tiistai 13. joulukuuta 2011

Kokouskooste piirihallituksen kokouksesta 12.12.

Piirihallitus kokoontui tämän vuoden viimeiseen kokoukseen Huittisiin. Kokous sujui haikeissakin tunnelmissa, sillä neljä piirihallituksen jäsentä vaihtuu vuoden vaihteessa uusiin ja eittämättä ihan yhtä ihaniin. Silti haikeutta oli ilmassa, paljon tämän porukan kanssa on tehty ja säädetty, paljon koettu ja paljon opittu.

Kokouksessa nimettiin Paraatin 2012 komentaja, komentajana toimii viestintäministeri Maija- Liisa, "Maikki" Laukkanen.
Paraatiin tuli joitakin kehitysideoita, joiden toteutumismahdollisuuksia selvitellään yhdessä paraatitoimikunnan kanssa. Ja niistä informoidaan sitten kyllä tarpeeksi hyvissä ajoin :)

Piirihallitus hyväksyi ja julkaisee vapaaehtoistoiminnan vuonna vielä Aktiivinen partiojohtaja ja Toimiva nuori lippukunnanjohtaja- tunnustukset.
Tunnuksista tulee juttu nettisivuille, Repolaiseen, jne. Lisäksi säännöt julkaistaan kokonaisuudessaan piirin nettisivuilla.
Tunnustukset luovutetaan ensimmäisen kerran Partioparaatissa 2012.

Piirihallitus käsitteli myös ehdotusta, Lounais-Suomen Partiosäätiölle jätettävästä ehdotuksesta liittyen Matti Koivurinnan tekemään lahjoitukseen Partiosäätiölle ja hänen toiveestaan käyttää lahjoitus partiojohtajakoulutukseen. Sätiön hallituksen kokouksen jälkeen lippukuntia tiedotetaan ensi tilassa asiasta.
SP:n kuulumisia käytiin tiiviisti läpi, neuvoston kuulumisia ja FiSScin ja SP:n tilannetta. Todettiin L-SP:n allekirjoittaneen kirjelmä, jossa otettiin kantaa FiSScin omaan valtionavun jättämiseen. Ja toisaalta saatiin tietoon se, että SP:n ja FiSScin neuvottelut uudesta/päivitetystä sopimuksesta etenevät hyvässä hengessä.
Piirihallitus pohti mahdollisia nimiä aluevaliokunnan puheenjohtajaksi. Näitä nimiä saa edelleen ehdotella, vaikka suoraan SP:n vaalitoimikunnalle. Vinkkejä voi toimittaa vaikka osoitteeseen vaalitoimikunta@partio.fi :)

Lisäksi: Piirihallitus vahvisti ansiomerkkitoimikunnan ansiomerkkipäätökset ja hyväksyi uusia partiojohtajia, anoi KO-valtuuksia tai niiden jatkamisia. Sai talouskatsauksen, hyväksyi uudeksi jäseneksi Loimaan Saviset ry:n ja kuuli kuulumisia ns. Tammileirin tiimoilta.

Toiminnanalojen kuulumisissa
kuulimme mm. seuraavaa
- Järjestelyvuorolistaa on päivitetty vuoteen 2020 asti
- Järjestäville LPK:lle tulossa lisätukea
- KV- ja Seikkailijajaostoilla ei ole toistaiseksi puheenjohtajia
- Woomalin yhteyshenkilöksi ilmoitettu Ohjelmasihteeri Riikka Hosiosto
- ensi vuonna Repolaisia ilmestyy seitsemän kappaletta.
- Repolaisen ulkoasua pyritään uudistamaan
- ILMO-työryhmä kokoontuu 26.1.
- Maaliskuussa Turun toimistolla on SP:n kasvuaiheinen piirivierailu
- Kunnallisvaalien huomioimista piirissä pohdittiin ja kuultiin, että TVK on jo pyytänyt viestintäsuunnittelijalta pikaista ideointia siitä, miten kunnallisvaali-teemaa voisi piirissä pitää esillä.
- Ohjelma ja alue yhdessä miettineet "iskuja" alueille
- Piirin ohjaajien tapaaminen toteutetaan 24.-25.3.
- "Muukalaiskirjeet" lähtevät piirin alueelle muuttaville henkilöille, joiden kotipiiri/LPK on jossain muussa piirissä.
- muistamis- ja kiittämiskäytänteitä kehitetään
-adventtikalentereita on myyty noin 46 000, VAU ja KIITOS kaikki aktiiviset LPK:t!

Piirihallitus harjoitteli vielä illan päätteeksi Luottisten Joulunol(l)auksen esitystään. Kantsii olla piirin luottis, jotta sen näkee perjantaina ;) Jos haluat vielä mukaan, niin ilmianna äkkiä itsesi johonkin pestiin piirissä :)

Lopuksi kiitettiin päättäviä piirihallituksen jäseniä ja luovutettiin heille Ketut, joilla on ministerin salkku.MUOKS. Unohtui. Kasvujohtajaa ei ole löytynyt vielä, mutta piirihallituksessakin käytiin nimiä läpi ja Timo Sirén lupasi olla vinkattuihin nimiin yhteydessä asap.

sunnuntai 11. joulukuuta 2011

Piirihallituksen 12/11 esityslista

Olemme saaneet toiveen, että piirihallituksen esityslistat julkistettaisiin kokonaisuudessaan ennen kokouksia.
Tässä vastaus toiveeseen :)

Toivottavasti keksitään joku keino ladata suora tiedosto jotenkin jatkossa tänne/jonnekin muualle. Tää on meinaan nyt "pötkötekstiä", vaikka sitä jo hiukan muotoilinkin.

------------------------------------------------------------------------------------


HALLITUKSEN KOKOUS 12 / 2011 ESITYSLISTA
02.12.2011
Aika 12.12.2011 klo 18.00 ->
Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen
Läsnä Aleksi Heikkilä puheenjohtaja
Mari Kousa varapuheenjohtaja
Marikki Impivaara luottisryhmä
Susanna Jussila alueryhmä
Maija-Liisa Laukkanen viestintäryhmä
Terhi Lehtinen koulutusryhmä
Ida Michelsson ohjelmaryhmä
Timo Sirén projektitoiminta
Milka Vahtoranta talousryhmä
Nils Grönberg toiminnanjohtaja, sihteeri
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Asia Hyväksytään hallituksen 16.11.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
Pöytäkirja on toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostitse 24.11.2011 ja julkaistu piirin wwwsivuilla.
Päätösesitys Hyväksytään pöytäkirja.
4. Työjärjestys
Puheenjohtaja esittelee kokouksen ohjelman ja esityslistan.
Päätösesitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Saapunut posti
Käsitellään esityslistan liitteenä ollut saapunut posti.
Liite kokouksessa
Päätösesitys Päätetään merkitä saapunut posti esityslistan liitteen mukaan tiedoksi.
6. Tapahtuneet
Käsitellään esityslistan liitteenä ollut tapahtuneet -luettelo.
Liite kokouksessa
Päätösesitys Päätetään merkitä tapahtuneet -luettelo esityslistan liitteen mukaan tiedoksi.
7. SP:n kuulumiset
Partioneuvoston 26.-27.11.2011 pidetyn kokouksen asiat..
Kuullaan piirinjohtaja Aleksi Heikkilän ja varajohtaja Mari Kousan raportti kokouksesta.
Päätösesitys
8. Piirin toiminnanalojen kuulumiset
Todetaan piirin kokoontuneiden ryhmien muistiot.
Liitteet
Päätösesitys Todetaan liitteet ja päätetään merkitä liitteiden mukaan tiedoksi.
9. Piirin projektit
Asia 1 Kuullaan projektien valmistelutilanteista
Projektitoiminnasta vastaava Timo Sirén esittelee.
Päätösesitys
Asia 2 Kuullaan Kasvu – hankkeen kasvujohtajan rekrytoinnista ja valitaan piirin kasvujohtaja
Projektitoiminnasta vastaava Timo Sirén esittelee.
Päätösesitys
10. Talousasiat
Käsitellään talouskatsaus ajalta tammi-lokakuu 2011.
Talousryhmän puheenjohtaja Milka Vahtoranta esittelee.
Päätösesitys
11. Yhdistyksen jäsenet
Asia 1 Loimaalla toimiva Loimaan Saviset ry niminen lippukunta on rekisteröitynyt 14.09.2011 numerolla 206.374.
Lippukunta anoo piirin jäsenyyttä.
Toiminnanjohtaja Nils Grönberg esittelee.
Päätösesitys Hyväksytään lippukunta yhdistyksen jäseneksi anomuksen mukaan ja päätetään lisätä lippukunta piirin jäsenluetteloon sekä toimittaa kopiot rekisteröitymisasiakirjoista SP:lle.
Asia 2 Piirin jäsen yhdistys, Loimaalla toimiva Loimaan Savisten Tuki ry, ilmoitta eroavansa piirin jäsenyydestä.
Toiminnanjohtaja Nils Grönberg esittelee.
Päätösesitys Hyväksytään Loimaan Savisten Tuki ry eroilmoitus ja päätetään poistaa lippukunta piirin jäsenluettelosta.
12. Ansiomerkkiasiat
Vahvistetaan ansiomerkkitoimikunnan tekemät ansiomerkkipäätökset
Toiminnanjohtaja Nils Grönberg esittelee asian.
Päätösesitys Päätetään vahvistaa ansiomerkkitoimikuntien tekemät päätökset.
13. Uudet partiojohtajat
Vahvistetaan piirinjohtajan myöntämät partiojohtajavaltakirjat.
Liite kokouksessa
Päätösesitys Päätetään vahvistaa piirinjohtajan myöntämät partiojohtajavaltakirjat.
14. Piirihallitukselle tiedoksi
Asia 1. Lounais-Suomen Partiosäätiö on tukenut piiriä vuonna 2011 yhteensä 60.000 € (01.12.2011)
2. Lounais-Suomen Partiosäätiö on hankkinut Terhi 440 merkkiset soutuveneet Lahjasaareen ja Heinänokan partiovenesatamaan.
3. Partiotoimiston jouluglögit järjestetään Turussa ja Porissa 13.12. klo 15-18
4. Partioaseman jouluglögit järjestetään Helsingissä 14.12. klo 14-19
5. Partiotoimisto on suljettu 05.12.2011
6. Järjestösihteeri Leena Hongell on poissa töistä 01.-14.12.2011.
7. Piirin tiedote lippukunnille ns. Tammileiristä on toimitettu 1.12.2011
Päätösesitys Päätetään merkitä tiedoksi.
15. Muut mahdolliset asiat
Asia 1 Paraati 2012
Päätetään paraatin komentaja ja keskustellaan sekä päätetään juhlapuhujasta.
Hallitus päätti viime kokouksessa palata asiaan tässä kokouksessa.
Päätösesitys
Asia 2 Tapahtumatarjotin
Hallitus päätti viime kokouksessa, että työvaliokunta laatii asiassa toimeksiannon ja että alue-, koulutus- ja ohjelmaohjaajat valmistelevat sen pohjalta asiaa.
Asia 3 Aktiivinen partiojohtaja ja Toimiva nuori lippukunnanjohtaja
Päätösesitys
Asia 4 Piirihallituksen esitys Lounais-Suomen Partiosäätiölle Matti Koivurinnan partiojohtajakoulutusrahojen käyttämiseksi
Päätösesitys Tvk, esittää jokaiselle lippukunnalle annetaan vuonna 2012 100 € käytettäväksi piirin järjestämiin koulutuksiin.
Asia 5 Joulunol(l)aus 16.12.
Hallitus päätti viime kokouksessa palata asiaan tässä kokouksessa.
Päätösesitys
16. Seuraavan kokouksen aiheita
Asia - järjestäytymiskokouksen asiat
17. Kokouksen päättäminen
– vuorossa Aleksi Heikkilä

sunnuntai 4. joulukuuta 2011

Piiri lähemmäs lippukuntia

Heti alkuun totean, että otsikko on mielestäni edelleen itsestään selvä, enkä nyt ota kantaa spekulointeihin tulevaisuudesta, jossa ei olisi piirejä laisinkaan.
Tämän kirjoituksen on tarkoitus tuoda esille tärkeä nykytilanteeseen sopiva parannuskohta.

L-SP on ollut toimiva partiopiiri tammikuusta 2009.
Kolmas toimintakausi on siis päättymäisillään. Rakenteita on jouduttu muokkaamaan ja kehittämään ehkä enemmän, kuin on ajateltu, mutta mielettömän paljon upeita asioita on myös tehty.
Kursseja, tapahtumia, koulutuksia, tempauksia, leirejä jne. PALJON loistavia juttuja, paljon uusia partiotuttavuuksia ja kokemuksia on varmasti kertynyt meistä monelle.

Nyt on kuitenkin mielestäni aika kääntää katseet taas hiukan eteenpäin.
Toiminnansuunnittelu 2013-2014 starttaa jo heti alkuvuodesta ;)

Miksi piiri on olemassa ja mitä L-SP:ssä voitaisiin tehdä paremmin? (joo, varmasti kehitystyö on ikuista, ei siis kaikkea kerralla ;) )
Mutta...
Tässä "villiä visiota", ei sovi vielä ottaa kirjaimellisesti, ei tulkita yli tai muuta. Käytän tätä blogia monilta osin omien ajatusteni "avaamiseen" itsellenikin ;) ja keskustelun herättelyyn, sitä muuten saa tehdä täällä blogissa enemmänkin, kuin tällä hetkellä tapahtuu!

Voitaisiinko piirissä lanseerata niin sanottu tapahtumatarjotin?
Selvittää, mitä tapahtumia/koulutuksia piirissä voitaisiin ja olisi järkevää vielä lähemmäs lippukuntia, lippukuntiin tai alueille? Mitkä tapahtumat silloin keräisivät osallistujia enemmän?
Uskon vakaasti, että meidän piirimme maantieteellinen koko rajoittaa osallistumisinnokkuutta kovin menossa tilanteessa. Matkojen aikaa vievän "ongelman" lisäksi matkakulut saattavat olla joskus este osallistumiselle.

Mitä tästä sitten saataisiin konkreettisesti?
Lippukuntien ja alueiden toiveet ja tarpeet keskiöön, aidosti. Nytkin tiedän, että piirin luottikset vilpittömästi haluavat toimia lippukuntien edut huomioiden, oikeasti! Maantieteelliset haasteemme ovat vaan melkoisia.

Alueet/lippukunnat sitoutuisivat paremmin osallistumaan tapahtumiin, hinnat olisivat ehkä matalammat, sillä alue/lippukunta pystyisi usein järjestämään tilan jopa ilmaiseksi ja ruuat voisi hoitaa aktiiviset äidit?
Kouluttajaresurssejakin säästettäisiin. Kouluttaja lähtisi kouluttamaan/tarjoamaan apua "täydelle salilliselle"
Piirin näkökulmasta uskaltaisin väittää, että esimerkiksi ohjelma käytännössä -koulutuksen mahdollisimman laaja kouluttaminen ja asioiden sisäistäminen veisi meitä merkittävästi lähemmäs laatukriteereitämme ja sitä kautta Kasvua!

Toki pitäisi tarkoin miettiä, mitä tapahtumia/koulutuksia nyt ensin alueille vietäisiin ja kunkin toiminnanalan tyypit ovat oikeita niitä arvioimaan!

Korostan edelleen, että tämä on nyt villiä pohdintaa, jota viedään eteenpäin ja kehitetään..