen muutenkin on haastavaa

Tartun hiukan tähän resurssi-asiaan. Todellisuudessa itse uskon, älkää kivittäkö hengiltä, että tietynlainen "pakko kasvaa" on ainut keino kasvaa. On helpompaa vedota siihen, ettei meillä ole resursseja, kuin alkaa kivien alkta kaivaa niitä resursseja.
Mutta voiko yhtään LPK:aa pakottaa kasvamaan, no ei tietty, mutta rohkaista, kannustaa ja hiukan patistaa voi!

Muita ongelmia, joita Kasvussa pohdin, oli se, että alueet ja LPK:t tarvitsevat tosi erilaista tukea. Ja jotta kaikki saisivat oikeanlaista tukea vaaditaan hirmuisesti tyyppejä näitä tukemaan, ja niitä tyyppejä ei missään taas ole tarpeeksi.
Miksi? Miks me ei osata rekrytoida piiriin ihmisiä, tää on aika traagista!
Johtuuko se siitä, ettei jaostoihin osata hakeutua, ollaanko liian sisäänpäin kääntyneitä, onko piirinjohto niin syvältä, ettei haluta, eikö nuoria johtajia haluta "antaa piirille" (vaikka mistään muualtakaan niitä luottiksia ei tule) missä mättää?

Aika surumielisenä mietin sitä tosiasiaa, että kohta voi meillä(kin) olla edessä se, että täytyy alkaa karsia jostakin, ilman, että sitä halutaan tehdä. Ja tämä ei siltikään ole se kaikista suurin huolenaiheeni, idealisti kun edelleenkin olen, suurin huolenaiheeni on se, että jos tavoitettavuutemme laskee, laskee myös niiden lasten ja nuorten määrä, jotka ovat saaneet partioon jonkun kontaktin. Niiden, jotka ovat saaneet onnistumisen kokemuksia, oppineet uutta itsestään ja toisistaan, jotka ovat istuneet iltanuotiolla paistamassa tikkupullaa, jotka ovat kisailleet ja pitäneet hauskaa, jotka ovat kasvaneet aktiiviseksi yhteiskunnan jäseniksi, joista on tullut jotain suurta ja silloinkin he ovat muistaneet, miten partio muokkasi heitä.
Meillä ei ole oikeutta viedä tätä tulevaisuuden ja tämän päivän lapsilta ja nuorilta, eihän?
Meidän pitää siis oikeasti alkaa kasvaa, tavoittaa enemmän ja antaa enemmän elämyksiä!
Meidän pitää voittaa kasvun esteet, meillä pitäisi olla siihen kaikki avaimet, mutta onko meillä uskallusta.

Tiedän, että partiossa on tällä hetkellä paljon muutakin tärkeää, mutta jotenkin minut on parin viikon aikana vallannut sellainen ajatus, että ellemme havahdu ymmärtämään Kasvun tärkeyttä emme pääse keräämään hedelmiä monesta muustakaan asiasta.
Me tarvitaan kasvua ja sen pitää olla systemaattista, suunniteltua, alueen/lippukunnan tarpeisiin räätälöityä. NYT on kaikkien aika kääriä hihat ja alkaa toimia, kuka on messissä?

tiistai 6. syyskuuta 2011

Luottikset ovat järjestön elinehto

Aiemmassa tekstissäni toin esille huoleni siitä, saammeko luottiksia mukaan toimintaan ja pysyvätkö he mukana toiminnassa, jos mielipiteille, keskustelulle ja epäonnistumiselle ei ole tilaa.
Laajennetaanpa perspektiiviä hiukan.

Mikäli meillä ei ole luottiksia, meillä ei ole toimivaa, laadukasta partiotoimintaa.
Sitä määrää työtunteja, joita vapaaehtoiset luottamushenkilöt tekevät piireissä, keskusjärjestössä ja lippukuntien arjessa ei korvaa mikään.

Meidän on siis ihan tosissaan herättävä siihen, että:
1) pestien pitää olla ihmisen kokoisia, jotta niihin uskalletaan tarttua
2) pestejä pitää tuoda esille kaikkialla ja kaikille, jotta niihin on helppo tarttua, ei ns. "hyvä veli-touhua" (en väitä, että sitä olisi, mutta voisi olla..)
3) tietyllä tasolla pitää myös rehellisesti tuoda esiin ja tunnustaa se tosiasia, että luottiksia piirien ja keskusjärjestön tehtäviin ei kasva muualta, kuin lippukunnista. Totta kai lippukuntien arjen pyörittäminen on tärkeintä, mutta pitää uskaltaa myös sanoa ääneen, ja pitää esillä sitä, että luottiksia lippukunnista tarvitaan mahdollistamaan ja kantamaan vastuuta yhteisistä asioista. Se on meidän kaikkien vastuu.
4) yhdessä tekeminen pitää nostaa uudelleen sinne asteelle, kuin se on joskus ollut! Keskinäinen arvostus ja kunnioitus mukaan peliin kaikkialla :)Tämäkään ei riitä, pitää myös huolehtia siitä, että kun luottiksia on, pitää heistä pitää huolta. Tapoja, keinoja ja tarpeita on vaikka kuinka, mutta listaanpa tähän nyt joitakuita, joita ainakin minä itse voisin tehokkaammin pitää esillä ja muistaa.
1) kiitä, kiitä, kiitä ja kiitä, kuka tahansa meistä voi kiittää toista, oikeasti!
2) tue, tue, kannusta ja kannusta (vaikka epäonnistuttaisiinkin)
3) anna vastuuta ja arvosta osaamista/asiantuntemusta
4) luo puitteet pestissä onnistumiselle
5) luottiksella on oltava oikeus tehdä pestiään, luoda ja kehittää sitä. Saada realistiset mahdollisuudet toteuttaa itseään
6) ulkoisten tekijöiden tuki on tärkeää (toimihenkilöiden asiantuntemus/tuki)
7) kaikilla pitää olla mahdollisuus toimia luottiksena asuinpaikastaan riippumatta (kulut on korvattava, tämä lienee itsestään selvää)
8) ehkä tärkeimpänä, intoa EI saa lannistaa.
Pitää antaa aidosti vaikutusmahdollisuuksia, tilaa tehdä pestiään, oikeus tehdä päätöksiä omassa pestissään (sääntöjen rajoissa tietty).

Miksi pohdin tätä?
Viimeaikoina on kirjoiteltu paljon vapaaehtoistoiminnan merkityksestä yhteiskunnalle. Viimeksi tänään Ylen nettisivuilta luin artikkelin: "Suomi olisi pulassa ilman vapaaehtoistyötä".
Asian voi kääntää myös niin, että partiojärjestö Suomessa olisi pulassa ilman luottiksia (toki myös ilman toimihenkilöitä, lupaan kirjoittaa teidän panoksistanne myös :) )

Mutta oikeasti, motivoituneet ja innostuneet partioaatteen sisäistäneet luottikset ovat meidän tulevaisuutemme!

muoks. järjestöllä (otsikossa) tarkoitan nyt niin piirejä, kuin keskusjärjestöä

maanantai 5. syyskuuta 2011

Onko partiossa tilaa mielipiteille, keskustelulle ja epäonnistumiselle?

Olen viimeaikoina pohtinut tästä asiasta kirjoittamista hyvinkin paljon ja nyt päätin pari riviä asiasta skriivata.
Tiedän myös, että ihan liian vähän olen (/olemme) kirjoitelleet, mutta koitetaan panostaa tähän(kin) asiaan hiukan enemmän.

Ilmoittauduin partioon tänä(kin) syksynä. Oli muuten 19.kerta.
Aika paljon näkemykseni partiotoiminnasta on kuitenkin tuona aikana muuttunut.
Rehellisyyden nimissä viimeisen parin vuoden aikana olen miettinyt aika-ajoin, haluaisinko edes, että omat lapseni partiota tekisivät kovinkaan "korkealla" organisaatiossa. Korkealla on lainausmerkeissä, koska minusta korkeimmalla tulee olla aina lippukunta.
Miksi olen pohtinut jotain näin kummallista, minä, joka olen elänyt partiolle, joka ei ole menettänyt sille vain kättään, vaan koko olemuksensa. Niinpä, hyvä kysymys.

Olen vilpittömästi, ja ehkä siis joidenkin mielestä sinisilmäisesti uskonut siihen, että partiossa asioita tehdään yhdessä ja ollaan samalla puolella. Olen uskonut ja luottanut siihen, että tässä harrastuksessa tuetaan ja kannustetaan toisiamme.
Keskustellaan näkemyseroista ja tehdään valintoja, kompromisseja ja mennään eteenpäin samaan suuntaan.
Olen ajatellut, että tässä harrastuksessa oppii, kehittyy ja kasvaa ja kyllä, saa myös epäonnistua ja sitten jatketaan eteenpäin yhdessä.

Ikäväkseni olen huomannut, että näin ei aina ole. On paljon ihmisiä, jotka pettyvät, joiden jalkojen alta suorastaan vedetään mattoa, joiden panosta ei huomata tai huomioida, jotka kokevat, etteivät riitä, ole tarpeeksi hyviä tai kelpaa.
Miksi? Mitä ihmettä on tapahtunut, oonko mä kasvanut aikuiseksi partiomaailmaan, jossa näin ei olekaan? Onko asiat muuttuneet? Onko oma ajatusmaailmani synkistynyt, missä mättää? Vai mättääkö?
Onko kukaan muu nähnyt tälläisiä kohtaloita? Ja miksi?

Samaan aikaan, kun me tarvittaisiin enemmän aikuisia lippukuntiin, luottiksia piireihin ja keskusjärjestöön, kuin ehkä koskaan ennen, samaan aikaa me unohdetaan tukea toisiamme. Muistetaan ehkä joskus kiittää, jos kaikki, siis aivan kaikki, menee putkeen, mutta ei oikeasti muisteta kiittää jo hiukan pienemmästäkin, saati kysyä, miten jaksat, voinko auttaa.

Yleistänkö liikaa? Varmasti.

Mutta mitä ihmettä me hei tehdään?
Miks me meinataan uhrata juuri se asia, joka on meidän elinehto, voimavara ja vahvuus, yhdessä tekeminen?

Minä uskon, että me saadaan paljon aikaan, yhdessä tekemällä, toisiamme tukemalla ja kantamalla vastuuta itsestä ja muista. Ja ei, en tarkoita, ettei saisi olla näkemyseroja, niitä toden totta tarvitaan.

Toivon vaan, että jokaisessa lippukunnassa, jokaisessa piirissä ja yhteisessä keskusjärjestössämme on tilaa mielipiteille ja niiden arvostamiselle.

Meillä kaikilla on sama päämäärä, reitit saavat olla erilaisia, kunhan ei tallota muiden polkuja, eiks joo :)

Joskus on vaikeaa muistaa sitä itsekin, mutta minä oikeasti aion panostaa enemmän siihen, että arvostan kaikkea ja kaikkia jotka tekevät pyyteetöntä työtä partiotoiminnan eteen ja jos mulla on kommentoitavaa, kysyttävää t ai nuristavaa, niin koitanpa muistaa kysyä/kommentoida/nurista rakentavasti ja kannustavasti.
Pliis, tehdään kaikki niin! Ja jos en jossain näin toimi, muistuttakaa mua siitä, kiltisti :)

torstai 19. toukokuuta 2011

Kasvua

Aika moni on varmasti kuullut puhuttavan KASVUSTA, niin piirissä, kuin keskusjärjestössä.
L-SP:llä on tavoitteena saavuttaa kohderyhmästä (7-22v) peräti 12 %.
Sekö on se, mikä on olennaista?

-Mielestäni ei.

Tärkeintä on ymmärtää, että töihin on ryhdyttävä. Jokaisen meistä on tehtävä töitä jäsenmäärän laskun pysäyttämiseksi, lopettamiseksi ja loppuen lopuksi suunnan kääntämiseksi ylöspäin.
Kuinka siinä sitten onnistutaan, se onkin suuri kysymys.
Meillä on piirissä oma kasvutyöryhmä, meillä on Ko-Gi-työnä tehty suunnitelma kasvun saavuttamiseksi L-SP:ssä. Ajatuksia ja suunnitelmia on paljon, halua ja tahtoa vaihtelevasti, puhumattakaan realistisista resursseista ja voimavaroista.

Mikä on piirin rooli tässä? Mikä lippukunnan? Mikä keskusjärjestön?
Se ehkä pitää käydä jokaisen lippukunnan kanssa jotenkin läpi, erikseen, kunkin lippukunnan ominaispiirteet huomioonottaen, mutta faktaa on se, että kukaan yksin ei jäsenmääräämme nosta kasvuun, se on tiimityötä ja jokainen voi antaa siihen oman panoksensa.
Jonnekin tarvitaan ehkä uusia lippukuntia, jonnekin pitää rekrytoida lapsia, toisaalle aikuisia. Jossakin pitää valaa uskoa uusien johtajien löytymiseen, jossakin kaivaa vanhoja aktiiveja esille.Toisaalla tarkistella partio-ohjelman laatua ja tukea lippukuntaa siinä, toisaalla kannustaa osallistumaan piirin tapahtumiin.

Mutta leikinasia tämä KASVU ei ihan totta ole!

Myönnän, että aina välillä myös minut on vallannut toivottomuus ja epäusko, pitäisikö vaan antaa periksi, luottaa aaltoliikkeisiin ja toivoa, että jonain päivänä taas juuri meidän arvojamme arvostetaan niin, että meille tunkee uusia jäseniä.

MUTTA!
Muistatteko itsekukin ne lapsuuden/nuoruuden iltanuotioilla olleet hauskat sketsit, kun johtajat laittoivat itsensä likoon?
Tai sen sudenpennun, joka olisi ollut koko viikon samoissa vaatteissa, ellei häntä olisi pakotettu niitä vaihtamaan?
Entä sen, kun aamupuuro paloi pohjaan?
Tai sen, miten tärkeäksi itsensä tunsi, kun sai koti-ikävätapauksen rauhoittumaan?
Tai sen johtajiston kesken pidetyn hauskan illan?
Entä ne kisat, joissa joku eksyi?
Tai sen oudon tyypin, josta tuli paras ystävä?
Sen, miten ylpeänä olitte lippukuntana voittamassa jotain suurta?
Sen, kun sait kasvaa ja ottaa vastuuta?

Toivon tosissamme, että meistä jokainen uskoo tähän harrastukseen, haluaa jatkossakin luoda noita mahtavia kokemuksia toisille, tarjota mahdollisuuksia uusille aikuisille tulla mukaan ja oikeasti pitää meidän arvoja ja päämääriä esillä :)
Niin me löydetään ihan varmasti keinot kasvun saavuttamiseksi, toisiamme tukien, kannustaen ja innostaen. Partiota esillä pitäen ja hiukan hullua rohkeuttakin kantsii peliin heittää, kohdata haasteet hymyissä suin ja muistaa, että kaikesta selviää, kun tahtoa on!


Ja vielä L-SP:läisille ”knoppitietoa”.
Tiesittekö, että tällä hetkellä noin joka viides partiolainen on lounaissuomalainen? Meillä on siis vastuuta jäsenmäärän kasvattamisesta ja ylläpitämisestä vieläkin enempi. ni!

torstai 5. toukokuuta 2011

Rohkeutta olla eri mieltä

Viime syksynä Maija kirjoitti, että piirihallitustyöskentely on mankeloinut hänestä diplomaatin, joka useimmiten hakee ratkaisuja, joista useimmat voisivat olla samaa mieltä ja toivoo, että kenellekään ei tulisi paha mieli. Minä sen sijaan taidan olla usein eri mieltä ja sanon sen ääneen. Minun tarvitsee kuitenkin tunnustaa, että se ei ole useinkaan kovin helppoa. Eri mieltä oleminen vaatii rohkeutta, pahan mielen sietämistä ja toisen kunnioittamista: Kun tekee yksin päätöksen, ei tarvitse kuunnella kuin itseään ja omia tuntemuksiaan, mutta kun päätös tehdään yhdessä, siihen pätevät erilaiset säännöt: Silloin enemmistön kanta määrää ja kaikkien tulee ymmärtää, että päätökseen tulee sitoutua. Samaan aikaan jokaiselle tulisi suoda oikeus olla eri mieltä ja sitä mielipidettä tulisi kunnioittaa.


Huhtikuussa osallistuin MOD-kurssille, jossa pääsi tarkastelemaan omia arvojaan ja omaa suvaitsevaisuuden astetta. Mietimme myös, mistä kulttuuri muodostuu. Totesimme kulttuurin sisältävän arvoja ja normeja, joita yllä pidetään tietyin rituaalein. Niitä, jotka eivät noudata kultturin normeja tai eivät jaa kulttuurin arvoja, ei katsota hyvällä. Niitä pidetään "rosvoina", jotka joutuvat ansaitsemaan paikkansa uudelleen ryhmän tai yhteisön jäsenenä rikottuaan vallitsevia normeja. Koulutuksen aikana en voinut olla miettimättä, miten hyvin erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä suvaitaan partiossa. Joudun toteamaan, että ei kovinkaan hyvin. Kuvittelemme, että olevamme enemmän samanlaisia kuin oikeasti olemmekaan ja vaadimme myös jossain määrin samanlaisuutta. Kun yhteisö tai järjestö on suuri, näkemyksiä on varmasti useita ja jokaiseen niistä sisältyy totuuden siemen. Siksi sisäinen kukkahattutätini kannustaa kaikkia olemaan tarvittaessa eri mieltä!

Paraatijännitystä ilmassa

Nyt kun partioparaatiin enää reilu viikko aikaa, jännitys alkaa olla aika kova. Moni asia on jo hoidettu kuntoon paraatia varten, mutta minulla komentajana on muutama juttu tekemättä: puhe paraatin kahvitilaisuuteen on vielä laatimatta. Olen tainnut toitottaa vapaaehtoisuutta ja vapaaehtoistyön merkitystä koko kevään ja ajattelin käsitellä aihetta myös juhlapuheessani.


Olen miettinyt puhetta jo jonkin verran, mutta yksin miettiminen ei tunnu aina kovin hedelmälliseltä. Minusta tuntuu, että uusien ideoiden ja näkemyksien synnyttäminen on paljon vaikeampaa yksin kuin kaverin kanssa. Siksi kysynkin Sinulla lukija, mikä on mielestäsi vapaaehtoisuutta ja mikä merkitys sillä on elämässäsi?

Kiitos vastauksista jo etukäteen!

Paraatiterveisin,

Ida

maanantai 11. huhtikuuta 2011

Mitä kuuluu nykyisille partio-ohjelmalle?

Viime viikonloppuna piirihallituksien ministerit kokoontuivat valmistelemaan ja päättämään monia asioita Laajennettuihin valiokuntiin, jotka pidettiin tällä kertaa Tampereella. Vastuullisena järjestäjätahona oli tällä kertaa Partio-ohjelman kehittämisryhmä, tuttavallisemmin kutsuttuna Pohke. Siksi yhteiset ohjelmat käsittelivät nykyistä partio-ohjelmaa useammasta näkökulmasta.

Saimme kuulla mitä partio-ohjelmalle kuuluu tällä hetkellä. Tilastojen mukaan reilussa 80 prosentista lippukuntia on käytössä nykyinen partio-ohjelma ja partiossa oloaika on pidentynyt kahdella vuodella, mikä on ilahduttavaa kuulla. Samaan aikaan tilastot kertovat, että jäsenmäärä pienenee huolestuttavalla tavalla erityisesti 7-vuotiaiden määrä laskee radikaalisti. Nykyinen ohjelma ei ainakaan vielä ole purrut jäsenmääran laskuun.

Piirin strateginen painopiste on laitettu tietoisesti vanhinpiin ikäkausiin. Samoajia ja vaeltajia on lippukunnissa vähän ja moni heistä pyörittää lippukunnan arkitoimintaa. Jotta heidän ohjelmansa sisältäisi muutakin kuin pienempien partiolaisten toiminnan mahdollistamista, ohjelmatoiminnanala haluaa satsata vanhimpiin ikäkausiin. Heidän ohjelmansa kannalta on tärkeää, että he voivat tavata muita samanikäisiä eri puolilta piiriä. Kuunnellessani esitystä en voi olla pohtimatta, olemmeko menossa ojasta allikkoon. Samalla kun partio-oloaika on pidentynyt, niin sudenpentuja on on yhä vähemmän ja, jos uusia sudenpentuja ei tule, ei meillä ei olemaan tulevaisuudessa samoaja- tai vaeltajaikäisiä saatika sitten aikuisia, jotka mahdollistavat toiminnan. Dilemma olisi myös helpompi ratkaista jos meillä olisi rajattomat resurssit: Ei olisi ongelma lisätä resursseja nuoriimpiin ikäkausiin. Totuus kuitenkin on se, että meillä ei ole rajattomasti resursseja ja lisäys on jostakin muusta pois. Ehkä seuraava ministeri arvostaa ja painottaa eri asioita minä ja asettaa painopisteen muihin ikäkausiin kuin samoaja- ja vaeltajaikäkausiin.

Saimme kuulla myös, miten nykyistä ohjelmaa tullaan kehittämään. Kun ensimmäisen kerran kuulin nykyisen ohjelman uudistamisesta, kylmä hiki nousi pintaan. Huolimatta siitä, että lippukunnat ovat ottaneet melko hyvin ohjelman käyttöön, ohjelman ilosanoman rummuttaminen, uusien käytäntöjen luominen ja asenteiden muuttaminen vaatii edelleen paljon resursseja ja voimia. Voimme kuitenkin huokaista helpotuksesta: Nykyistä partio-ohjelmaa ei tulla uudistamaan näin kokonaisvaltaisesti vielä pitkään. Ensimmäiseksi tullaan muokkamaan yksittäisiä aktiviteettejä. Niitä saatetaan lisätä tai poistaa.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pj haastoi meitä miettimään, miksi opiskelijatoiminta koukuttaa enemmän kuin vaeltajatoiminta. Hän on itse partiolainen, mutta ollut poissa aktiivisesta toiminnasta jo useamman vuoden. Hänen mielestään vaeltajaohjelman pitäisi koukuttaa ja joustaa. Sen pitäisi osata hyödyntää tarinoita. Ei kuitenkaan samanlaisia, joita kerrotaan sudenpennuille, vaan sellaisia, joiden avulla vaeltaja pystyy kuvittelemaan, millaista on olla vaeltaja ja kuinka hienoa se on. Näiden kahden elementin lisäksi vaeltajilla tulisi olla usko siihen, että he pystyvät muuttamaan maailmaa. Mielestäni nykyisessä vaeltajaohjelmassa on edellä mainittuja elementtejä. Vielä meillä ei ole syvään juurtuneita perinteitä, mutta muutaman vuoden päästä ehkä jo on. Nyt kun uudet innokkaat vaeltajaihmiset ovat löytyneet, ikäkauden asiat alkavat edetä. Luvassa on kaikenlaisia mageita juttuja.

Tämän kaiken lisäksi ohjelmavaliokunnassa käsiteltiin ensi vuoden painotusta, joka on nimeltään Löytöretki itseen. Ensi vuoden ohjelmatapahtumissa pohditaan siis terveitä elämäntapoja ja omaan maailmankatsomusta, liikutaan ja ollaan erityisen luovia.

Nykyiselle partio-ohjelmalle kuuluu sekä hyvää että huonoa. Kysynkin Sinulta lukija,mitä pitäisi tehdä, että partiohjelmalle kuuluisi pelkkää hyvää?

keskiviikko 9. maaliskuuta 2011

Aktiivisina kansalaisina eduskuntavaaleissa?

Olen pohtinut tässä sairastellessani, miten keskusjärjestö, piirit, alueet ja lippukunnat voisivat olla aktiivia eduskuntavaalien alla.
(yhteiskunta-päätavoitteemme mielestäni edellyttäisi tätä)

Toki muutenkin tottakai meidän pitäisi olla aktiivisia kansalaisia, mutta miten yhteiskunta-päätavoitteemme nyt voisi ihan erikseen tässä tulla esiin?

Onkos jollakulla konkreettisia ideoita, ajatuksia, näkemyksiä, heittoja edes?

-Mari

tiistai 15. helmikuuta 2011

Minä aion tilittää 200 tuntia vapaaehtoistyölle tänä vuonna! Entä sinä?

Vuosi 2011 tulee olemaan hieno vuosi ainakin yhdestä syystä. Vuosi 2011 on nimetty vapaaehtoistoiminnan vuodeksi kaikissa EU-maissa. Kerrankin vapaaehtoistoiminta saa mielestäni ansaitsemaansa huomiota. Vuoden tavoitteena on tuoda esiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä, lisätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta sekä saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Tämän lisäksi teemavuonna halutaan kiittää vapaaehtoisia heidän tekemästä merkittävästä työstä. Ilman vapaaehtoisia moni lapsi jää ilman harrastusta ja moni vanhus ilman seuraa; monta metsään kadonnutta jäisi löytymättä ja monet festarit ja vaalikampanjat toteuttamatta.

Vapaaehtoisuus on itselleni niin kuin monelle muulle tapa löytää sisältöä elämään ja saada uusia kokemuksia. Parhaimmillaan ja hyvin järjestettynä vapaaehtoistoiminta on palkitsevaa kaikille osapuolille. Se tukee yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, tuo erilaisia ihmisiä yhteen ja antaa oppimisen kokemuksia ja uusia taitoja. Lukiessasi tätä tekstiä voisit miettiä, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja mikä motivoi juuri sinua. Haluaisitko vaikuttaa niiden asioiden puolesta? Haluatko oppia uutta ja saada uusia kokemuksia? Haluatko auttaa? Haluaisitko tutustua uusiin ja mielenkiintoisiin ihmisiin? Haluaisitko uutta sisältöa elämääsi? Jos vastasit yhteen tai useampaan vastaukseen kyllä, niin sinä kuten moni muukin olette soveltuvia vapaa-ehtoistyöhön. Tärkeää on vain löytää itselle sopiva tapa tehdä vapaaehtoistyötä. Tärkeää ei ole kilpailla siitä, että kuka tekee eniten tunteja. Jokainen tunti ja satsaus on arvokas! Siksi haluan kiittää kaikkia, jotka ovat jo tilittäneet tunteja yhteisen hyvän vuoksi!

PS. Ja tiedoksi kaikille niille, jotka eivät ole tällä hetkellä mukana: Piirissä on jokaiselle tilaa, jos vaan haluaa tulla mukaan. Kenenkään ei tarvitse jäädä nurkkiin lymyämään.

Hyvää alkanutta vapaehtoistoiminnan vuotta!
-Ida
keskiviikko 9. helmikuuta 2011

Tänne saa antaa palautetta (mieluiten suoraan) ;)

Piirihallituksen ensimmäinen kokous sujui mitä mainioimmin, jos et ole vielä lukenut koostetta kokouksesta, niin se löytyy täältä: http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/toiminta/piirihallitus/kokous_2011-01-21-22

Kaiken kaikkiaan piirissä tapahtuu tällä hetkellä paljon, Napakettu on ihan ovella, valmistellaan syyskokoukselle jätettyä pontta, ja sen tiimoilta o mm. konsultoitu PäPaa, mietitty salkutusta (niin kuin jo ennenkin) ja vaikka mitä muuta. Piirihallitus jatkaa asian tiimoilta helmikuun kokouksessaan.

Musta tuntuu vahvasti, että tästä tulee vielä hyvä vuosi!

Palautteesta taas…
Tässä päivän ja illan mittaan olen punninnut sitä, mitä kaikkea saa/ei saa julkisesti kertoa. Mutta vielä enemmän sitä, miten partiolaisina hyökkäämme toistemme kimppuun. Täytyy sanoa, että se hiukan heikottaa.

Kirjoittelin ennen marraskuun neuvostoa tekstin palautteen antamisesta. ja tämä kirjoitus ehkä on jatkoa osin samalle aiheelle...
Maailmassa ei ole vain mustaa ja valkoista, on myös harmaan sävyjä ja luojan kiitos monenlaisia ihmisiä, persoonia ja tapoja toimia.
Joskus kuitenkin huolestuttaa (samalla kun ylläpidämme tavoitteita ja kauniita puheita toisten kunnioittamisesta ja itsensä kehittämisestä ja muusta sellaisesta, miten kohtelemme toisiamme), millaista esimerkkiä annamme ja millaista kuvaa kerromme ulospäin.

Onko oikeasti vapaaehtoistoimija ja hänen tekemisensä julkista riistaa aina? Jos joku mokaa/toimii toisin kuin oletetaan/toivotaan tarkoituksella/ajattelemattomuuttaan, onko oikea tapa toimia julkinen lynkkaus?

Miksi olen tätä pohtinut?
Monestakin syystä..
Tälläkin hetkellä ympäri maata meillä on pestejä, joihin kaivattaisiin päteviä ja hyviä tyyppejä. Juuri niitä, jota tekevät hommia sydämellään ja aatteen palolla, jotka hakevat innoitustaan siitä, että uskovat niin tekevänsä tästä maasta ja maailmasta pikkuhiljaa paremman. Mutta löydämmekö uusia vastuunkantajia, jos lynkkaamme nykyisetkin toimijat? Oikeasti? Vaikka partio välillä on munkin osalta niitä papereita, sähköposteja, kokouksia, niin mikään ei innosta niin kuin se seikkailija, joka tulee ja halaa ja sanoo: ”mulla oli kivaa tänään, kiitos”, silloin taas muistaa, miksi jaksaa sitä hallintopartiota. Miten pitkään se ilo kaikille riittää, jos muuten sontaa valuu alaspäin?
Hiukan laittaa kiukuttamaan, kun emme kanna aikuisina ihmisinä vastuuta toistemme kunnioittamisesta ja arvostamisesta. Kaikkien kanssa ei tarvi olla samalla aaltopituudella, itsekin koen, että harrastuksissani mulla on oikeus hiukan ”valita”, kenen kanssa teen ja mitä. Työelämässä tälläistä luksusta harva kokee. Muttei mulla silti mielestäni ole oikeutta julkisesti ketään(tai keitään) kyllä mollatakaan, kai?
Ainakaan ennen kuin olen pyrkinyt antamaan palautetta, kysymään ja selvittämään asioiden tilaa.

Olen ehkä sinisilmäinen, liian nuori ymmärtääkseni tai mitä tahansa, mutta väitän, ettei yksikään tälle liikkeelle töitä tekevä tarkoituksella toimi loukkaavasti, vaan hänellä on siihen joku syy, on se tarkoituksen mukainen tai ei, niin niistä kannattaa kysyä, puhua ja vihjaista…
Kaikki selviää jos niin tahdotaan. Se yhteinen näkemyskin, jos niin tahdotaan.

Palautteen antamisen lisäksi toivon tälle vuodelle avoimuutta, joka suuntaan. Jos joku ei tajua informoida oikein, kerron siitä. Jos joku ei toimi mielestäni oikein, annan palautetta. Ja muistan, että on myös muita kanavia, kuin sosiaalinen media, vaikka se hirmu hyvä onkin, ja vaikka mäkin siitä diggaan :) Koitampa muistaa tietynlaisen kritiikinkin siellä liikkuessani ja taas koitan muistaa kysyä lisää, jos hämmästyttää…
Tässä mun helmikuun uuden vuoden lupauksia...

Nyt silti ehkä kuitenkin jo julkisesti lynkkasin jonkun.. on tää vaikeeta.. ;)

Mutta siis, tännepäin saa soittaa koska vaan, kuka tahansa lippukuntatoimija, äiti, isä, piiritoimija, naapuri piiritoimija, sp:n tyyppi, kuka vaan, varsinkin siinä kohtaa jos meikäläinen (taas) on tehnyt jotain ihan ufoa!