tiistai 30. elokuuta 2016

Kooste piirihallituksen kokouksesta 22.9.


Tässä pienen pieni koonti viime kokouksesta :)

 • Piiritekstiili Avataan suunnittelukilpailu, joka päättyy niin, että pääsemme äänestämään kuvasta LPK-päivässä. .
 • Sääntömuutos Piirihallitus päätti esittää sääntömuutosta seuraavin osin piirin ylimääräiselle kokoukselle 25.9.
 1. Kunniajäsenyys.

  Piirin historian aikana eiole kutsuttu yhtään kunnia jäsentä ja toisaalta meillä on toimiva ansiomerkkijärjestelmä niin partiolaisille, kuin ei-partiolaisille.
  Emme myöskään koe, että kunniajäseneksi kutsumista voisi viedä piirin kokoukseen päätettäväksi, jolloin asiasta voisi tulla hyvin julkista riistaa.
 2. Hallituksen jäsenten ei tarvitse olla ryhmien puheenjohtajia

  Näinkin voidaan siis toimia, mutta emme halua sitoa asiaa sääntöihin. Ministerien pestit ovat muutenkin isoja, jolloin joskus erillinen ryhmän pj voisi olla hyvä ratkaisu.

 3. Ministerien nimikkeet poistetaan säännöistä

  Tämä antaa liukumaa enemmän piirin kulloisiinkin tarpeisiin. Lisäministerien ja muidenkin osalta. Toimintaohjesäännössä näitä edeleen kuvataan kyllä.
 4. Syyskokouksen tehtävistä SP:n kokouksiin edustajien valinta siirretään jo kevätkokouksen tehtäväksi.

  Näin mm. jäsenkokousdelegaatio saadaan kasaan kyllin aikaisin.
 5. Hallituksen jäsenien toimikausi

  Todetaan, että hallituksen jäsenet valitaan kaksivuotiskausiksi. Poistetaan maininta, että erovuorossa on puolet kerrallaan.
  Ei kuitenkaan suoraan esitetä, että kaikki valitaan kerralla.
 6. Hallituksen koko

  Esitetään, että puheenjohtajien lisäksi hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä (nykyään ministerit + 1-3 muuta)

Suurjuhla 2018 Porin kaupunki on lähestynyt piiriä yhteistyö ehdtuksella Suurjuhlaan liittyen.
Olemme kesän aikan aselvitelleet mahdollisuutta tehdä yhteistyötä ja hakea Suurjuhlaa 2018 Poriin. Olemme pohtineet kasvatuksellisuutta, yhteistyön tuomia etuja suhteessa piirin strategiaan, saaneet lupauksen Porin seurakuntayhtymän suunnasta, että he ovat mukana, samoin useammat järjestöt ja yhteistyötahot.
Piirihallitus koki, että tämä yksi tapahtuma hyvin hoidettuna edistäisi piirin stragista painopistettä "yhteistö" aivan valtavasti ja päätti hakea Suurjuhlaa 2018 Poriin tiiviissä yhteiistyössä Porin kaupungin ja Porin seurakuntayhtymän kanssa.

Adventtikalenterit
Sovittiin, että Miikka edistää adventtikalenterien ja joulukorttien yritysmyyntiä yhdessä Mariannan lanssa. Piirihallitus ilmiantaa tarvittaessa yrityksiä.

Muuta:Lisäksi kokouksen alkuun oli kutsuttuna piirin nimeämät edustajat L-S Säätiössä, Seppo Lahtinen ja Kalle Virtanen. Tämä oli osa sitä, että piirin nimittämiä edustajia tavattaisiin 1-2 kertaa vuodessa yhteistyön kehittämisen merkeissä.

Puhuttiin tarpeesta selkeyttää perhepartion vakuutusasioita lippukuntien suuntaan ja tätä selviteltiin.