torstai 15. marraskuuta 2012

Kouvola! Oletko valmis?


(Varoitus: Teksti on äärimmäisen epämuodollista!
En oikein tiedä, saako jäsenkokousasioita ottaa muuten, kuin erittäin vakavasti, mut uhmaan nyt kaikkia ja kaikkea ja kerron näkemyksiämme hyvin vapaamuotoisesti... )

Delegaatiomme ja sen ensimmäinen kokous
Syyskokouksessa valittu L-SP:n delegaatio, eli Aleksi Heikkilä, Juha "Jura" Nurminen, Jyrki "Jykä" Tuominen, Maria Ruohola (1.vara), Maarit Pirinen, Mika Koutu, Mika Kuusisto, Inka Lähteenmäki, Leena Rantanen, Timo "Lamppu" Lamminen, Timo Sirén, Hanna Pärkö, Ida Arminen, Nils Grönberg (2.vara), Susanna Jussila, Marikki Impivaara, Maija-Liisa "Maikki" Laukkanen, Mari Kousa, Terhi Lehtinen, Pia Aalto, Jussi Elo ja Sakari Varro, suuntaa kohti Kouvolaa, ja jäsenkokousta, perjantaina.
Delegaatiomme kokousti ensimmäisen kerran tiistaina.
Perehdyimme kokouksen asioihin, käytänteisiin, tapoihin ja ohjelmaan yleensäkin. 
Tutustuimme sääntömuutokseen, sen prosessiin ja kävimme läpi PäPan mahdollisia muutosehdotuksia pohjaehdotukseen. 
Varsinaisia päätöksiä emme vielä tehneet, mutta kävimme todella hyvää keskustelua niin asia- , kuin henkilökysymyksistä.
Sääntömuutosehdotuksessa totesimme (emme päättäneet!), että L-SP on tähänkin asti ajanut neuvoston koon kasvattamista. 

Millä perusteilla delegaatiomme tulee päätöksiä tekemään?
Haluamme valita jokaiseen tehtävään parhaat mahdolliset henkilöt, piiritaustoilla ei ole väliä. Lisäksi haluamme käydä rakentavaa keskustelua toistemme, ehdokkaiden ja muiden piirien kanssa.

Totesimme myös, että tärkeitä asiakysymyksiä meille sopivan ehdokkaan valinnassa ovat ainakin:
1) Miten ehdokas näkee valtakunnallisen kasvun ja sen haasteet?
2) Mitkä on ehdokkaan konkreettiset toimet keskusjärjestön luottisten pestissä viihtymisen parantamiseksi? Eli miten keskusjärjestössä toimiminen saadaan kiinnostavaksi ja motivoivaksi hommaksi.
3) Miten saada täytettyä pitkään avoinna olevat luottispestipaikat?

Kävimme myös keskustelua siitä, että on vaikea määritellä konkreettisia ja todellisia vaatimuksia puheenjohtajien valinnassa (ilman, että se syleilee maailmaa) mutta koimme, että hyvä järjestön puheenjohtaja(t):
- on karismaattinen persoona
- omaa hyvän kyvyn esiintyä
- on järjestön keulakuva
- tiedottaa ja samalla parantaa näkyvyyttä
- ottaa selkeää roolia/näkyvyyttä
- saa aikaan yhdessätekemisen meiningin
- on vakuuttava, asiasta puhuva
- hallitsee visionääristä johtajuutta
- luotsaa koko järjestöä samaan suuntaan
- omaa rohkeutta tehdä partiosta Suomen suurin ja näkyvin nuorisojärjestö ja vaikuttavin harrastus.
- asiaosaamista
- omaa henkilöjohtamiskykyä
- omaa talouskäsitystä
- omaa kyvyn kuunnella partiopiirejä
- osaa puhua molemmilla kotimaisilla
- on henkilö jota halutaan seurata.
- omaa kykyä johtaa tiukassa tilanteessa
- pystyy toimimaan työparina
Priorisointia emme tässä käyneet, laisinkaan, vaan totesimme, että tietyistä asioista voi joustaa jos muut asiat toimivat. Emme siis kuvittelekaan saavamme mitään "yli-ihmistä", vaan noista listatuista asioista toivottavasti puheenjohtajien vahvuusalueita löytyy ja heikkouksia pyritään kehittämään.


Hyvän partioneuvostonpuheenjohtajan ominaisuuksia ovat ainakin (moni näistä sopii myös puheenjohtajille):
- fasilitointikyky
- strateginen johtajuus
- ei vain tekninen puheenjohtaja
- kyky toimia neuvoston kokousten välillä
- rakentava
- rakentaa yhteyttä hallituksen ja neuvoston välillä
- ryhmäyttävä
- diplomaattinen
- työrauhan antava

.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti