maanantai 17. lokakuuta 2011

Kasvua,piirialoitetta, piirileirin toimeksiantoa ja paljon muuta!

Piirihallitus tosiaan kokousti viime torstaina Partiotalolla ja linjasi, keskusteli, pähkäili, suunnitteli, nauroi, pelleili, ajatteli ja päätti asioita :)
Naurun määrän perusteella piirihallituksessa on varsin hauskaa!!


NAPAKETUNLOPPURAPORTTI

Leirin varajohtaja Jaana, Lulu, Eronen kertoi omin sanoin leirin tekemisestä ja leirillä olemisesta. Lisäksi leirin loppuraportti hyväksyttiin.


LAHJOITUS LOUNAIS-SUOMEN PARTIOSÄÄTIÖLLE

Matti Koivurinnan 80-vuotis muistamiset (yli 15 000€) on lahjoitettu säätiölle.
Lämmin kiitos Matille myös piirin puolesta!

SUURJUHLA 2014
15.10. asti oli aikaa hakea Suurjuhla 2014 järjestelyvuoroa.
Piirihallitus päätti, ettei L-SP järjestelyvastuuta hae, vaan keskittyy täysillä oman piirileirin tekemiseen, joka on samana vuonna.

VAALIT
Keskusteltiin niin piirin, kuin keskusjärjestön vaaleista.
Piirihallituksesta Terhi (koulutus), Milka(talous), Timo (projekti) ja Ida(ohjelma) ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä jatkokaudelle. Susanna (alue) harkitsee asiaa ja Nana (luottis) on pyytänyt hallitukselta eroa jo aiemmin.
Käytiin vielä erityisesti SP:n vaaleihin läpi mahdollisia nimiä.
L-SP haluaa marraskuun SP:n hallitusvaaleissa valita ehdokkaakseen jokaiseen pestiin parhaan mahdollisen ja ainakin hallitus käy debattia ehdokkaista etukäteen.

HuHuLLE UUSI VIETSINTÄPÄÄLLIKKÖ

Piirihallitus vahvisti HuHulle uuden viestintäpäällikön, Juha Vainion (JoPo). Onnea pestiin!DEMOKRATIAPALKINTO

Koimme, että on tärkeää, että L-SP:n nimissäkin tehdään ehdotus, sillä edustamme joka viidettä suomalaista partiolaista. Säännöt ja ohjeet löydät halutessasi täältä: http://www.tuntitili.fi/fi/demokratiapalkinto/saannot/
Piirihallitus päätti hakea palkintoa kaikille piirin samoajille.
Tosi moni muukin taho tai ikäkausi tuon eittämättä ansaitsisi, nyt päädyimme Samoaja ikäkauteen, joka on todella tärkeä tulevaisuutemme kannalta, heillä on suuri rooli mm. tarpojavartionjohtajina, erityisesti pienemmillä paikkakunnilla, joista lähdetään opiskelemaan muualle. Heitä nuoremmat katsovat ihaillen ja samaistuen heihin. He ovat siis eittämättä esikuvia ja roolimalleja monille.

PIIRILEIRI 2014
Piirihallitus työskenteli leirin tavoitteiden kanssa ja laati alustavaa toimeksiantoa projektille. Leirinjohtajan rekrytointi julkistetaan syksyn aikana.
Leirin nimeämisasiaa pohtiessaan hallitus päätti aloittaa Facebookissa kyselyn, jossa kysytään, millä perusteella piirileiri tulisi nimetä,
1) Leiritoimikunnan puolesta
2) Nimessä pitää olla jotain kettumaista
3) Leirin teemojen mukaan
4) Leiripaikan mukaan

KASVU
Piirihallitus päätti jättää piirialoitteen Kasvun koordinoimisesta keskusjärjestössä ja piireissä.
Mari ja Aleksi laativat aloitteen ja hankkivat sille kannatusta muista piireistä.

KASVU L-SP:ssä.
L-SP:n kasvuryhmä on tehnyt paljon hyviä juttuja ja hallitus kiittää heitä projektiministerin kautta. Yhteistyössä on päätetty lyödä silmään seuraava vaihe, joka on nyt helppoa, kun pohjatyötä on tehtynä reilusti. Uusi toimeksianto KASVUlle L-SP:ssä hyväksyttiin.
Toimeksianto kokonaisuudessaan:
Tämä toimeksianto korvaa vuonna 2010 tehdyn KASVU-toimeksiannon.

KASVU-hanke 2012-2014

Projektin kuvaus
Suomen Partiolaiset ry lanseerasi vuonna 2009 Toiminta kasvuksi -hankkeen, jonka valtakunnallisena tavoitteena on, että jokaisessa asutuskeskuksessa on vähintään yksi elinvoimainen lippukunta tuhatta nuorta kohden, ja että partion tulee tavoittaa vähintään 9% kaikista 7 - 17-vuotiaista nuorista.

L-SP:n hallitus on linjannut piirin tavoitteeksi 12% osuuden kaikista 7 – 22-vuotiasta nuorista strategiakauden päättymiseen vuoteen 2020 mennessä. Projektin ensimmäisen välitavoitteena on vuonna 2014 saavutettu 9% osuus 7-22 -vuotiaista nuorista partiopiirin toiminta-alueella.

Syksyllä 2009 asetettiin työryhmä valmistelemaan KASVU-hanketta L-SP:ssä ja laatimaan toteuttamissuunnitelman hankkeen viemiseksi piirin toimintaan ja lippukuntiin. Erittäin kattava suunnitelma toimenpide-ehdotuksineen valmistui vuoden 2010 alussa. Ensimmäinen Kasvu-ryhmä työsti hanketta vuosina 2010-2011. Tämä toimeksianto on päivitetty ja täydennetty versio ensimmäisen Kasvu -tyhmän toimeksiannosta.

Partion jäsenmäärä on koko 1990- ja 2000-luvun laskenut voimakkaasti. Kasvun kaltainen jäsenmäärää kasvattava hanke on elintärkeä Suomen Partiolaisten ja partiopiirin tulevaisuuden kannalta.

Projektin kesto
KASVU-hankkeen kesto L-SP:ssä ovat vuodet 2012-2014, jonka jälkeen päätetään jatkosta. Projektiryhmä voi itse laatia tarkemman aikataulun työllensä.
Projektin tavoite
Tavoitteena on toteuttaa KASVU-hanke piirissä innostaen ja rohkaisten lippukuntia ja piiriorganisaatiota kasvu-ajatteluun sekä tehdä yhteistyötä Suomen Partiolaisten ja muiden piirien Kasvu -projektien kanssa.

Projektiryhmä voi laatia tarkemmat tavoitteet ja niihin mittarit.

Projektin kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat kaikki piirin alueet, lippukunnat ja koko piiriorganisaatio.

Projektiorganisaatio

Projekti kuuluu osaksi projektitoiminnanalaa ja Kasvujohtaja raportoi piirihallituksen projektivastaavalle. Projekti tekee yhteistyötä piirin muun organisaation, erityisesti alueryhmän kanssa.

Ryhmään kuuluvat:

• Kasvujohtaja. KASVU-hankeen toteuttaminen piirissä edellyttää innostunutta kasvujohtajaksi nimettyä projektipäällikköä vetämään kokoamaansa 4-5 henkilön projektiryhmää. Jokaisella projektin tekijällä on vastuullaan KASVUn osaprojekti. Kasvujohtajan tehtävänä on ryhmän toiminnan visiointi, suunnittelu ja johtaminen sekä yhteistyö Suomen Partiolaisten ja muiden piirien kasvuprojektien kanssa.

Kasvun osaprojekteja voivat esimerkiksi olla (nimitykset ovat ehdotuksia ja pestin sisältökuvaukset viitteellisiä):

• Kenttävastaava
vastaa lippukuntien kasvupotentiaalin tukemisesta, kuten lippukuntakartan analysoinnista, uusien lippukuntien tarvekartoituksesta, hiipuvien lippukuntien kehitystyöstä ja yhteydenpidosta taimilippukuntiin

• Aikuisrekryvastaava
vastaa uusien aikuisrekrytointihankkeiden suunnittelemisesta ja käynnistämisestä, perhepartioidean kehittämisestä ja johtajaresurssivastaavien kouluttamisesta lippukunnissa

• Kasvumarkkinointivastaava
vastaa Kasvun osalta partion brändin kirkastamisesta, markkinointitapahtumien järjestämisestä. kasvusaarnaajien kierrosta piirin lippukunnissa ja alueilla sekä KASVUnetin rakentamisesta sekä ylläpidosta

• Piirilinkki
vastaa piirin ryhmien kasvuvastaavien rekrytoinnista ja yhteydenpidosta, kiertää piirin jaostoissa/ryhmissä sekä koulutus ym. tapahtumissa kouluttamassa Kasvua

Projektin talous
KASVU-hankkeelle on laadittu talousarvio vuodelle 2012. Piiri panostaa taloudellisesti hankkeen toteuttamiseen.
Projektin raportointi
Piirihallitus haluaa kuulla säännöllisesti KASVU-hankkeen edistymisestä ja saada projektin loppuraportin hankkeen päättyessä.

Piirihallituksen ja toimistojen tuki
Piirihallitus tukee Kasvujohtajaa ja projektiryhmää. Yhteyshenkilönä toimii piirihallituksen projektiministeri, joka vastaa kasvujohtajan pestauksesta ja ryhmän ohjaamisesta. Tarvittaessa ryhmälle voidaan asettaa ohjausryhmä.

Projektiryhmä voi tarvittaessa pyytää tukea piirin ryhmiltä ja jaostoilta. Partiotoimisto antaa hankkeen käyttöön toimihenkilöresursseja siten, että hankkeella on oma vastuutyöntekijä.

keskiviikko 12. lokakuuta 2011

Mistä on ministerien salkut huomenna tehty?

Kasvusta ja kuulumisista, Napaketun loppuraportista ja jäsentiedoista, luottisten joulunollauksesta ja syyskokousasioista, vaalipohdinnoista (niin piirin, kuin SP:n) sekä tulevaisuuden maalailusta niistä on ministerien salkut huomenna tehty.

Piirihallitus kokoontuu huomenna vuoden yhdeksänteen kokoukseensa.
Asioita on taas tapetilla sen verran, että piirihallitus on päättänyt kokoontua jo suunniteltujen kokousten lisäksi yhteen kokoukseen, jossa linjataan vain tulevaisuutta :)

Huomenna puhutaan paljon Kasvusta ja jatkojalostetaan työryhmän pohdintaa siitä, mitä pitää tehdä, jotta L-SP:ssä on vuonna 2014 ja 2020 mahdollisimman paljon partiolaisia. Laadusta se kaikki lähtee tietty, mutta jotain muutakin ehkä tarvitaan :)

Huomenna keskustellaan myös:
* Siitä, haluaako L-SP hakea 2014 joko Suurjuhlan tai Jäsenkokouksen järjestelyvastuuta
* Pohditaan, miten Demokratia palkinto-ehdotuksena voisimme huomioida Partion ja L-SP:läiset partiolaiset
* Kuullaan vaalitoimikunnan tilannetta ehdokastilanteen suhteen.

Olethan sinä käynyt vastaamassa L-SP:n piirihallituksen FB-profiilin kyselyyn "Oletko harkinnut piirihallituspestiä?"
Käyhän tsekkaamassa, PIAN!

sunnuntai 9. lokakuuta 2011

Miten ja mistä löytää tyyppejä piirihallitukseen?

Syyskokous vaalit lähenevät, mutta ilmeisesti PH-ehdokkaita ei jonoksi asti ole, tulkitsen näin, koskei vaalitoimikunta ainakaan vielä ole supertiukkoja vaalikysymyksiä missään julkaissut :)

Mistä ehdokkaita tehdään, pitäisikö partiossakin siirtyä jonkinlaiseen palkkiosysteemiin, joka on ehkä tosi epäpartiomaista, vai onko?
Vai onko PH-pestit liian mystisiä, vai missä mättää?
Ihan ihmisen kokoisia kun nämä ovat, ja jokainen siitä saa omanlaisensa muokattua, uskokaa pois :)

Tässä kohtaa huomasin, että PäPan varapijo on blogissaan kirjoittanut täysin samasta aiheesta :)
Kertokaahan siis kahden piirin epätoivoisille(?) varapijoille, mistä ja miten aletaan haalia hallituspesteihin (ja toki muihinkin) tyyppejä.

keskiviikko 5. lokakuuta 2011

Mahtavaa (piiri)partioinnissa?

Niitä on tietty monia, se, että toiminnan tarkoituksena on lippukuntien tukeminen ja se, että lippukunnissa kasvatetaan lapsista ja nuorista laadukkaan ohjelman puitteissa täyspäisiä yhteiskunnan jäseniä. Annetaan onnistumisen ja oppimisen kokemuksia myös aikuisille, tehdään juttuja yhdessä, uskotaan yhteisiin juttuihin, nähdään ne innokkaat lapset ja nuoret partioimassa jne..

Mutta tänään mun täytyy sanoa, että just nyt mahtavaa on ne huiput tyypit, joiden kanssa tätä partiota saa tehdä ja jotka saa kökönkin päivän piristettyä ihan vaan läsnäolollaan, jotka on niin fiksuja, että sitä itsekin viisastuu ja jotka uskovat silloinkin, kun itsellä meinaa usko loppua asioiden edistymiseen.

Vitsit, kyllä vaan kantsii olla tän piirin luottis!!
KIITOS :)

Mikä just susta on mahtavaa partiossa?

maanantai 3. lokakuuta 2011

kuka, mihin, miksi?

kuka, mihin, miksi?
Piirihallitus on alkusyksystä käyttänyt reilusti aikaa niin toimintasuunnitelman, kuin talousarvionkin läpikäyntiin.
Tänä vuonna on luvassa ainoastaan päivitysvuosi, mutta kyllä päivityskin aikaa ottaa. Allekirjoittanut voi vilpittömästi sanoa, että on todella tyytyväinen ryhmien ja jaostojen näkemyksiin ja suunnitelmiin vuodelle 2012.
Jotenkin tuntuu vahvasti siltä, että viime vuodelle laaditut strategia 2020:n pohjalta laaditut suunnitelmat vuosille 2011-2012 todella ovat kirkastuneet ja selkiytyneet entisestään. Paljon on toki tehtävääkin, ja toteuttajia kaivataan kovasti. Kuten kaikki tiedämme, itsekseen suunnitelmat eivät toteudu.

Siitä pääsen tän blogitekstin "ytimeen".
Syyskokouksessa on avoinna monta hallituspestiä.
Ohjelma-, koulutus-, alue-, ja projektiministerit vuosille 2012-2013, ja luottisministeri vuodelle 2012 ovat nyt hakusessa ja vaalitoimikunta tekee eittämättä kovasti töitä löytääkseen mahdollisimman paljon ehdokkaita.
Ja tiedän, että tässä kohtaa joku saattaa jo hypätä kattoon ja ajatella, että piirinvarajohtajana en saa ottaa mitään kantaa siihen, kuka on ehdolla ja mihin ja onko ylipäänsäkään. Ja ei, en aiokaan ottaa kantaa siihen, mutta aion hiukan "herätellä keskustelua ja pohdintaa" ja kannustaa pohtimaan, voisitko ehkä juuri sinä olla ehdolla??

Me oikeasti tarvitaan suunnitelmien toteuttajia, niin hallitustasolla, kuin toki ryhmä ja jaostotasollakin. Kaikki mahdolliset innostuneet ja motivoituneet tarvitaan mukaan, ihan tosissaan. Samalla kannan huolta kahdesta asiasta

1) Mistä tekijät löytyvät?
Niitä vaan ei tunnu olevan, ja syitä tähän oon jo aikaisemmin pohtinut teksteissäni ja ainakin piirinä pyrimme poistamaan näitä esteitä.
Tekijöitä ei synny muualta, kuin lippukunnista. Ei niitä valitettavasti löydy syyssadon mukana puiden oksilta. Lippukunnilta ei haluta viedä resursseja lippukunnan toiminnan ehdoilla, mutta kannustan kaikkia miettimään, olisiko teidän lippukunnallanne mahdollisuuksia kannustaa jäseniänne/jäsentänne myös piirin toimintaan. Usein se antaa lippukunnalle enemmän, kuin vie, uskokaa pois :)

2) Tiedetäänkö me mihin ihmisiä tarvitaan?
Otan esimerkiksi nyt vaikka ne ajankohtaiset hallituspestit.
tarvitsemme tyyppejä ehdolle. Suunnitelmat, jotka kaipaavat toteuttajaa hyväksytään jo ennen kuin henkilö, jonka pitäis suunnitelmia toteuttaa. Strategia on tehty vuoteen 2020 ja siihen on jo valmisteluvaiheessa osallistutettu iso joukko erilaisia toimijoita, lippukuntatoimijoita, piiriluottiksia jne.
Sen siis pitäisi olla piirin suunta, suunta johon yhdessä pyritään, jonka eteen tehdään yhdessä töitä.
Silti monet vaalitentti kysymykset vuosien saatossa ovat liittyneet siihen, miten henkilö muuttaisi suuntaa. Ja kyllä, joskus sitä suunnan muuttajaakin kaivataan, mutta itse koen, että entistä enemmän tarvitaan niitä, jotka uskaltavat pysähtyä hetkeksi ja kerätä sadon ennen uuden istutusta. Niin paljon on viime aikoina kehitetty ja muutettu.
Haastan jokaisen meistä pohtimaan, millaisia ihmisiä tarvitsemme ja mistä heitä teemme. Tääkin asia on meidän yhteinen, jokaisen lippukunnan ja jokaisen luottiksen asia. Toki kukin kantaa vastuuta sen verran, kuin missäkin tilanteessa pystyy.

Olemme sivunneet piirihallituksessakin mm. sitä, millaisille asioille L-SP aikoo antaa arvoa esim. SP:n syksyn hallitusvaaleissa ja ajatuksena on kysyä mm. sitä, miten ehdokas aikoo sitoutua SP:N (ja näin vahvasti myös piirimme) strategiaan 2020 ja miten hän aikoo omalla toiminnanalallaan viedä loppuun keskeneräiset asiat, kehittäminen kehittämisen vuoksi ei ehkä ole nyt se olennaisin asia, vaan asioiden loppuun saattaminen ja yhteisten asioiden eteenpäin vieminen yhdessä sovittujen suuntaviivojen mukaan, yhdessä. Nyt tarvitaan tiimipelureita, kaikkialla.
Uskoisin, että myös piirissä olisi tärkeää, että ihmisille kerrottaisiin missä mennään nyt ja mihin ollaan yhdessä päätetty mennä. Väitän, että niin olisi helpompikin löytää ihmisiä. Ehkä :) Tai ainakin saataisiin heräteltyä monipuolisempaa keskustelua.

Jos hei tiedät jonkun loistavan tiimipelurin, innostuneen, kiinnostuneen, huipun, makeen, loistavan, hyvän, tekijän, visioijan, oudon, kummallisen tai muuten vaan nastan tyypin joka täyttää ees yhden edellä mainituista kriteereistä, ilmianna hänet vaalitoimikunnalle.
Vaalitoimikunnan pj:na toimii Marikki Impivaara ja jäseninä Ulla Värre ja Mika Kuusisto sekä hallituksen edustajana Aleksi Heikkilä.

Odotan kovasti, millaisen hallituksen saamme ensi vuodeksi.
Minä ainakin haluan oikeasti innostaa, kannustaa ja tukea jokaista, joka ehdolle päättää asettua ja jonka piirimme jäsenet (lippukunnat) valitsevat hallitukseemme.
Tehkäähän kaikki muut samoin!


-Mari,
joka tietää (edelleen),miltä sudari haisee ja on nukkunut just hetki sit teltassa, vaikkei ehdolla tänä vuonna mihinkään pestiin ookkaan :)ja vaikkei noi ehkä kumminkaan oo niitä ihan kaikista olennaisinpia tietoja/taitoja tämän pestini toteuttamisen kannalta ;)