maanantai 17. lokakuuta 2011

Kasvua,piirialoitetta, piirileirin toimeksiantoa ja paljon muuta!

Piirihallitus tosiaan kokousti viime torstaina Partiotalolla ja linjasi, keskusteli, pähkäili, suunnitteli, nauroi, pelleili, ajatteli ja päätti asioita :)
Naurun määrän perusteella piirihallituksessa on varsin hauskaa!!


NAPAKETUNLOPPURAPORTTI

Leirin varajohtaja Jaana, Lulu, Eronen kertoi omin sanoin leirin tekemisestä ja leirillä olemisesta. Lisäksi leirin loppuraportti hyväksyttiin.


LAHJOITUS LOUNAIS-SUOMEN PARTIOSÄÄTIÖLLE

Matti Koivurinnan 80-vuotis muistamiset (yli 15 000€) on lahjoitettu säätiölle.
Lämmin kiitos Matille myös piirin puolesta!

SUURJUHLA 2014
15.10. asti oli aikaa hakea Suurjuhla 2014 järjestelyvuoroa.
Piirihallitus päätti, ettei L-SP järjestelyvastuuta hae, vaan keskittyy täysillä oman piirileirin tekemiseen, joka on samana vuonna.

VAALIT
Keskusteltiin niin piirin, kuin keskusjärjestön vaaleista.
Piirihallituksesta Terhi (koulutus), Milka(talous), Timo (projekti) ja Ida(ohjelma) ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä jatkokaudelle. Susanna (alue) harkitsee asiaa ja Nana (luottis) on pyytänyt hallitukselta eroa jo aiemmin.
Käytiin vielä erityisesti SP:n vaaleihin läpi mahdollisia nimiä.
L-SP haluaa marraskuun SP:n hallitusvaaleissa valita ehdokkaakseen jokaiseen pestiin parhaan mahdollisen ja ainakin hallitus käy debattia ehdokkaista etukäteen.

HuHuLLE UUSI VIETSINTÄPÄÄLLIKKÖ

Piirihallitus vahvisti HuHulle uuden viestintäpäällikön, Juha Vainion (JoPo). Onnea pestiin!DEMOKRATIAPALKINTO

Koimme, että on tärkeää, että L-SP:n nimissäkin tehdään ehdotus, sillä edustamme joka viidettä suomalaista partiolaista. Säännöt ja ohjeet löydät halutessasi täältä: http://www.tuntitili.fi/fi/demokratiapalkinto/saannot/
Piirihallitus päätti hakea palkintoa kaikille piirin samoajille.
Tosi moni muukin taho tai ikäkausi tuon eittämättä ansaitsisi, nyt päädyimme Samoaja ikäkauteen, joka on todella tärkeä tulevaisuutemme kannalta, heillä on suuri rooli mm. tarpojavartionjohtajina, erityisesti pienemmillä paikkakunnilla, joista lähdetään opiskelemaan muualle. Heitä nuoremmat katsovat ihaillen ja samaistuen heihin. He ovat siis eittämättä esikuvia ja roolimalleja monille.

PIIRILEIRI 2014
Piirihallitus työskenteli leirin tavoitteiden kanssa ja laati alustavaa toimeksiantoa projektille. Leirinjohtajan rekrytointi julkistetaan syksyn aikana.
Leirin nimeämisasiaa pohtiessaan hallitus päätti aloittaa Facebookissa kyselyn, jossa kysytään, millä perusteella piirileiri tulisi nimetä,
1) Leiritoimikunnan puolesta
2) Nimessä pitää olla jotain kettumaista
3) Leirin teemojen mukaan
4) Leiripaikan mukaan

KASVU
Piirihallitus päätti jättää piirialoitteen Kasvun koordinoimisesta keskusjärjestössä ja piireissä.
Mari ja Aleksi laativat aloitteen ja hankkivat sille kannatusta muista piireistä.

KASVU L-SP:ssä.
L-SP:n kasvuryhmä on tehnyt paljon hyviä juttuja ja hallitus kiittää heitä projektiministerin kautta. Yhteistyössä on päätetty lyödä silmään seuraava vaihe, joka on nyt helppoa, kun pohjatyötä on tehtynä reilusti. Uusi toimeksianto KASVUlle L-SP:ssä hyväksyttiin.
Toimeksianto kokonaisuudessaan:
Tämä toimeksianto korvaa vuonna 2010 tehdyn KASVU-toimeksiannon.

KASVU-hanke 2012-2014

Projektin kuvaus
Suomen Partiolaiset ry lanseerasi vuonna 2009 Toiminta kasvuksi -hankkeen, jonka valtakunnallisena tavoitteena on, että jokaisessa asutuskeskuksessa on vähintään yksi elinvoimainen lippukunta tuhatta nuorta kohden, ja että partion tulee tavoittaa vähintään 9% kaikista 7 - 17-vuotiaista nuorista.

L-SP:n hallitus on linjannut piirin tavoitteeksi 12% osuuden kaikista 7 – 22-vuotiasta nuorista strategiakauden päättymiseen vuoteen 2020 mennessä. Projektin ensimmäisen välitavoitteena on vuonna 2014 saavutettu 9% osuus 7-22 -vuotiaista nuorista partiopiirin toiminta-alueella.

Syksyllä 2009 asetettiin työryhmä valmistelemaan KASVU-hanketta L-SP:ssä ja laatimaan toteuttamissuunnitelman hankkeen viemiseksi piirin toimintaan ja lippukuntiin. Erittäin kattava suunnitelma toimenpide-ehdotuksineen valmistui vuoden 2010 alussa. Ensimmäinen Kasvu-ryhmä työsti hanketta vuosina 2010-2011. Tämä toimeksianto on päivitetty ja täydennetty versio ensimmäisen Kasvu -tyhmän toimeksiannosta.

Partion jäsenmäärä on koko 1990- ja 2000-luvun laskenut voimakkaasti. Kasvun kaltainen jäsenmäärää kasvattava hanke on elintärkeä Suomen Partiolaisten ja partiopiirin tulevaisuuden kannalta.

Projektin kesto
KASVU-hankkeen kesto L-SP:ssä ovat vuodet 2012-2014, jonka jälkeen päätetään jatkosta. Projektiryhmä voi itse laatia tarkemman aikataulun työllensä.
Projektin tavoite
Tavoitteena on toteuttaa KASVU-hanke piirissä innostaen ja rohkaisten lippukuntia ja piiriorganisaatiota kasvu-ajatteluun sekä tehdä yhteistyötä Suomen Partiolaisten ja muiden piirien Kasvu -projektien kanssa.

Projektiryhmä voi laatia tarkemmat tavoitteet ja niihin mittarit.

Projektin kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat kaikki piirin alueet, lippukunnat ja koko piiriorganisaatio.

Projektiorganisaatio

Projekti kuuluu osaksi projektitoiminnanalaa ja Kasvujohtaja raportoi piirihallituksen projektivastaavalle. Projekti tekee yhteistyötä piirin muun organisaation, erityisesti alueryhmän kanssa.

Ryhmään kuuluvat:

• Kasvujohtaja. KASVU-hankeen toteuttaminen piirissä edellyttää innostunutta kasvujohtajaksi nimettyä projektipäällikköä vetämään kokoamaansa 4-5 henkilön projektiryhmää. Jokaisella projektin tekijällä on vastuullaan KASVUn osaprojekti. Kasvujohtajan tehtävänä on ryhmän toiminnan visiointi, suunnittelu ja johtaminen sekä yhteistyö Suomen Partiolaisten ja muiden piirien kasvuprojektien kanssa.

Kasvun osaprojekteja voivat esimerkiksi olla (nimitykset ovat ehdotuksia ja pestin sisältökuvaukset viitteellisiä):

• Kenttävastaava
vastaa lippukuntien kasvupotentiaalin tukemisesta, kuten lippukuntakartan analysoinnista, uusien lippukuntien tarvekartoituksesta, hiipuvien lippukuntien kehitystyöstä ja yhteydenpidosta taimilippukuntiin

• Aikuisrekryvastaava
vastaa uusien aikuisrekrytointihankkeiden suunnittelemisesta ja käynnistämisestä, perhepartioidean kehittämisestä ja johtajaresurssivastaavien kouluttamisesta lippukunnissa

• Kasvumarkkinointivastaava
vastaa Kasvun osalta partion brändin kirkastamisesta, markkinointitapahtumien järjestämisestä. kasvusaarnaajien kierrosta piirin lippukunnissa ja alueilla sekä KASVUnetin rakentamisesta sekä ylläpidosta

• Piirilinkki
vastaa piirin ryhmien kasvuvastaavien rekrytoinnista ja yhteydenpidosta, kiertää piirin jaostoissa/ryhmissä sekä koulutus ym. tapahtumissa kouluttamassa Kasvua

Projektin talous
KASVU-hankkeelle on laadittu talousarvio vuodelle 2012. Piiri panostaa taloudellisesti hankkeen toteuttamiseen.
Projektin raportointi
Piirihallitus haluaa kuulla säännöllisesti KASVU-hankkeen edistymisestä ja saada projektin loppuraportin hankkeen päättyessä.

Piirihallituksen ja toimistojen tuki
Piirihallitus tukee Kasvujohtajaa ja projektiryhmää. Yhteyshenkilönä toimii piirihallituksen projektiministeri, joka vastaa kasvujohtajan pestauksesta ja ryhmän ohjaamisesta. Tarvittaessa ryhmälle voidaan asettaa ohjausryhmä.

Projektiryhmä voi tarvittaessa pyytää tukea piirin ryhmiltä ja jaostoilta. Partiotoimisto antaa hankkeen käyttöön toimihenkilöresursseja siten, että hankkeella on oma vastuutyöntekijä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti