sunnuntai 16. helmikuuta 2014

Avoin partio – tarvitaanko streamausta?


Sanavarastoni kasvoi yhdellä luottissemmassa; streamaus.

Streamaus (englanniksi Streaming, suomeksi myös suoratoisto) on tekniikka, jossa videota tai audiota toistetaan suoraan sitä mukaan kun sitä ladataan. (Lähde: http://fin. afterdawn.com/sanasto/selitys.cfm/streamaus).

PH kävi keskiviikkona kiivasta keskustelua streamauksen tarpeellisuudesta piirin tapahtumien ja virallisten kokousten osalta. Edistääkö streamaus avoimuutta mahdollistaen sen, että kuka tahansa voi seurata piirin kokousta reaaliaikaisena?

Keskustelussa nousi esiin myös tapahtumien taltiointi ja niiden lataaminen palvelimiin yleisön saataville. Näin esimerkiksi mielenkiintoiset seminaariesitykset tavoittaisivat jälkikäteen myös ne, jotka seminaariin eivät päässeet paikalle.

Streamaus ja taltiointi herättävät useita kysymyksiä; Mitkä tapahtumat tulisi streamata, mitkä taltioida? Keneltä tarvitaan lupa suoratoistoon tai taltioiden jakamiseen internetissä? Kenen vastuulla streamauksen ja taltioinnin toteuttaminen on?

Lähtökohtaisesti voidaan ajatella streamauksen edistävän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Voiko tämä tavoite kuitenkin kääntyä itseään vastaan jos osa tapahtuman osallistujista jättää kommentoimatta käsiteltäviä asioita, koska ei halua esiintyä ennalta tuntemattomalle yleisölle? Jääkö osa kannanotoista tai tarkentavista kysymyksistä kuulematta?

Jokaisella on oikeus tietää, jos tapahtuma lähetetään reaaliaikaisena internetin välityksellä tai jos tapahtuma taltioidaan ja jaetaan myöhemmin You Tubessa. Tämä vaatii luonnollisesti luvan kuvattavilta. Jokainen läsnä oleva on myös saatettava tietoiseksi taltioinnista.

Partion tulisi olla mahdollisimman avointa jäsenistön keskuudessa. Kuinka avointa partion tulee olla suhteessa muuhun yhteiskuntaan? Voiko streamaus olla haitallista partion imagolle, jos piirin jäsenkokouksessa ei voida keskustella avoimesti ja ehkä joskus jopa asioita kärjistäen ilman, että tulee huomioida livelähetys. Muistaako jokainen pehmentää kärkeviä kommenttejaan niin, etteivät ne aiheuta väärinymmärryksiä ei-jäsenissä.

Onko avoin jäsenkokous sama asia kuin avoin partio? Itselleni piirin jäsenkokous on ollut paikka avoimelle keskustelulle, kyseenalaistuksille ja kyselylle. Onko avoimuuden lisääminen sitä, että käyty keskustelu lähetetään koko maailman saataville.

Huoleni on ehkä aiheeton. Keskustelu ja kannanotot olisivat kuitenkin paikallaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti