keskiviikko 16. marraskuuta 2016

Organisaatiokehitys - L-SP:n muutosesitys

Delegaatiomme ehdottaa muutosesitystä partio-organisaation, hallinnon ja toimintatapojen uudistukselle, joka löytyy Suomen Partiolaisten jäsenkokouksen esityslistalta kohdasta yhdeksän.

Taustaa muutosesitykselle

Esityslistan pohjaesitys sisältää suuria linjoja mutta ei konkreettisia toimenpiteitä. Periaatteessa päätösesityksen tavoite on hyvä. Partio-organisaatiotamme pitää jatkuvasti kehittää ja uudistaa, yksinkertaistaa ja järkeistää, jotta partiotoiminnalle on lippukunnissa parhaat mahdolliset edellytykset. Päätösesityksen tämänhetkinen sisältö on suurimmaksi osaksi toimintaa, jota pitää tehdä ilman jäsenkokouksen päätöstäkin.

Nyt tehtävä päätös vaikuttaa siihen henkeen, jolla uudistamme yhteistä partiotamme. Työ on tehtävä yhdessä partion hyväksi partiopiirien ja lippukuntien erityistarpeet ja erilaiset tilanteet huomioiden.

Lounais-Suomen Partiopiiri pitää erityisen tärkeänä seuraavia seikkoja:

  • Organisaatiouudistus on toteutettava avoimesti ja rauhassa.
  • Muutostarpeiden selvittäminen ja toimenpiteistä ja aikataulusta päättäminen on tehtävä yhdessä ja yhteistyössä SP:n, Partioneuvoston ja partiopiirien kesken.
  • Laatutyökalu tehdään lippukuntien toiminnan tukemiseksi.
  • Polkuvartion työtä pitää käyttää hyödyksi, mutta siihen ei vielä tässä vaiheessa pidä sitoutua.
  • Partioneuvostoa on kuultava säännöllisesti uudistuksen aikana, sillä se on keskeinen ja päättävä toimielin jäsenkokousten välillä.
  • Laajennetuissa valiokunnissa on käsiteltävä uudistusta säännöllisesti, sillä siellä kohtaavat piirien ja keskusjärjestön keskeiset luottamushenkilöt.
  • Organisaation uudistamiselle on varattava riittävästi aikaa. Päätökset voidaan uudistuksen toimenpiteiden ja aikataulun ollessa selvillä nopeimmillaan tehdä vuoden 2018 jäsenkokouksessa, mutta uudistuksen takarajaa ei kannata vielä tässä vaiheessa sitoa siihen.

L-SP:n muutosesityksen teksti: 9. Partio-organisaation, hallinnon ja toimintatapojen uudistus

Päätösesitys

Haluamme, että suomalainen partioliike toimii nykyistä vahvemmin ja tehokkaammin päämääränsä toteuttamiseksi. Tavoitteen edistämiseksi kehitämme ja uudistamme partio-organisaatiota yhdessä.

Merkittävimmät muutostarpeet tavoitteen saavuttamiseksi ovat:
  • Yksinkertaistetaan Suomen Partiolaisten järjestörakennetta ja selkeytetään päätöksentekovaltuuksia.
  • Luodaan lippukuntatoimintaa tukevat laadun minimikriteerit.
  • Tarkastellaan Suomen Partiolaisten ja partiopiirien nykyisiä toimintoja ja resursseja ja järkeistetään niitä yhdessä ja yhteistyössä.

Tämä päätös ei sido toteuttamaan Polkuvartion ratkaisuehdotuksia. Suomen Partiolaiset, Partioneuvosto ja partiopiirit ratkaisevat muutostarpeet vuosien 2017-2018 aikana ja päättävät yhdessä ja yhteistyössä toimenpiteistä ja uudistuksen aikataulusta.
__________________________________________________________

Ajatuksia, kommentteja ja kysymyksiä saa esittää kommentoimalla tähän blogipostaukseen tai muita viestintäkanavia pitkin delegaatiollemme. Lisää tietoa delegaatiostamme löytyy edellisestä postauksestamme.

Nähdään Oulussa!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti