keskiviikko 11. tammikuuta 2012

Kokousaktiivisuuskyselyn runko

Piiri yrittää tosissaan panostaa siihen, että lippukuntien toiveet voitaisiin huoomioida toiminnansuunnittelussa, ja myös päätöksiä tekisivät piirissä lippukunnat. Siitä syystä lippukuntien kokousaktiivisuuteen halutaan panostaa ja tämän työn tueksi lippukunnilta toivotaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin, jotka on kyselyssä julkaistu :)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Saate:
Hei, lippukunnanjohtajat ja lippukuntapostinsaajat!

Piirin jäseniä ovat partiolippukunnat, joilla on mahdollisuus vaikuttaa piirin toimintaan, suunnitelmiin ja strategiaan. Piirin kokouksissa, joissa toimintaa koskevat päätökset tehdään, käy tällä hetkellä selkeä vähemmistö lippukunnista.

Tavoitteena on parantaa osallistumisaktiivisuutta ja luoda lippukunnille aito mahdollisuus vaikuttaa.
Siksi pyydämme, että vastaisitte tähän kyselyyn.

Vastaathan 30.1. mennessä. Kyselyyn vastaaminen vain muutaman minuutin, mutta siitä on iso apu kehittämistyössä.

Kysymykset:


Lippukunnan tietoja

Lippukunnan nimi

Lippukunnan kotipaikka

2. Alue

1) Altti

2) Huittinen

3) Kaakkois-Turku

4) Koillis-Turku

5) Kymmenykset

6) Leijankorpi

7) Rannikkoseutu

8) Lounais-Turku

9) Luoteis-Turku

10) Maarian Partioyhtymä

11) Pohjoiskulma

12) Pohjois-Satakunta

13) Pori

14) Rauma

15) Salo

16) Saviseutu


3. Lippukunnan jäsenmäärä


1) alle 50 henkeä

2) 50–100

3) 101–200

4) yli 200

Lippukunnan kokousaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät

4. Mikä on tärkein syy siihen, ettei lippukuntanne ole osallistunut L-SP:n varsinaisiin kokouksiin (kevät- ja syyskokous)?

1) Kokouspaikan etäisyys, kokousmatka

2) Kokouksen raskas luonne

3) Tunne, että lpk ei pysty kuitenkaan mihinkään vaikuttamaan

4) Epätietoisuus kokousten sisällöstä tai omasta roolista kokouksissa

5) Lippukuntaamme ei kiinnosta osallistua päätöksentekoon

6) Joku muu syy, mikä?

5. Pitäisikö kokousedustajissa panostaa nuoriin (samoaja-vaeltajaikäisiin)?

kyllä, miksi

ei, miksi

6. Jos kokousten yhteydessä järjestettäisiin myös muuta ohjelmaa, innostaisiko se osallistumaan?

kyllä

ei

7. Mitä tämän oheisohjelman mielestäsi pitäisi olla?

1) Lippukuntapäivä

2) Lippukunnanjohtajien tapaaminen

3) Samoaja/vaeltajatapahtuma

4) Jotain muuta, mitä?

5) Oheisohjelmaa ei pitäisi olla.


8. Saako lippukuntanne riittävästi ja ajoissa tietoa piirin kokouksista?

1) Kyllä saa.

2) Ei saa.

3) Saamme riittävästi, mutta liian myöhään.

4) Saamme liian vähän, vaikkakin riittävän ajoissa.

5) Emme edes avaa kokouspostia.


9. Miten lippukuntanne tutustuu kokousposteihin?

1) Lpkj tutustuu yksin.

2) Lpkj käy hallituksen/johtajiston kanssa paperit läpi.

3) Piirin kokousasiat käsitellään aluekokouksessa.

4) Emme käsittele kokouspostia lainkaan.

10. Miten lippukuntanne valitsee kokousedustajia?

1) Lpkj lähtee kokoukseen, jos jaksaa.

2) Edustajia pyydetään johtajistosta kannustimilla mm. maksamalla matkakulut tms.

3) Edustajia pyydetään johtajistosta ”kuka on kiinnostunut menköön” periaatteella.

4) Edustajia kysytään samoajista ja vaeltajista mainostamalla, että kokouksessa tapaa muista partiolaisia, siellä pääsee vaikuttamaan ja siellä oppii yhdistyshallintoa.

5) Edustajia kysytään samoajista kertomalla, että kokous on tylsä ja turha.

6) Edustajat koitetaan pakottaa lähtemään.

7) Edustajia ei yritetä edes saada kokouksiin.

11. Mitkä asiat ovat saaneet teidät lähtemään kokouksiin?

1) hallitusvaalit

2) piirinjohtajien vaalit

3) toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely

4) piirin jäsenmaksusta päättäminen

5) oheisohjelma

6) muu, mikä?


12. Mikä saisi juuri sinut lähtemään kokousedustajaksi lippukunnastasi?


13. Vaikuttaako kokouspaikka osallistumiseenne?

Vaikuttaa, miten?

Ei vaikuta, miksi ei?

En osaa sanoa


14. Onko lippukunnallasi mielestäsi oikea määrä ääniä?

On. Miksi?

Ei ole. Miksi ei?

Emme ole ajatelleet asiaa.


15. Tulisiko yhden edustajan voida käyttää kokouksessa useampaa kuin yhtä ääntä?

Kyllä. Miksi?

Ei. Miksi ei?


16. Miten piiri voisi parhaiten kannustaa lippukuntia mukaan kokouksiin?

1) kustantamalla matkat

2) tarjoamalla yhteiskuljetusta

3) järjestämällä sinne oheen infoa ajankohtaisista asioista

4) järjestämällä jonkin tietyn ikäkauden tapaamisen (samoajat tai vaeltajat).

17. Missä ominaisuudessa vastasit kyselyyn?


Lippukunnanjohtajana

Lippukunnan postinsaajana


18. Keskustelitko kyselyn aiheesta johtajiston kanssa ennen vastaamista?


Keskustelin.

En, vaan vastasin omien tietojeni mukaisesti.

19. Vapaa sana. Anna vaikkapa palautetta tästä kyselystä, piirin toiminnasta yleisemmin tai kerro, mitä loistoideoita mieleesi tuli kyselyyn vastatessa.

Mitä se Tammikuun oikein teki/päätti?

Marikki (luottisministeri), Timo (projektiministeri), Maikki (viestintäministeri), Inka(ohjelmaministeri), Susanna(alueministeri), Mika(talousministeri), Mari(varajohtaja) ja Aleksi(piirinjohtaja) kokoontuivat lauantaina ihanan lämpimään Partiomyllyyn ja pääsivät aloittamaan keittiön desinfioinnilla "kokouksensa".
Ja samalla siinä viriteltiin "jokunen" hiiren-/rotanloukku, valitettavankin tehokkaasti loukut toimivat, mutta josko kaverimme sitten ymmärtäisivät pysyä pois keittiöstä..

Sitten kokkailtiin, juteltiin, käytiin läpi toimintamalleja, toiveita, pelkoja ja odotuksia liittyen ph-työskentelyyn.
Illalla miesten uurastaessa saunan lämmityksen kimpussa naiset paransivat maailmaa ja loppuen lopuksi koko piirihallitus suunnitteli Kasvua ihan tosissaan.

Varsinaiseen kokoukseen päästiin sunnuntaina, jolloin Nipakin(toiminnanjohtaja) saapui kokouspaikalle.

Joitakin nostoja kokouksesta:

Piirihallitus sopi käytännöistä mm. laajennettujen ja partioneuvostojen asioiden käsittelystä ennen ja jälkeen tapahtumien, toiminnanalojen kuulumisten käsittelystä, kokouskäytännöistä,

Piirihallitus nimitti ryhmien ja jaostojen jäsenet ja jaostojen puheenjohtajat.
Lisäksi nimitettiin Repolaisen päätoimittaja.

Kuultiin Kasvujohtaja-rekrytoinnista ja todettiin, ettei tehokas ja aktiivinen etsintä ole tuottanut tulosta. Päätettiin, että piirin Kasvuvastaavana toimii piirin varajohtaja Mari.

Kuultiin, että piirileirin 2014 johtaja hakemuksia ei vielä ole yhtään kappaletta, haku umpeutuu 13.1.

Kuultiin kokousaktiivisuus-työryhmän selvityksiä ja päätettiin toteuttaa kysely viikolla 2 lippukuntiin. Webropol-kyselyn vastaus aikaa on 31.1. asti

Keskusteltiin paraatin juhlapuhujasta ja päätettiin kysyä juhlapuhujaksi Martii Ahtisaarta tai Saido Mohamedia.

Sovittiin, että pestivihko ja toimintaohjesääntö läpikäydään ja tarvittaessa päivitetään toukokuuhun mennessä.


Päätettiin lainata piirin kalustoa Satahangan käyttöön.

Päätettiin järjestää BP Fellows tapahtumaan mallileiri alue syksyllä 2012.

Päätettiin teettää piirille onnittelukortti ja sovittiin muistamiskäytännöistä

Kokouksen pöytäkirja (kuten kaikki vanhatkin) luettavissa kokonaisuudessaan : http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/system/files/Sivu/179/l_sp_p_k_1_2012_pdf_4f0d31499c.pdfa>

perjantai 6. tammikuuta 2012

Piirihallituksen vuoden ekan kokouksen asioita

Piirihallitus kokoontuu ensimmäisen kerran tänä vuonna huomenna Partiomyllyssä.

Tärkeimpänä asian esillä on KASVU, jota työstetään ja jatkojalostetaan ns. "kasvuluonnoksen/kasvuehdotusten" tiimoilta, jota olen yrittänyt hahmotella muiden piirien kasvusuunnitelmien, edellisen Kasvuryhmän ja kasvunsuunnittelun pohjalta.
Minä uskon siihen, että saamme paljon aikaan!
Fakta on se, että vuonna
2012 meidän tulee saada 1000 uutta partiolaista :) Kääritäänhän siis hiat ja ryhdytään hommiin! Viikonlopun jälkeen kerron ainakin joitakin ehdotuksia siitä, miten :)

Tämän lisäksi on ihan normisettiä.

Piirihallitus mm.
käy keskinäistä pestikeskustelua,
kutsuu koolle kevätkokouksen,
nimeää ryhmien ja jaostojen jäsenet ja puheenjohtajat,
nimeää työvaliokunnan,
valitsee edustajat L-S säätiön hallitukseen,
kuulee kokousaktiivisuus työryhmän pohdintaa,
käsittelee ehdotuksia piirin adresseiksi,
käy keskustelua tapahtumatarjottimesta,
käsittelee toimintakertomusasiaa,
hyväksyy piirin jäseneksi Marttilan Martit ry:n, jee!
Missähän mallissa muiden ei-rekisteröityneiden lippukuntien rekisteröitymispohdinnat muuten ovat?

tiistai 3. tammikuuta 2012

Yhteiskunnallisesti aktiivinen ei ole sama, kuin poliittisesti sitoutunut

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ovat startanneet Kasvu-prokkiksensa ihan tosissaan ja osana Kasvua heillä on Kasvublogi osoitteessa: partiokuuluukaikille.com (käykäähän kurkkimassa).

PäPan kasvublogissa on julkaistu viimepäivinä presidenttiehdokkaiden kirjoituksia ja näkemyksiä partiosta.
Sosiaalisessa mediassa useampi partiolainen on hämmentynyt ja järkyttynyt siitä, että miksi tällaisia tekstejä julkaistaan, kun partio on poliittisesti sitoutumaton harrastus.
Uskallan nyt omana itsenäni olla hiukan eri mieltä.

Se, että jokaiselta ehdokkaalta, eri puolueen jäseneltä, on pyydetty kirjoitusta on asettanut kaikki puolueet ja presidenttiehdokkaat samalle viivalle. Jokaisen ehdokkaan vastuulle on jätetty se, haluavatko he hyödyntää tätä mahdollisuutta vai eivät.
Eittämättä tekstit ovat hieman ylitsepursuavan positiivisia (ainakin Paavo L:n ja Sauli N:n osalta), mutta miksikäs eivät olisi? Miksi he eivät yrittäisi kalastella äänestäjiä, partiolaisiakin.

Meillä on olemassa ihan päämääränä se, että kasvatamme lapsista ja nuorista aktiivisia kansalaisia ja yhteiskunnan jäseniä.
Samalla olemme poliittisesti sitoutumattomia.
Tässä ei mielestäni ole mitään ristiriitaa, vai onko?

Eikö aktiivinen kansalainen
- pyri vaikuttamaan ympäristöönsä
- omaa näkemystä yhteiskunnan hyvistä ja huonoista puolista
- osaa katsoa asioiden eri näkökulmia
- ole avoin keskustelulle
- äänestä vaaleissa, joissa on mahdollisuus vaikuttaa?
- ja vaikka mitä muuta?

Eikö siis ole perusteltua, että myös partiolaiset yhdessä ja erikseen haastavat ehdokkaita?

Mielestäni meidän pitäisi enemmänkin pyrkiä vaikuttamaan asioihin, joissa voimme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Yhteiskunnallinen aktiivisuus muuten on sekä Suomen Partiolaisten, että Lounais-Suomen Partiopiirin strategioissa yhtenä painopistealueena.

Uskallan väittää, että ainut keino partiolaisilla(kin) vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin ja järjestömme tulevaisuuteen on avoimesti kertoa kaikille (puolueille) tasaveroisesti siitä, mitkä ovat meidän tavoitteita. Ja haastaa puolueet pohtimaan sitä, miten he aikovat tarttua asioihin.
Tällöin jokaisella puolueella on mahdollisuus vastata, jokaisella puolueella mahdollisuus käydä keskustelua ja sen jälkeen jokaisella partiolaisella oikeus valita itselleen sopivin ehdokas, itselleen sopivimmasta puolueesta.
Ei kukaan yritä saada kaikkia partiolaisia tietyn puolueen taakse, ei tietenkään.
Mutta eittämättä meidän pitää jatkossa tiukemmin ja tarkemmin tuoda esille, miksi meidän kuuluu saada tiettyjä tukia, miksi meidän toimintamme on tarpeellista, hyödyllistä ja yhteiskunnalle edullista/hyödyllistä. Ja tällöin meidän pitää näkyä.
Ja siksi meidän pitää aloittaa edes jostain, lähteä liikkeelle ja lukea niitä meidän kehumistekstejä, miksikäs ei, tottahan se on. Me partiolaiset ollaan huippuja tyyppejä, osataan monia asioita, yhteistyö, vastuunkanto, jne, jne, jne.

Presidentinvaalien lisäksi tänä vuonna on kunnallisvaalit ja ainakin L-SP aikoo suunnitellusti kannustaa lippukuntia ja jokaista partiolaista vaikuttamaan lähiympäristönsä päätöksentekoon.
Ehkä jopa kannustaa partiolaisia lähtemään ehdolle vaaleihin. Ei yhden puolueen taktiikalla, vaan kaikkien. Vain osallistumalla voi oikeasti vaikuttaa.