keskiviikko 26. maaliskuuta 2014

Me halutaan muuttaa asioita! Siksi tehtiin piirialoite ja piirikysymys.

Piireillä on erilaisia tapoja vaikuttaa keskusjärjestön toimintaan. Välillistä ja välitöntä vaikuttamista. Virallista ja epävirallista. Yhtenä virallisena vaikuttamismuotona ovat piirikysymykset ja piirialoitteet, joita piirit voivat jättää ja joihin hallitus vastaa partioneuvostossa. L-SP:n piirihallitus päätti tehdä piirialoitteen kulujen kompensoimisesta ja piirikysymyksen vaikuttamisesta. Joku voi kysyä, miksi käytämme niin järeää keinoa, kuin piirialoite kulujen kompensoimiseen. No siksi, koska pidämme tasavertaisuutta todella tärkeänä ja olemme sitä epävirallisesti pyrkineet tuomaan esille ilman suuria tuloksia. Näin saamme asiassa laajempaa keskustelua aikaan ja toivottavasti myös muutosta nykymalliin.
Meidän mielestämme kaikilla pitää olla edes taloudellisesti samat mahdollisuudet osallistua keskusjärjestön toimintaan.


Piirikysymyksen taas halusimme jättää aiheesta, joka eittämättä on ajankohtainen ja jossa meillä kaikilla on petrattavaa. Asiasta, jota meidän tulisi yhdessä edistää ja rakentaa. Ennemmin tehdään yhdessä nyt ja sovitaan vastuujaoista, kuin ihmetellään myöhemmin. Piirialoitteen allekirjoittivat myös Lapin Partiolaiset ry ja Pohjanmaan Partiolaiset ry. Samat piirit lisäksemme halusivat kysyä vaikuttamisesta.


Tässä vielä piirikysymys ja -aloite, jotka on tänään toimitettu SPH:lle.

Piirialoite 26.3.2014                                                                                                                                              

           Piirien väliset matkakulut tulee jatkossa kompensoida!

Keskusjärjestö järjestää useita erilaisia epävirallisia tilaisuuksia, kuten ohjelmaohjaajapäiviä, erilaisia seminaareja ja koulutuksia. Nämä tapahtumat eivät ole hallinnon kannalta välttämättömiä, mutta eittämättä hyödyllisiä. Tilaisuudet ovat useimmiten ilmaisia, tai niistä maksetaan pelkkä ruokamaksu, mutta lähettäjäpiiri vastaa mahdollisista matkakuluista.


Koemme, että tämä käytössä oleva toimintatapa asettaa partiopiirit eriarvoiseen asemaan ja hankaloittaa entisestään kauempaa tulevien osallistumista, valtaosa tapahtumista kun järjestetään Helsingissä hyvien liikenneyhteyksien vuoksi. Kaukaa tulevat panostavat jo ajallisesti tapahtumiin tulemiseen huomattavasti enemmän ja siksi koemme, että heitä ei tulisi asettaa eriarvoiseen asemaan myös taloudellisesti.

Siksi esitämme, että tilaisuuksissa, joihin piirien edustajia halutaan osallistuvan tai se on hyödyllistä, mutta joita ei ole budjetoitu/voida budjetoida keskusjärjestön budjettiin, otetaan käyttöön yksi yhteinen osallistumismaksu, jonka kaikki maksavat. Osallistumismaksusta maksetaan matkakulut osallistujille, sillä haluamme, että jokaisella piirillä on taloudelliset mahdollisuudet lähettää osallistuja. Keskusjärjestö voi ratkaista osallistumismaksun selvittämisen haluamallaan tavalla (maksetaanko osallistumisesta vasta, kun tiedetään todelliset kulut vai miten halutaankin toimia.)
Piirialoitteen tekijä:
         
                                       Lounais-Suomen Partiopiiri ry


Piirialoitteen kannattaja(t): 

Pohjanmaan Partiolaiset ry 
Lapin Partiolaiset ry

Piirikysymys 26.3.2014                                                                                                                                        

KESKUSJÄRJESTÖ VAIKUTTAJANA JA KANNANILMAISIJANA


Keskusjärjestö on selvästi panostanut siihen, että piirejä ohjataan ja tuetaan vaikutustyössä ja vaikuttamisessa. Tämä on asia, jonka koemme todella tärkeäksi ja hyödylliseksi. Esimerkiksi 8.3. järjestetty Vaikuttamisen Inspiraatio oli tästä hyvä esimerkki.


Meille on kuitenkin hiukan epäselvää, mitkä ovat keskusjärjestön vaikuttamiskanavat, -keinot ja -toiveet.


Onko meillä olemassa jonkinlaisia vaikuttamissääntöjä ja miten pidämme sekä keskusjärjestön, että piirit tietoisina, millaisissa asioissa olemme mukana, valmistelemassa, työstämässä, kommentoimassa, lobbaamassa, tekemässä muutosehdotuksia tai vastustamassa asiaa tiukasti?
Mikäli tällaisia sääntöjä ei ole toivomme, että keskusjärjestö laatii ehdotelman säännöistä, jotta kaikki tietävät roolinsa. Ja jotka jollakin tavalla näkyvät myös valmisteilla olevassa Opuksessa.


Samalla kysymme, miten järjestön kannanottojen/julkilausumien annon prosessi on?


Piirikysymyksen tekijä(t):
                                                     Lounais-Suomen Partiopiiri ry.
                                                     Lapin Partiolaiset ry
                                                                 Pohjanmaan Partilaiset ry

perjantai 14. maaliskuuta 2014

Mikä oikeastaan on olennaisinta?

Mulla on mielessäni about kymmenen aihetta, joista on pitänyt kirjoitella, mutta en ole ehtinyt. Tai olisin, jos olisin valinnut joitakin asioita toisin.
Olisikohan ollut parempi valita tänne kirjoittelu, kuin joku muu, partiokokoukset, tapaamiset, itsensä sivistäminen, kohtaamiset, kehittäminen, tekeminen jne. 
Välillä itsekin vastaisin, että kyllä!
Siksi, että jutuista, joita tehdään pitää kertoa, niitä pitää selittää, avata, vääntää rautalangasta ja perustella. Hehkuttaakin.
Mutta nyt sanon rehellisyyden nimissä, että ei.
Nyt oon valinnut oikein, niin hyviä, innostavia ja hyviä juttuja on tehty ja tekeillä!
Yritän kuitenkin hiukan paikata epäaktiivisuuttani ja tosi tiivisti kertoa, mitä PH:n kokouksissa ja suoraan meihin liittyvissä tapahtumissa on tapahtunut jne...

Aluks mun on pakko todeta, että tän hallituksen kanssa on ollut hurjan kivaa työskennellä.
Ja se, että partiossa on kivaa on aidosti uskomattoman tärkeää ja olennaista, vain sillä pääsemme kohti päämääräämme.
Olennaista on se, että mitä tekeekin, niin nauttii siitä, ja tekee sitä yhdessä toisten kanssa itseään ja toisiaan kehittäen ja haastaen!

Helmikuun piirihallituksesta:
pöytäkirja löytyy täältä: http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/materiaalit/p%C3%B6yt%C3%A4kirjat/hallituksen_p%C3%B6yt%C3%A4kirjat ja sieltä löytyy kaikki kokouksen asiat. Kysykää, jos kysyttävää! Siellä on tosin jotain salaistakin!!
Piirun johtajat Teppo ja Tuija kävivät kertomassa kuulumisia. Mahtava leiri on varmasti tulossa, tekijöitä vielä tarvitaan! 

Käytimme paljon aikaa laajennettujen asioiden läpikäyntiin.
Opukseen, strategia2018 -dokumentin kommentointiin (siitä kirjoitinkin aiemmin jo), ohjelmapainotuksesta vuodelle 2015 jne.

Opuksesta (dokumentti, jossa on tarkoitus kuvata piirin ja keskusjärjestön tehtäviä) annoimme toiveen mukaan piirin palautteen.
Jos haluat nähdä sen, se löytyy täältä: 
https://docs.google.com/document/d/1TiXnln9JOpsc3D3kIHlDUp7Hj0PrpJD5NdcgxM5R_Uw/edit


Maaliskuun piirihallituksesta: 
Pöytäkirja julkaistaan piirin nettisivuilla ensi viikon aikana.

Suuressa roolissa olivat kevätkokousasiat; toimintakertomus, tilinpäätös ja jäsenmaksuesitys, vaalitoimikunnan asettaminen, vastaus Myrskypoikien toiveponteen jne.
Kokouksen, jolloin perustamisesta tulee tasan kuusi vuotta, puheenjohtajaksi päätettiin kutsua Aleksi Heikkilä. 

Tosi nopeasti kevätkokousasioista:
- Vaalitoimikuntaan piirihallitus ei halua piirihallituksen jäsentä jatkossa.
- Toimintakertomukseen pyritään kehittämään ensi vuonna joustavampi toteutusmalli
- Tilinpäätös on tappiollinen, mutta hyvin perustein
- Jäsenmaksua esitetään nostettavaksi euron verran. 
- Toiveponteen vastataan niillä tiedoin, jotka nyt ovat ja esitellään suunnitelma tulevasta. 

Lisäksi olimme huolissamme siitä, että laajennetuissa tai pijotapaamisessa ei oltu päästy eteenpäin strategia2018:ssa niin paljon, että pystyisimme sen pohjalta määrittämään piirin painopisteitä toimintasuunnitelmaa 2015-2016 varten.
Olimme tähän valmistautuneet jo tammikuussa ja siirtäneet omia suunnitelman aloitus dead lineja pidemmälle, mutta kohta meillekin tulee kova kiire. 

Lisäksi kokouksessa tuotiin esille se, että piiriimme on liittynyt alkuvuoden aikana liki 550 uutta partiolaista! 


Piirin strategiatyöryhmä:
Työryhmä on viivästyttänyt oman työnsä aloittamista kokoontui ensimmäisen kerran tällä viikolla. Henki on mieletön ja kaikki innoissaan.
Tärkeinä teemoina kokouksessa oli jokaisen vastuualueen ja toiveiden selkeyttäminen, yhteisten pelisääntöjen laatiminen, LPK-foorumin strategiasetin pohdinta, ja suunnitelmat siitä, miten piirin strategiaan osallistetaan lippukunnat, luottikset, kohdetyhmää ja yhteistyötahojamme.
(kirjoittelen tästä enemmän vielä erikseen!) 

Haluan nyt vielä tuoda kaikkien strategiakommenttien jälkeen esille sen, että L-SP:llä on käytännössä neljä (4) toivetta SP:n strategialle. 

1) Visiossa (ja koko strategiassa) pitää olla tavoiteltavuutta, haastettakin!
2) Painopisteiden tulee nousta yhdessä hyväksytystä toimintaympäristökuvauksesta.
3) Painopisteitä ei saa olla liikaa, ja niiden pitää olla muistettavia
4) Strategia pitää johtaa ja jalkauttaa valtakunnallisesti hyvin, jotta saavutammekin jotain suurta! 

Listasta uupuu nyt Vaikuttamisen Inspiraatio, mutta se ansaitsee täysin oman tekstinsä!