torstai 20. helmikuuta 2014

Stategian kommentointia jälleen!


Tiedättekö, että nyt on kommentoitu! Ja paljon.
Strategiaa, suurleiritavoitteita, Opusta, kasvusuunnitelmia ja vaikka mitä.
Jos joku väittää, ettei piireillä ole mahdollisuutta vaikuttaa, niin höpö höpö.
Strategiaa on ainakin muokattu meidän toivomaan suuntaan hyvinkin massiivisesti. 


Jotta pääsette vielä antamaan lisäkommentteja ennen kuin sunnuntaina piirinjohtajat keskustelevat strategiasta, niin jaan tämän tänne pikaisesti.
Kommentteja tänne kommentoimalla, FB:iin kommentoimalla tai suoraan Marille, mari,kousa@partio.fi


Strategia kun on meidän yhteinen juttu!

Kommentoitava dokumetti löytyy täältä: https://docs.google.com/file/d/0B9NKliQM-JyKb2ZPSzNVNDl6ZjQ/edit


Kommentteja Strategia 2018 -luonnokseen (versioon 16.2.2014) 
 • Koemme, että strategia on ottanut harppauksen kohti oikeaa suuntaa.


 • Vaikka koemmekin, että edellisen strategian visioon ei vielä ole päästy, eikä sitä olisi välttämätöntä muuttaa, niin tämä visio on aiemman version ehdotusta selvästi parempi.


 • Kannamme edelleen huolta siitä, että toimintaympäristöä ei ole määritelty -vieläkään. Miten siis tiedämme, onko nykytilasta visioon pääsyyn valittu oikeat keinot, oikeat painopisteet? Toimintaympäristö olisi siis määritettävä pian!


 • Koemme myös, että strategiasta puuttuu tietty kunnianhimo. Nyt mainitut/esiinnostetut painopisteet ovat käytännössä kaikki toimintasuunnitelmissa jo vuodelle 2014. Kehitettävää ja parannettavaa toki on aina, mutta kunnianhimoa pitäisi olla enemmän.


 • Painopisteissä on avattu asioita paljon, mutta konkretiaa niissä ei kuitenkaan kovasti ole.
 • Painopisteitä on nyt myös neljä, eli piirien omille painopisteille ei kovasti ole tilaa.
  Nämä voisi kylllä tiivistää kolmeen:
  Avoimuus, Yhteistyö ja Laatu/Palvelu
  • Vapaahtoisuus mielestämme edelleen sopisi yhteistyön alle
  • Kasvu on otsikkona ehkä väärä, sen alla tosin on hyviä toimenpiteitä. (Vaikka kasvun ajatuksen itse heitimmekin) 
  • Painopisteenä voisi olla Kasvun tilalla käyttäisimme esimerkiksi: laatua tai palvelua (jota kaipasimme jo tammikuussa osaksi strategiaa).  Tottakai tämä vaatisi tekstien osittaista muokkausta, mutta muokkaamme ehdotuksen näistä mielellämme, kunhan keskustelua muiden kanssa on ehditty käymään!
  • Emme näe tarpeelliseksi "ylimääräisten" adjektiivien käyttöä painopisteissä.


sunnuntai 16. helmikuuta 2014

Avoin partio – tarvitaanko streamausta?


Sanavarastoni kasvoi yhdellä luottissemmassa; streamaus.

Streamaus (englanniksi Streaming, suomeksi myös suoratoisto) on tekniikka, jossa videota tai audiota toistetaan suoraan sitä mukaan kun sitä ladataan. (Lähde: http://fin. afterdawn.com/sanasto/selitys.cfm/streamaus).

PH kävi keskiviikkona kiivasta keskustelua streamauksen tarpeellisuudesta piirin tapahtumien ja virallisten kokousten osalta. Edistääkö streamaus avoimuutta mahdollistaen sen, että kuka tahansa voi seurata piirin kokousta reaaliaikaisena?

Keskustelussa nousi esiin myös tapahtumien taltiointi ja niiden lataaminen palvelimiin yleisön saataville. Näin esimerkiksi mielenkiintoiset seminaariesitykset tavoittaisivat jälkikäteen myös ne, jotka seminaariin eivät päässeet paikalle.

Streamaus ja taltiointi herättävät useita kysymyksiä; Mitkä tapahtumat tulisi streamata, mitkä taltioida? Keneltä tarvitaan lupa suoratoistoon tai taltioiden jakamiseen internetissä? Kenen vastuulla streamauksen ja taltioinnin toteuttaminen on?

Lähtökohtaisesti voidaan ajatella streamauksen edistävän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Voiko tämä tavoite kuitenkin kääntyä itseään vastaan jos osa tapahtuman osallistujista jättää kommentoimatta käsiteltäviä asioita, koska ei halua esiintyä ennalta tuntemattomalle yleisölle? Jääkö osa kannanotoista tai tarkentavista kysymyksistä kuulematta?

Jokaisella on oikeus tietää, jos tapahtuma lähetetään reaaliaikaisena internetin välityksellä tai jos tapahtuma taltioidaan ja jaetaan myöhemmin You Tubessa. Tämä vaatii luonnollisesti luvan kuvattavilta. Jokainen läsnä oleva on myös saatettava tietoiseksi taltioinnista.

Partion tulisi olla mahdollisimman avointa jäsenistön keskuudessa. Kuinka avointa partion tulee olla suhteessa muuhun yhteiskuntaan? Voiko streamaus olla haitallista partion imagolle, jos piirin jäsenkokouksessa ei voida keskustella avoimesti ja ehkä joskus jopa asioita kärjistäen ilman, että tulee huomioida livelähetys. Muistaako jokainen pehmentää kärkeviä kommenttejaan niin, etteivät ne aiheuta väärinymmärryksiä ei-jäsenissä.

Onko avoin jäsenkokous sama asia kuin avoin partio? Itselleni piirin jäsenkokous on ollut paikka avoimelle keskustelulle, kyseenalaistuksille ja kyselylle. Onko avoimuuden lisääminen sitä, että käyty keskustelu lähetetään koko maailman saataville.

Huoleni on ehkä aiheeton. Keskustelu ja kannanotot olisivat kuitenkin paikallaan.