lauantai 21. elokuuta 2010

piirin strategiaa vuoteen 2020 valmistellaan parhaillaan

Mitä on tehty?
Pitkin kesää on pikkuhiljaa ja rauhassa valmisteltu piirin strategiaa vuoteen 2020.
Lähtökohdaksi sovittiin/päätettiin se, että strategia tehdään keskusjärjestön kanssa linjassa, jos ja toivottaasti kun kaikki piirit toimivat näin, saamme aidosti yhtenäisen strategian koko järjestölle maanlaajuisesti.
Jokaisella piirin luottamushenkilölä on ollut kesällä mahdollisuus halutessaan kommentoida keskusjärjestön strategialuonnosta ja antaa siitä palautetta, nämä saadut palautteet on huomioitu suoraan myös L-SP:n strategiassa :)

Kuka on tehnyt?
Strategiatyöryhmään pyrittiin hakemaan julkisella haulla lippukuntatoimijoita, mutta niitä kovasti etsimisestä huolimatta ei saatu, piirin strategiaa ovat olleet valmistelemassa piirihallitukseen kuuluvat Ida Michelsson, Timo Sirén ja allekirjoittanut. Olemme työstäneet strategiaa piirihallituksen linjausten ja kommenttien pohjalta pitkin kesää, kommentoineet järjestö strategia luonnosta ja koittaneet miettiä L-SP:n kannalta tärkeimpiä ja toimivimpia keinoja strategian toteutumiseen.

Miten edetään?
Piirihallitus käsitteli viimeksi keskiviikkona strategialuonnosta. Tämän pohjalta Lippispäivässä ja luottisseminaarissa syyskuussa työstetään/kommentoidaan strategiaa. Syyskuun kokouksessa piirihallitus hyväksyy strategialuonnoksen syyskokoukselle esitettäväksi.
Syyskokous puolestaan hyväksyy/täydentää/muuttaa strategiaa.
Startegian liitteiksi tulee pitkäntähtäimen suunnitelmat, joissa tapahtmen järjestelyvastuut, sekä piirin suurtpahtumat on listattu vuoteen 2020 asti.

5 kommenttia:

 1. Onko mitään sisältöä nähtävissä missään?

  VastaaPoista
 2. sähköisessä maailmassa taitaa olla vain keskusjärjestön strategiasta, luonnos piirin strategiasta toki on olemassa ja voin sen yrittää jotenkin linkittää/laittaa tänne, jos halutaan?

  Mutta se on tosiaan vielä raakile ja jalostuu kaiken aikaa, toki painopistealueet siitä näkyy. Keinot ja mittarit ovat vielä vaiheessa :)

  VastaaPoista
 3. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 4. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 5. PARTIOLIIKKEEN STRATEGIA SUOMESSA 2020
  L-SP:N STRATEGIA 2020

  SP:
  Partio ajassa
  Partion toimintaedellytyksiin keskeisesti vaikuttava toimintaympäristön muutos on erilaisten yhteisöjen merkityksen heikentyminen. Tilalle on tullut yksilöllisyyttä korostava kulttuuri, joka heijastuu lasten ja nuorten asemaan eriarvoisuuden lisääntymisenä sekä suorittamisena niin koulussa kuin harrastuksissa. Partion kanssa vapaa-ajasta taistelevat erilaiset kilpailulliset ja kaupalliset harrastukset sekä virtuaalimaailman mahdollisuudet. Partion haasteena on, miten pystytään tarjoamaan houkutteleva, yhteisöllisyyteen perustuva harrastusvaihtoehto yksilöllisyyttä korostavana aikakautena. Partiossa luotetaan edelleen vapaaehtoisuuteen, mikä on partiotoiminnan vahvuus, mutta tuottaa myös lisähaasteita kaupallisen harrastustoiminnan luomassa kilpailutilanteessa. Toimintaympäristöä erityisesti kasvukeskuksissa muovaa lisääntynyt maahanmuutto. Eri kulttuureista tulevien lapsien ja nuorten kotouttamisessa partiolla valtakunnallisena toimijana voi olla ratkaiseva asema. Toimintaympäristöä muuttaa myös maassamuutto maakuntien kasvukeskuksiin ja Etelä-Suomeen Itä- ja Pohjois-Suomesta. Myös lasten ja nuorten kontaktit ulkomaille ja muihin kulttuureihin lisääntyvät ja toimintaympäristöstä muodostuu aidosti globaali. Partiolle kansainvälisenä liikkeenä toiminta kansainvälistyvässä toimintaympäristössä on luontevaa ja merkitsee partiolle vahvuutta muihin harrastusvaihtoehtoihin verrattuna. Keskeisenä muutoksena voidaan havaita myös lasten ja nuorten aseman muutos suhteessa muihin ikäryhmiin sekä ikäryhmän sisäisesti. Väestön ikääntyessä ja nuorten ikäluokkien pienentyessä lasten ja nuorten edunvalvontaan kohdistuu uudenlaisia tarpeita. Partio voi nuorten omana järjestönä tarjota hyvän kanavan lasten ja nuorten etujen puolustamiseen yhteiskunnassa. Lisääntyvät erot sosiaalisessa asemassa heijastuvat lasten ja nuorten syrjäytymisenä, mutta myös kasvaneena hyvinvointina. Partion haaste on, miten pystytään tarjoamaan moniarvoistuvassa yhteiskunnassa harrastus, joka kasvattaa aktiiviseen kansalaisuuteen, mutta myös ehkäisee sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten syrjäytymistä.
  L-SP:
  Lounais-Suomen Partiopiiri ry (L-SP) on Suomen Partiolaiset – Finland Scouter ry:n (SP) jäsen ja toteuttaa toiminnassaan SP:n peruskirjan mukaisia kasvatustavoitteita, partioliikkeen päämäärää ja arvopohjaa toiminta-alueellaan.

  Piiri tukee lippukuntia partio-ohjelman laadukkaassa toteuttamisessa, tekee partiota tunnetuksi toiminta-alueellaan ja edustaa alueensa partiotoimintaa sekä keskusjärjestössä että sidosryhmille. Lippukunnilla on vahva ohjaava rooli piirin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

  Yhteiskunta on monimuotoistumassa ja -arvoistumassa. Lasten ja nuorten arvomaailma, elinympäristö ja perhekäsitys ovat jatkuvassa muutoksessa. Tietoverkot ja media hallitsevat nuorten vapaa-aikaa. Partio luo mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja onnistumisen kokemuksiin jokaiselle lapselle ja nuorelle lähtökohdista riippumatta. Partiolla on mahdollisuus toimia lasten ja nuorten kasvavan ympäristöaktiivisuuden väylänä.

  Piirin on maantieteelliseltä alueeltaan varsin suuri, mutta piirin tapahtumia järjestetään alueellinen tasa-arvo huomioiden. Lippukuntien toimintaympäristöt vaihtelevat. Maaseudun haja-asutusalueella ikäluokat pienenevät ja nuoret suuntaavat opiskelun ja työn perässä muille paikkakunnille. Samaan aikaan kaupunkien väestö kasvaa varsinkin uusilla lapsi-perheiden suosimilla asuntoalueilla. Piirin lippukuntarakenne pyritään kehittämään vastaamaan lasten ja nuorten asumisen rakennetta yhteistyössä lippukuntien kanssa. Piiri tukee lippukuntien toimintaedellytyksien säilymistä kunta- ja seurakuntarakenteiden muutoksien aiheuttamissa haasteissa.

  VastaaPoista