tiistai 27. toukokuuta 2014

Ohjaamista uudella otteella


Ohjaamista uudella otteella

Kevään piirihallituskokousten välissä on ohjaajapestejä omaavien toiminnanalojen ”pyhä kolminaisuus” kokoontunut muutamaan kertaan pohtimaan piiritoiminnan yhtä ydinkysymystä: miten tukea lippukuntia toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla? Ensimmäinen kokoontuminen herätti lähinnä hirvittävän määrän lisää kysymyksiä sekä päänsisäisen suuren hämmennyksen, jonka vallassa ainakin allekirjoittanut lähti toimistolta kohti kotia…

Muutaman kuukauden kypsyttely ja asian pallottelu toiminnanalojen ryhmissä oli kuitenkin tuottanut tulosta, ja viime viikolla päästiin jo kiinni itse asiaan! Lippukuntien tukemista on nyt tarkoitus lähteä kehittämään kahdella rintamalla. Lippukunnanjohtajia ja lippukuntien yhteistoimintaa tuetaan entistä paremmin uudistamalla piirin ohjaajapestejä. Samaan aikaan lippukuntien omaa toimintaa ja koko johtajistoja tuetaan Syty partioon –ryhmän Sytyspala-haastatteluiden tapaisella suoralla kontaktilla, jonka tavoitteena on saada lippukunta itse tutkailemaan omaa toimintaansa sekä sen hyviä että kehitettäviä puolia.

Ohjaajapesteihin on lähivuosina kertynyt monenlaista uutta tehtävää. Ja kuten niin monesti käy, hommat eivät ole kuitenkaan toisesta päästä vähentyneet. Ovatko pestit enää yhden tekijän kokoisia? Samalla kaikkien toiminnanalojen intresseissä ihan SP:nkin linjausten mukaan olisi löytää jokin mahdollisimman suora ja toimiva kontakti lippukuntatoimijoihin ja usein sen ajatellaan kulkevan ohjaajien kautta. Mutta minkä ohjaajan? Lippukuntien näkökulmasta homma saattaa lopulta näyttäytyä melko sekavana joukkona piiritoimijoiden taholta tehtyjä erilaisia yhteydenottoja, joiden hyvät tavoitteet jäävät lippukunnalle kuitenkin lopulta epäselviksi.

Suoraa linjaa lippukuntien ja piirin välillä ollaan nyt vahvistamassa… yllätys yllätys.. kulkemaan alueohjaajien kautta! Eli varsinaisesti mitään uutta ei olla luomassa, vaan vahvistamassa vanhaa jo olemassa olevaa. Mutta vahvistaminen vaatii tiettyjä muutoksia, koska nykyisellään malli ei toimi tasalaatuisesti joka puolella piiriä.
Tavoitteena on, että vuoden 2015 alusta ihan jokaisella alueella olisi aluetoimintaa pyörittämässä alueohjaajapari, joka keskenään tekisi entistä selkeämpää työnjakoa! Toinen parista keskittyisi ehkä perinteisempään alueohjaajan ydinalueeseen eli lippukunnanjohtajien tukemiseen ja toimintaan omalla alueella. Toisen pesti olisi alueohjaajan hommaa hieman uudenlaisella twistillä eli pesti painottuisi toimimiseen linkkinä lippukuntien ja piirin välillä, ja olisi ehkä asteen verran enemmän suuntautunut piiriin päin. Uudenlainen ohjaajapesti olisi tietyntyyppinen piiritoiminnan ”sisältöasiantuntija”, joka useamman kerran vuodessa saisi täsmäkoulutusta eri toiminnanalojen piiriluottisten taholta, ja pystyisi siten välittämään aina ajantasaisen tiedon suoraan lippukuntatoimijoille. Samalla viesti lippukunnista kulkisi säännöllisesti suoraan ohjelman, koulutuksen, viestinnän ja talouden asiantuntijoille ja lippukuntien tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan mahdollisimman lyhyellä viiveellä. Ohjelma- ja koulutus nimeävät alueohjaajien tueksi omat ohjaajat, joiden vastuulla yhdessä muiden luottisten kanssa on pitää nämä ”sisältö-AO:t” ajan tasalla.


Mistä näitä ohjaajia sitten löytyy? Siinäpä hyvä kysymys, mutta asiaa pohtineen ryhmän sisällä usko uusien tekijöiden löytymiseen on kuitenkin vahva! Rekrytointi on tarkoitus aloittaa täydellä teholla heti alkusyksystä, kunhan pestikuvaukset saadaan päivitettyä.

Luvassa on sopivassa suhteessa lippukuntatoiminnan arkea, luottistoimintaa, yhdessä tekemistä hyvien tyyppien kanssa sekä vastuuta&vapautta omaan tapaan tehdä partiota! Olemme varmoja, että piirin alueella on ”pimennossa” tyyppejä, jotka haluavat antaa omaa kokemustaan ja osaamistaan lippukuntien toiminnan hyväksi. Tai osa heistä saattaa olla aivan ministereiden nenän alla; jo mukana jossakin piiripestissä ja ehkä miettimässä seuraavaa projektia. Ideaalimaailmassa alueohjaajapareja saataisiin muodostettua myös siten, että ainakin toinen voisi olla ohjaajana oman alueensa ulkopuolella, jolloin luonnollisesti saataisiin myös hyviä toimintatapoja leviämään eripuolille piiriä.. Joten auttakaa meitä kaivamaan nämä tekijät esille ja vinkatkaa hyvistä tyypeistä, vaikkapa itsestänne! 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti