tiistai 10. joulukuuta 2013

Muistilista! Muistakaa nää jutut, jotta saadaan ryhmät täyteen ja saadaan kevään aikana aloitettua uusia ryhmiä!

Nyt partio alkaa kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja elokuussa!
Tammikuussa täydennetään ryhmät ja aloitetaan mahdollisuuksien mukaan uusi lauma. Partion mielikuvatutkimuksen mukaan nimenomaan alle 10 vuotiaista joka kymmenes uskoo aloittavansa partioharrastuksen. Kasvupotentiaalia siis on! Uuden lauman perustaminen vaatii kaksi uutta aikuista, ja aikuisrekryyn saa apua, ja se turvaa lippukunnan tulevaisuutta tehokkaasti. Koitattehan siis perustaa uuden lauman kevään 2014 aikana? Joohan!

Toiminnan laadun, lippukunnan tulevaisuuden ja ihan jo rahoituksenkin kannalta on erittäin tärkeää, että ryhmät ovat täynnä!

Jokainen lippukunta, joka aloittaa uuden ryhmän tai ottaa toimintaansa 10 uutta jäsentä aikavälillä 1.1.2014-1.3.2014  saa lahjaksi "Täällä on partiolaisia" -banderollin! 

Mitä nyt pitikään muistaa tehdä -muistilista

1. Tarkistakaa, että lippukuntanne nettisivut ovat ajan tasalla ja että sieltä löytyy ainakin seuraavat asiat: 

 • ajantasaiset yhteistiedot 
 • tieto, miten toimintaan pääsee mukaan
 • tieto partion harrastamisen hinnasta ja maininta, että lasku tulee kotiin jälkikäteen, muutaman kerran saa siis koittaa ilmaiseksi -kun joku on ilmaista on siihen helppo tarttua! 
 • ryhmien kokoontumisajat ja tieto, minkä ikäisiä missäkin ryhmässä on? 

Jos nettisivunne eivät ole ajan tasalla, päivittäkää ne! Jos tarvitsette apua, pyytäkää sitä piiristä!

2. Päivittäkää kaikki ylläolevat tiedot myös FB-sivullenne, sieltäkin tietoa saatetaan hakea! 
Ja jollei teillä vielä ole sivua sellaistakin voisi harkita.
Apua tähänkin tarvittaessa saatte!

3. Googlaa lippukuntasi

Varmasti suurin osa lapselleen harrastusta etsivistä vanhemmista etsii harrastusta juuri Googlen avulla.
Oletteko te mukana vaikka hakusanoilla partio + omapaikkakuntanne?
Miten voisitte olla?
Vinkkejä siihen löytyy vaikka täältä.
http://www.bloggaus.fi/7-tapaa-saada-lisaa-kavijoita-googlesta/

4. Rekrytoikaa aikuisia! 

 • Lähettäkää lippukuntalaistenne vanhemmille ja ei-aktiivijohtajille kirje, jossa kyselette, saisiko heistä apua toimintaan(kirjepohjan saatte piirin nettisivuilta viikosta 51 eteenpäin ja se myös postitetaan lippukuntiin viikolla 2). Tosi moni vanhempi haluaa olla aktiivinen lapsensa harrastuksessa. Toki kaikki eivät. Mutta annetaanhan vanhemmille mahdollisuus tehdä merkityksellistä vapaaehtoistyötä ja osallistua lapsensa harrastuksen tukemiseen? Samalla ehkä joku ei-aktiivi tuntee paloa palata aktiivitoimintaan. 
 • Järjestäkää vanhempainilta, jossa osana kerrotte, kuinka tärkeää lippukunnallenne on, että aikuisia on mukana toiminnassa. Kertokaa, että jokainen voi toimia partiossa ja että tarvittavaa koulutusta ja tukea saa. Pyytäkää alueellenne  Aikuisrekrykoulutusta tai Partio tutuksi -kurssia uusille aikuisille ja kyselkää vinkkejä aikuisten rekrytointiin muutenkin piiristä. 
 • Muistakaa pyytää aikuisia aina mukaan pieniinkin askareisiin, kun teette jotain. Kysykää retkikirjeessä, kuka pääsisi tekemään ruokaa, opettamaan jonkun taidon, kuljettamaan, ehtisi hankkia polttopuut, jne. Pieniin, konkreettisiin asioihin on helppo tarttua! 
 • Tutustu eri tapaihin/ideoihin rekrytoida aikuisia täällä: http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/system/files/aikuisrekry-screen.pdf


5. Markkinoikaa! 

 • Tehkää kouluvierailu(ja), viekää mainoksia kauppojen seinille, kehoittakaa lapsia ja nuoria tuomaan kaverinsa mukaan! Moni lapsi ja nuori haluaa tehdä sitä, mitä kaverikin. Jos ja kun partiolaiset ovat tyytyväisiä harrastukseensa he ovat ihan parhaita myös markkinoimaan sitä. Kouluvierailumatsku tulossa piirin nettisivuille ja se myös postitetaan lippukuntiin viikolla 2! 
 • Muistakaa KaMu-kortit vaikka ystävänpäivä viikoksi! -Niitä saa tilattua toimistolta. http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/toiminta/syty-partioon/kaveri-mukaan
 • Järjestäkää markkinointitempaus - ja hakekaa piiriltä siihen markkinointirahaa. Muistakaa myös markkinointimateriaalit, banderollit, teltta, A-standit jne. 
6. Tarjotkaa paikallislehdille juttuja toiminnastanne!
 • Paikallisia lehtiä kiinnostaa paikallinen toiminta.
  Piirin nettisivuille tulee viikolla 51 valmis juttupohja vapaaehtoisena toimimisesta.
  Hyödyntäkää sitä tai tehdää oma, mutta muistakaa tarjota niitä juttuja. 

7. Osallistukaa ensi viikolla alkavaan Uuden vuoden haaste -kampanjaan, jossa pääsemme haastamaan ihmisiä pieniin ja suuriin tekoihin lippukuntien hyväksi. Laita itsesi likoon ja haasta muutkin. Lisätietoa tulossa! Tää tulee olee huippua!


8. Älkää olettako, että lippukunnanohtajanne on lukenut tän listan tai ehtii tehdä kaiken, jakakaa tätä listausta (ja täydentäkää tarvittaessa) omiin lippukuntiinne ja käsitelkää johtajistoissanne. -Kiitti :)