keskiviikko 2. marraskuuta 2011

L-SP on jättänyt kaksi piirialoitetta

Tämä on ehkä "tylsä ja mälsä" teksti, mutta koska olemme piirin kokouksen valitsema hallitus on meidän tehtävämme ajaa L-SP:n etua myös SP:n suunnassa, kuitenkin kaikkien yhteisen edun huomioiden.
L-SP on jättänyt SP:n hallitukselle kaksi piirialoitetta, toinen liittyy KASVUun ja toinen HALLINTOon.

Pyrimme näin edistämään meille tärkeitä asioita ja ajamaan yhteistä etua.
Olemme aktiivisesti yhteydessä muihin piireihin asioiden tiimoilta ja haluamme jälleen tuoda esille sen, että yhdessä tekemällä asiat lähtevät varmasti oikeaan suuntaan.
Mitä mieltä olette?

Jos sinua kiinnostaa, niin piirialoitteet ovat tässä:

KASVUN KOORDINOIMISESTA JA RESURSSEISTA KASVUN TOTEUTTAMISEKSI 2012 ALKAEN KESKUSJÄRJESTÖSSÄ


Suomen Partiolaisten jäsenkokous hyväksyi Tampereella marraskuussa 2010 Strategian 2020, jonka yksi osatavoite on saada jäsenmäärä kasvuun.

Useat piirit ovat käynnistäneet tai käynnistämässä omia Kasvu-hankkeitaan, sen vuoksi olisi tärkeää, että keskusjärjestö aloittaisi hankkeiden koordinoinnin ja tukemisen yhteisen edun saavuttamiseksi.
Kasvu luo pohjan tulevaisuudellemme!
Olemme valmistautuneet siihen uudistamalla partio-ohjelmamme kasvatustavoitteineen, koulutusjärjestelmämme ja piiriorganisaatiot. Meidän on otettava hyöty irti tekemistämme uudistuksista toteuttamalla strategiaa ja luomalla uusia mahdollisuuksia strategian toteutumiseen. Hyviä käytänteitä on jo suunniteltu ja asiaa on tosissaan ryhdytty edistämään, nyt on kuitenkin aika ottaa seuraava askel.

Kasvu on niin tärkeä osa keskusjärjestön toimintaa tulevina vuosina, ettei siitä vastaaminen voi kuulua pelkästään yhdelle toiminnanalalle. Kasvu ei ole pelkästään aluetoiminnanalan asia, vaan Kasvu koskettaa kaikkia toiminnanaloja. Jokaisen toiminnanalan tulisi edistää Kasvua ja työskennellä kasvun aikaansaamiseksi. Muuten emme saa Kasvusta mahdollisimman suurta hyötyä irti. Tämän lisäksi Kasvun jääminen vain aluetoiminnan huoleksi vaikeuttaa aluetoiminnanalan keskittymistä omaan perustehtäväänsä.

Keskusjärjestön tulee valmistautua Kasvun edistämiseen seuraavasti:
1. Kasvulle tulee luoda keskusjärjestöön Kasvujohtajan pesti ja kasvuryhmä joka koordinoi valtakunnallista kasvuhanketta ja yhteistyötä piirien kasvuhankkeitten kanssa.

2. Kasvulle pitää taata taloudelliset resurssit eli vuoden 2012 talousarviossa kasvu tulee huomioida merkittävänä keskusjärjestön hankkeena.

3. Koska Kasvu on koko järjestön yhteinen asia, piirien Kasvujohtajat voisivat kokoontua ainakin laajennettujen yhteydessä. Tällöin hyvät käytännöt ja Kasvujohtajien asiantuntemus saataisiin kaikkien hyödynnettäväksi ja päästäisiin ratkaisemaan Kasvun haasteita. Tapaamiset eivät kuitenkaan saisi jäädä pelkiksi keskustelutilaisuuksiksi, vaan niillä tulee olla selkeä agenda.

Piirialoitteen tekijä:

Lounais-Suomen Partiopiiri ry.

Kannattaa:
Hämeen Partiopiiri ry.

Pohjanmaan Partiolaiset ry.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.
KESKUSJÄRJESTÖN PÄÄTÖKSENTEKOELINTEN TEHTÄVIEN KIRKASTAMINEN

Partioneuvosto II/2009 perusti Organisaatio- ja sääntötyöryhmän (Orkesteri) tarkastelemaan keskusjärjestön päätöksenteko-organisaatiota, sääntöjä ja menettelytapasääntöä. Työryhmän esittämien päätöksenteko-organisaatiomallivaihtoehtojen pohjalta tehtiin päätös Partioneuvostossa I/2010. Orkesterin työskentelyn pohjalta Partioneuvosto IV/2010 korjasi ja tarkensi menettelytapasääntöä, hallituksen esityksestä varsin pintapuolisesti.

Orkesterin työskentelyn pohjaksi käydystä lähetekeskustelusta on kirjattu Partioneuvoston kokouksen II/2009 pöytäkirjaan mm. seuraava: ”- neuvoston koko ei ole ratkaiseva, rooli ja tehtävät ovat tärkeämmät; tehtävänjakoa tulee selvittää eri tahojen välillä.”

Menettelytapasäännön tarkistaminen ja tehtäväjaon sekä tehtävien kirkastaminen on edelleen erittäin ajankohtainen asia.

Kehitysministerin tehtävänä on tarkastella mm. valiokuntien ja laajennettujen valiokuntien tehtäviä, toimintaa ja rooleja. Samanaikaisesti on hyödyllistä kirkastaa myös ylimpien päätöksentekoelinten tehtävät ja näissä toimivien henkilöiden tehtävät ja roolit.

Ehdotus:

Perustetaan työryhmä jonka tehtävänä on selventää keskusjärjestön päätöksentekoelinten tehtävät ja näissä toimivien henkilöiden tehtävät ja roolit.

Työryhmä esittelee selvityksenä tulokset sekä johtopäätökset Partioneuvostossa I/2012. Työryhmä laatii tarvittavat muutosesitykset ja tuo esityksensä Partioneuvostoon II/2012. Partioneuvoston II/2012 käsittelyn jälkeen työryhmä laatii päätöksentekoon tarvittavat muutokset asiakirjoihin ja Partioneuvosto III/2012 tekee päätökset.

Työryhmään kuuluu kehitysministeri hallituksen edustajana, yksi edustaja Partioneuvostosta sekä kaksi ulkopuolista asiantuntijaa.


Piirialoitteen tekijä:

Lounais-Suomen Partiopiiri ry.

Kannattaa:

Hämeen Partiopiiri ry.

Pohjanmaan Partiolaiset ry.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti