keskiviikko 11. tammikuuta 2012

Kokousaktiivisuuskyselyn runko

Piiri yrittää tosissaan panostaa siihen, että lippukuntien toiveet voitaisiin huoomioida toiminnansuunnittelussa, ja myös päätöksiä tekisivät piirissä lippukunnat. Siitä syystä lippukuntien kokousaktiivisuuteen halutaan panostaa ja tämän työn tueksi lippukunnilta toivotaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin, jotka on kyselyssä julkaistu :)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Saate:
Hei, lippukunnanjohtajat ja lippukuntapostinsaajat!

Piirin jäseniä ovat partiolippukunnat, joilla on mahdollisuus vaikuttaa piirin toimintaan, suunnitelmiin ja strategiaan. Piirin kokouksissa, joissa toimintaa koskevat päätökset tehdään, käy tällä hetkellä selkeä vähemmistö lippukunnista.

Tavoitteena on parantaa osallistumisaktiivisuutta ja luoda lippukunnille aito mahdollisuus vaikuttaa.
Siksi pyydämme, että vastaisitte tähän kyselyyn.

Vastaathan 30.1. mennessä. Kyselyyn vastaaminen vain muutaman minuutin, mutta siitä on iso apu kehittämistyössä.

Kysymykset:


Lippukunnan tietoja

Lippukunnan nimi

Lippukunnan kotipaikka

2. Alue

1) Altti

2) Huittinen

3) Kaakkois-Turku

4) Koillis-Turku

5) Kymmenykset

6) Leijankorpi

7) Rannikkoseutu

8) Lounais-Turku

9) Luoteis-Turku

10) Maarian Partioyhtymä

11) Pohjoiskulma

12) Pohjois-Satakunta

13) Pori

14) Rauma

15) Salo

16) Saviseutu


3. Lippukunnan jäsenmäärä


1) alle 50 henkeä

2) 50–100

3) 101–200

4) yli 200

Lippukunnan kokousaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät

4. Mikä on tärkein syy siihen, ettei lippukuntanne ole osallistunut L-SP:n varsinaisiin kokouksiin (kevät- ja syyskokous)?

1) Kokouspaikan etäisyys, kokousmatka

2) Kokouksen raskas luonne

3) Tunne, että lpk ei pysty kuitenkaan mihinkään vaikuttamaan

4) Epätietoisuus kokousten sisällöstä tai omasta roolista kokouksissa

5) Lippukuntaamme ei kiinnosta osallistua päätöksentekoon

6) Joku muu syy, mikä?

5. Pitäisikö kokousedustajissa panostaa nuoriin (samoaja-vaeltajaikäisiin)?

kyllä, miksi

ei, miksi

6. Jos kokousten yhteydessä järjestettäisiin myös muuta ohjelmaa, innostaisiko se osallistumaan?

kyllä

ei

7. Mitä tämän oheisohjelman mielestäsi pitäisi olla?

1) Lippukuntapäivä

2) Lippukunnanjohtajien tapaaminen

3) Samoaja/vaeltajatapahtuma

4) Jotain muuta, mitä?

5) Oheisohjelmaa ei pitäisi olla.


8. Saako lippukuntanne riittävästi ja ajoissa tietoa piirin kokouksista?

1) Kyllä saa.

2) Ei saa.

3) Saamme riittävästi, mutta liian myöhään.

4) Saamme liian vähän, vaikkakin riittävän ajoissa.

5) Emme edes avaa kokouspostia.


9. Miten lippukuntanne tutustuu kokousposteihin?

1) Lpkj tutustuu yksin.

2) Lpkj käy hallituksen/johtajiston kanssa paperit läpi.

3) Piirin kokousasiat käsitellään aluekokouksessa.

4) Emme käsittele kokouspostia lainkaan.

10. Miten lippukuntanne valitsee kokousedustajia?

1) Lpkj lähtee kokoukseen, jos jaksaa.

2) Edustajia pyydetään johtajistosta kannustimilla mm. maksamalla matkakulut tms.

3) Edustajia pyydetään johtajistosta ”kuka on kiinnostunut menköön” periaatteella.

4) Edustajia kysytään samoajista ja vaeltajista mainostamalla, että kokouksessa tapaa muista partiolaisia, siellä pääsee vaikuttamaan ja siellä oppii yhdistyshallintoa.

5) Edustajia kysytään samoajista kertomalla, että kokous on tylsä ja turha.

6) Edustajat koitetaan pakottaa lähtemään.

7) Edustajia ei yritetä edes saada kokouksiin.

11. Mitkä asiat ovat saaneet teidät lähtemään kokouksiin?

1) hallitusvaalit

2) piirinjohtajien vaalit

3) toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely

4) piirin jäsenmaksusta päättäminen

5) oheisohjelma

6) muu, mikä?


12. Mikä saisi juuri sinut lähtemään kokousedustajaksi lippukunnastasi?


13. Vaikuttaako kokouspaikka osallistumiseenne?

Vaikuttaa, miten?

Ei vaikuta, miksi ei?

En osaa sanoa


14. Onko lippukunnallasi mielestäsi oikea määrä ääniä?

On. Miksi?

Ei ole. Miksi ei?

Emme ole ajatelleet asiaa.


15. Tulisiko yhden edustajan voida käyttää kokouksessa useampaa kuin yhtä ääntä?

Kyllä. Miksi?

Ei. Miksi ei?


16. Miten piiri voisi parhaiten kannustaa lippukuntia mukaan kokouksiin?

1) kustantamalla matkat

2) tarjoamalla yhteiskuljetusta

3) järjestämällä sinne oheen infoa ajankohtaisista asioista

4) järjestämällä jonkin tietyn ikäkauden tapaamisen (samoajat tai vaeltajat).

17. Missä ominaisuudessa vastasit kyselyyn?


Lippukunnanjohtajana

Lippukunnan postinsaajana


18. Keskustelitko kyselyn aiheesta johtajiston kanssa ennen vastaamista?


Keskustelin.

En, vaan vastasin omien tietojeni mukaisesti.

19. Vapaa sana. Anna vaikkapa palautetta tästä kyselystä, piirin toiminnasta yleisemmin tai kerro, mitä loistoideoita mieleesi tuli kyselyyn vastatessa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti