sunnuntai 11. joulukuuta 2011

Piirihallituksen 12/11 esityslista

Olemme saaneet toiveen, että piirihallituksen esityslistat julkistettaisiin kokonaisuudessaan ennen kokouksia.
Tässä vastaus toiveeseen :)

Toivottavasti keksitään joku keino ladata suora tiedosto jotenkin jatkossa tänne/jonnekin muualle. Tää on meinaan nyt "pötkötekstiä", vaikka sitä jo hiukan muotoilinkin.

------------------------------------------------------------------------------------


HALLITUKSEN KOKOUS 12 / 2011 ESITYSLISTA
02.12.2011
Aika 12.12.2011 klo 18.00 ->
Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen
Läsnä Aleksi Heikkilä puheenjohtaja
Mari Kousa varapuheenjohtaja
Marikki Impivaara luottisryhmä
Susanna Jussila alueryhmä
Maija-Liisa Laukkanen viestintäryhmä
Terhi Lehtinen koulutusryhmä
Ida Michelsson ohjelmaryhmä
Timo Sirén projektitoiminta
Milka Vahtoranta talousryhmä
Nils Grönberg toiminnanjohtaja, sihteeri
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Asia Hyväksytään hallituksen 16.11.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
Pöytäkirja on toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostitse 24.11.2011 ja julkaistu piirin wwwsivuilla.
Päätösesitys Hyväksytään pöytäkirja.
4. Työjärjestys
Puheenjohtaja esittelee kokouksen ohjelman ja esityslistan.
Päätösesitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Saapunut posti
Käsitellään esityslistan liitteenä ollut saapunut posti.
Liite kokouksessa
Päätösesitys Päätetään merkitä saapunut posti esityslistan liitteen mukaan tiedoksi.
6. Tapahtuneet
Käsitellään esityslistan liitteenä ollut tapahtuneet -luettelo.
Liite kokouksessa
Päätösesitys Päätetään merkitä tapahtuneet -luettelo esityslistan liitteen mukaan tiedoksi.
7. SP:n kuulumiset
Partioneuvoston 26.-27.11.2011 pidetyn kokouksen asiat..
Kuullaan piirinjohtaja Aleksi Heikkilän ja varajohtaja Mari Kousan raportti kokouksesta.
Päätösesitys
8. Piirin toiminnanalojen kuulumiset
Todetaan piirin kokoontuneiden ryhmien muistiot.
Liitteet
Päätösesitys Todetaan liitteet ja päätetään merkitä liitteiden mukaan tiedoksi.
9. Piirin projektit
Asia 1 Kuullaan projektien valmistelutilanteista
Projektitoiminnasta vastaava Timo Sirén esittelee.
Päätösesitys
Asia 2 Kuullaan Kasvu – hankkeen kasvujohtajan rekrytoinnista ja valitaan piirin kasvujohtaja
Projektitoiminnasta vastaava Timo Sirén esittelee.
Päätösesitys
10. Talousasiat
Käsitellään talouskatsaus ajalta tammi-lokakuu 2011.
Talousryhmän puheenjohtaja Milka Vahtoranta esittelee.
Päätösesitys
11. Yhdistyksen jäsenet
Asia 1 Loimaalla toimiva Loimaan Saviset ry niminen lippukunta on rekisteröitynyt 14.09.2011 numerolla 206.374.
Lippukunta anoo piirin jäsenyyttä.
Toiminnanjohtaja Nils Grönberg esittelee.
Päätösesitys Hyväksytään lippukunta yhdistyksen jäseneksi anomuksen mukaan ja päätetään lisätä lippukunta piirin jäsenluetteloon sekä toimittaa kopiot rekisteröitymisasiakirjoista SP:lle.
Asia 2 Piirin jäsen yhdistys, Loimaalla toimiva Loimaan Savisten Tuki ry, ilmoitta eroavansa piirin jäsenyydestä.
Toiminnanjohtaja Nils Grönberg esittelee.
Päätösesitys Hyväksytään Loimaan Savisten Tuki ry eroilmoitus ja päätetään poistaa lippukunta piirin jäsenluettelosta.
12. Ansiomerkkiasiat
Vahvistetaan ansiomerkkitoimikunnan tekemät ansiomerkkipäätökset
Toiminnanjohtaja Nils Grönberg esittelee asian.
Päätösesitys Päätetään vahvistaa ansiomerkkitoimikuntien tekemät päätökset.
13. Uudet partiojohtajat
Vahvistetaan piirinjohtajan myöntämät partiojohtajavaltakirjat.
Liite kokouksessa
Päätösesitys Päätetään vahvistaa piirinjohtajan myöntämät partiojohtajavaltakirjat.
14. Piirihallitukselle tiedoksi
Asia 1. Lounais-Suomen Partiosäätiö on tukenut piiriä vuonna 2011 yhteensä 60.000 € (01.12.2011)
2. Lounais-Suomen Partiosäätiö on hankkinut Terhi 440 merkkiset soutuveneet Lahjasaareen ja Heinänokan partiovenesatamaan.
3. Partiotoimiston jouluglögit järjestetään Turussa ja Porissa 13.12. klo 15-18
4. Partioaseman jouluglögit järjestetään Helsingissä 14.12. klo 14-19
5. Partiotoimisto on suljettu 05.12.2011
6. Järjestösihteeri Leena Hongell on poissa töistä 01.-14.12.2011.
7. Piirin tiedote lippukunnille ns. Tammileiristä on toimitettu 1.12.2011
Päätösesitys Päätetään merkitä tiedoksi.
15. Muut mahdolliset asiat
Asia 1 Paraati 2012
Päätetään paraatin komentaja ja keskustellaan sekä päätetään juhlapuhujasta.
Hallitus päätti viime kokouksessa palata asiaan tässä kokouksessa.
Päätösesitys
Asia 2 Tapahtumatarjotin
Hallitus päätti viime kokouksessa, että työvaliokunta laatii asiassa toimeksiannon ja että alue-, koulutus- ja ohjelmaohjaajat valmistelevat sen pohjalta asiaa.
Asia 3 Aktiivinen partiojohtaja ja Toimiva nuori lippukunnanjohtaja
Päätösesitys
Asia 4 Piirihallituksen esitys Lounais-Suomen Partiosäätiölle Matti Koivurinnan partiojohtajakoulutusrahojen käyttämiseksi
Päätösesitys Tvk, esittää jokaiselle lippukunnalle annetaan vuonna 2012 100 € käytettäväksi piirin järjestämiin koulutuksiin.
Asia 5 Joulunol(l)aus 16.12.
Hallitus päätti viime kokouksessa palata asiaan tässä kokouksessa.
Päätösesitys
16. Seuraavan kokouksen aiheita
Asia - järjestäytymiskokouksen asiat
17. Kokouksen päättäminen
– vuorossa Aleksi Heikkilä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti