maanantai 8. syyskuuta 2014

Strategia, lisää resursseja, enemmän tulosta – kaksi lisäministeriä hallitukseen?

Olemme olleet mukana laatimassa jäsenkokouksessa marraskuussa hyväksyttävää Strategiaa 2018 keskusjärjestölle, josta olemme vielä  strategiatyöryhmän johdolla tarkentaneet piirille sopivaa strategiaa, toisin sanoen, olemme lisänneet piirin Strategia2018 -esitykseemme kaksi painopistealuetta aiheista, jotka nousevat juuri meidän piirin toimintaympäristöstä. 

Piirin toimintaympäristökuvauksesta, jossa huomioitiin väestöennusteet, lippukuntien Sytytyspala-keskustelut, sidosryhmät, yhteiskunnan haasteet, toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet, ja vaikka mitä muuta, esille nousivat :
1) lippukuntien yksilöllisen ja paikallisen tuen tarpeen kasvu, sekä
2) markkinointiin ja näkyvyyteen liittyvät haasteet, hankaluudet ja vaikeudet

Näiden lisäksi strategian yhteisinä, valtakunnallisina painopisteinä ovat avoimuus, johtajuus ja yhteistyö.

Yhteensä näihin viiteen painopisteisiin liittyy paljon hyvää ja partiota kehittävää!
Halutamme
  • kehittää yhteistyötä niin muiden partiolaisten, kotien, lippukuntien, piirien, yritysten ja yhdistysten kanssa
  • nostaa esille ja kehittää entisestään partion johtamiskoulutusta ja sen arvoa yhteiskunnassa, 
  • kertoa että partio on avointa ja partiossa voi toimia erilaiset ihmiset, erilaisilla tavoilla,  omien aikaresurssien puitteissa, itseään kehittäen ja unelmiinsa uskoen. 
Ja lisäksi piirissä haluamme panostaa siihen, että kehittämme lounaissuomalaisten, kaikenkokoisten , lippukuntien saamaa yksilöllisempää tukea,  ja toisaalta markkinoinnin ja jäsenhankinnan kautta lisätä sekä aikuisten, että lasten määrää lippukunnissa ja näin toteuttaa laadukkaampaa toimintaa.


Jotta strategian painopisteisiin oikeasti pystyttäisiin vastaamaan tarvitaan lisää resursseja. lisää tekijöitä ja varmasti myös jotain joudutaan karsimaan.  Toisinaan on silti hurjan hyvä, että joudutaan hiukan priorisoimaan ja miettimään, tehdäänkö sitä oikeita asioita, oikealla tavalla. Vai tehdäänkö jotain vain, koska niin on aina tehty. 

Uskomme strategisiin valintoihin ja siihen, että kun panostamme näihin asioihin, partiolla lounaissuomessa(kin) menee entistä paremmin.


Siksi piirihallitus tulee esittämään syyskokoukselle, että hallitukseen valittaisiin syyskokouksessa kaksi lisäministeriä,  joista toisen vastuualueelle kuuluisi markkinointi ja jäsenhankinta ja toisen yhteiskuntasuhdeasiat ja kehitystehtävät (projektit jne).
Näin viestintäministerille tiimeineen annettaisiin resursseja panostaa nimenomaan viestinnän kehittämiseen ja siinä lippukuntien tukemiseen.
Ja toisaalta tunnustettaisiin se asia, että niin lippukunnat, alueet, kuin piiri tarvitsevat lisäpanostusta yhteiskuntasuhteiden hoitoon tulvaisuudessa yhä enemmän. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti